Скачать последнюю версию КОМПАС-3D

Разработка технологического процесса изготовления детали "Винт" в условиях автоматизированного производства

Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя
Кафедра компьютерно - интегрированных технологий
Курсовая работа по дисциплине: «Типовые технологические объекты и процессы производства»
На тему: "Разработка технологического процесса изготовления детали" Винт "в условиях автоматизированного производства"
Вариант - 45
Тернополь 2018

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра комп’ютерно - інтегрованих технологій
Курсова робота з дисципліни: «Типові технологічні об’єкти і процеси виробництва»
На тему: "Розробка технологічного процесу виготовлення деталі “Гвинт” в умовах автоматизованого виробництва "
Варіант - 45
Тернопіль 2018

В даній курсовій роботі проводиться техніко-економічне обґрунтування вибору заготовки деталі, аналіз розробки окремих варіантів технологічного процесу, обробки та вибору оптимального процесу, що дозволяє забезпечити виготовити деталі в заданій кількості, високої якості при мінімальних необхідних затратах виробництва.
При вирішенні поставленої задачі в напрямку розроблення сучасних технологічних процесів, виключні значення мають методи техніко-економічного аналізу можливих варіантів рішень. Аналіз проводиться в процесі розроблення окремих варіантів техпроцесу і вибору найефективнішого методу, до детальної розробки.
Листів в курсовій роботі - 46.
Креслень - 3

Зміст
Анотація………………………………………………………………………
Вступ
1. Завдання на проектування
1.1. Аналіз відомих технологічних рішень з питань автоматизації техпроцесу, що лежить в основі завдання на проектування
1.2. Обґрунтування актуальності автоматизації виробничого процесу і вибраного методу роботи
2. Технологічна частина
2.1. Характеристика виробу і його призначення
2.1.1. Аналіз умов роботи виробу та технологічних особливостей його виготовлення
2.1.2. Аналіз технічних умов виготовлення виробу
2.2. Розробка техпроцесу виготовлення виробу
2.2.1. Вибір методу одержання заготовки та техніко-економічні розрахунки при виборі заготовки
2.2.2. Розрахунок припусків на обробку та між операційних розмірів
2.2.3. Вибір ріжучого та контрольно-вимірювального інструмента
2.2.4. Розрахунок режимів різання
2.2.5. Вибір обладнання для забезпечення заданої якості, точності, продуктивності і обсягу виробництва в умовах автоматизації
2.2.6. Визначення оптимальної структури технологічних операцій
2.2.7. Вибір оснастки та обладнання для реалізації технологічних операцій та вимірювання і контролю………………………………………..
2.3. Проектування та розрахунок пристроїв для забезпечення процесу виготовлення виробу в умовах автоматичного виробництва
2.4. Технічне нормування розробленого техпроцесу автоматизованого виробництва
2.5. Побудова графіків завантаження обладнання……………………….
3. Вибір варіанту компоновки проектованої автоматизованої виробничої лінії.
4. Конструкторська частина
4.1. Аналіз вихідних даних на проектування, базового варіанту виробничої системи, результатів розробки технології автоматизованого виробництва і розробка технічного завдання на проектування…………………………
4.2. Проектування та розрахунок приводів, вузлів та деталей окремих одиниць обладнання…………………………………………………………………
4.2.1. Методика розрахунку……………………………………………….
4.2.2. Вибір конструктивної схеми………………………………………..
4.2.3. Визначення вихідних даних для розрахунку………………………
4.2.4. Результати розрахунку………………………………………………
4.2.5. Аналіз результатів розрахунку і прийняття основних конструктивних параметрів проектованого обладнання……………………………….
4.2.6. Розробка складальних креслень та загальних виглядів проектованих одиниць обладнання……………………………………………………
Висновки……………………………………………………………………..
Література……………………………………………………………………

Состав: ПЗ, деталь "Гвинт", Самозажимні центри (CБ), Вимірювальна головка з відлікуючим пристроєм та ел. блоком (СБ), Специфікація Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 16 SP1

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Технология машиностроения / Разработка технологического процесса изготовления детали "Винт" в условиях автоматизированного производства

1_Самозажимні_центри_А1.cdw
2_Пристрій_А1.cdw
3_деталь_Гвинт.cdw
КР_ТТОіПВ.doc
Вимірювальна головка _ КР 033.00.00.000 СБ.spw
Центри _ КР 033.00.00.000 СБ.spw
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.