Конкурс асов 3D-моделирования

Электроснабжение ремонтно-механической мастерской сельскохозяйственного предприятия

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
Кафедра енергетики і автоматики
Випускна робота на тему: "Електрозабезпечення ремонтно-механічної майстерні сільськогосподарського підприємства"
Бережани 2013

Об’єктом проектування являється ремонтно-механічна майстерня, яка знаходиться на балансі сільськогосподарського підприємства і виконує важливі технічні операції по ремонту та налагодженні обладнання.
Метою дипломного проекту є розробка системи внутрішньоцехового електропостачання ремонтно-механічної майстерні.
У системі внутрішньоцехового електропостачання є цехова трансформаторна підстанція з напругою 10 кВ, живильна, розподільча та освітлювальна мережа.
Розподілення електричної енергії здійснюється при напрузі 0,4 кВ.
Зміст розрахунково-пояснювальної записки
Вступ
1. Розрахунок електричних навантажень об’єкту.
1.1. Розрахунок І рівня електропостачання.
1.2. Розрахунок ІІ рівня електропостачання.
1.3. Розрахунок ІІІ рівня електропостачання.
1.4. Розрахунок пікових навантажень.
1.5. Розрахунок освітлювального навантаження.
2. Розрахунок та вибір компенсуючих пристроїв.
3. Вибір числа, типу і потужності силових трансформаторів.

4. Вибір марок та перерізу проводів.
4.1. Вибір перерізу кабельної лінії напругою понад 1 кВ.
4.2. Вибір перерізів живильної мережі напругою до 1 кВ.
4.3. Вибір перерізу розподільчої мережі напругою до 1 кВ.
5. Розрахунок втрат та відхилень напруги.
6. Розрахунок струмів короткого замикання.
7. Вибір електричної апаратури.
7.1. Вибір електричних апаратів в електричній мережі напругою до 1 кВ.
7.2. Вибір обладнання на стороні первинної напруги.
8. Охорона праці та техніка безпеки.
Висновки і пропозиції.
Список літератури.
Додатки.

Перелік графічного матеріалу

1. План об’єкту з нанесенням силового електроустаткування.
2. Однолінійна схема електричної мережі.
3. Принципова електрична схема підстанції.
4. Конструкція силового масляного трансформатора.

Состав: План об’єкту з нанесенням силового електроустаткування (ГЧ), Однолінійна схема електричної мережі (ГЧ), Принципова електрична схема підстанції (ГЧ), Конструкція силового масляного трансформатора (ГЧ), ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 15.2

Файлы:

Каталог / Инженерные системы / Электроснабжение и освещение / Электроснабжение ремонтно-механической мастерской сельскохозяйственного предприятия

Електрозабезпечення ремонтно-мех\Еелектропостачання сільськогосподарської ремонтно-механічної майстерні\Диплом\додаток А.doc
Електрозабезпечення ремонтно-мех\Еелектропостачання сільськогосподарської ремонтно-механічної майстерні\Диплом\Креслення\Лист №1.cdw
Електрозабезпечення ремонтно-мех\Еелектропостачання сільськогосподарської ремонтно-механічної майстерні\Диплом\Креслення\Лист №2.CDW
Електрозабезпечення ремонтно-мех\Еелектропостачання сільськогосподарської ремонтно-механічної майстерні\Диплом\Креслення\Лист №3.frw
Електрозабезпечення ремонтно-мех\Еелектропостачання сільськогосподарської ремонтно-механічної майстерні\Диплом\Креслення\Лист №4.frw
Електрозабезпечення ремонтно-мех\Еелектропостачання сільськогосподарської ремонтно-механічної майстерні\Диплом\ПЗ Електрозабезпечення
Електрозабезпечення ремонтно-мех\Еелектропостачання сільськогосподарської ремонтно-механічної майстерні\Диплом\Креслення
Електрозабезпечення ремонтно-мех\Еелектропостачання сільськогосподарської ремонтно-механічної майстерні\Диплом
Електрозабезпечення ремонтно-мех\Еелектропостачання сільськогосподарської ремонтно-механічної майстерні
Електрозабезпечення ремонтно-мех
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.