Компас

Участок цеха механической обработки детали полумуфта

Бердичевский коледж промішлености єкономики и права
Дипломный проэкт на тему: "Проэктирования участка цеха по механической обработке детали полумуфта"
Бердичев 2015

Исходные данные: чертеж детали полумуфта
В данной роботе проектируется технологический процесс механической обработки детали полумуфта, а также проектируется специальное приспособление, режущий инструмент(метчик), измерительный инструмент(скоба), в роботе присутствуют маршрутные операционые и карты эскизов
Содержание
Введение
1.Общий роздел
2.Технологический раздел
3.Конструкторский раздел
4.Организационный раздел
5.Экономический раздел
Список используемой литературы

ЗМІСТ
Сторінка
1.1. Загальний розділ 4
1.1.1. Вступ. Опис деталі з визначенням класу 4
1.1.2. Характеристика, хімічний склад та механічні властивості матеріалу де-талі 6
1.1.3. Аналіз технологічності конструкції деталі за кількісними та якісними показниками та аналіз технічних вимог 6
1.1.4. Визначення типу виробництва та технологічної партії деталей 9
1.2. Технологічний розділ … 10
1.2.1. Вибір типу заготовки і обгрунтування методу її виготовлення. Скороче-ний опис методу виготовлення заготовки 10
1.2.2. Вибір загальних припусків. Визначення розмірів заготовки з допусками 11
1.2.3. Визначення коефіцієнту використання матеріалу. Технічні вимоги до за-готов-ки 13
1.2.4. Економічне обгрунтування вибору заготівки (порівняння 2-х варіантів) 16
Висновки 17
1.2.5. Маршрут обробки поверхонь деталі з визначенням квалітетів, шорстко-сті, операційних припусків та розмірів з допусками 18
1.2.6. Маршрутно-операційний опис технологічного процесу обробки деталі 19
1.2.7. Детальна розробка двох різноманітних операцій технологічного процесу обробки деталі 23
1.2.8. Створення системи координат деталі. Складання рукопису керуючої програми для однієї операції з ЧПК 34
1.2.9. Вибір режимів різання, норм часу та розцінок на операції 39
1.2.10. Техніко-економічне порівняння двох варіантів технологічних операцій. 44
1.3. Конструкторський розділ 45
1.3.1. Проектування пристрою для обробки 3 отв. М6х1-6Н 45
1.3.1.1. Опис пристрою та принцип його дії 45
1.3.1.2. Розрахунок точності базування заготовки, сили затиску заготовки та параме-трів затискного механізму 47
1.3.2. Розрахунок ріжучого інструменту 53
1.3.3. Розрахунок контрольно-вимірювального інструменту пов. ∅90h6 55
1.4. Організаційний розділ.
1.4.1. Вихідні дані для виконання організаційно-економічної частини проекту.
1.4.2. Розрахунок річного приведеного випуску деталей на дільниці.
1.4.3. Розрахунок необхідної кількості металоріжучих верстатів і їх завантаження.
1.4.4. Організація і розрахунок багатоверстатного обслуговування.
1.4.5. Розрахунок площі дільниці.
1.4.6. Організація транспортування деталей на дільниці.
1.4.7. Розрахунок чисельності виробничих робітників дільниці.
1.4.8. Розрахунок чисельності допоміжних робітників дільниці.
1.4.9. Розрахунок чисельності керівників та спеціалістів дільниці.
1.4.10. Розподіл чисельності працівників дільниці за категоріями.
1.4.11. Розрахунок тривалості технологічного циклу.
1.5. Заходи з охорони праці та навколишнього середовища.
1.5.1. Організація охорони праці на дільниці
1.5.2. Санітарно-гігієнічні умови праці на дільниці.
1.5.3. Безпека роботи технологічного обладнання.
1.5.4. Розрахунок природного та штучного освітлення дільниці.
1.5.5. Пожежна безпека.
1.5.6. Охорона навколишнього середовища.
1.6. Економічний розділ.
1.6.1. Розрахунок вартості основних матеріалів
1.6.2. Розрахунок річного фонду оплати праці виробничих робітників.
1.6.3. Розрахунок річного фонду оплати праці допоміжних робітників.
1.6.4. Розрахунок річного фонду оплати праці керівників та спеціалістів дільниці.
1.6.5. Розрахунок вартості основних виробничих фондів дільниці.
1.6.6. Калькуляція собівартості деталі.
1.6.7. Розрахунок економічної ефективності спроектованої дільниці.
1.6.8. Основні техніко-економічні показники спроектованої дільниці.
1.7. Список використаної літератури

Состав: Пояснительная записка, чертеж детали и заготовки, чертеж приспособление, чертеж режущего и измерительного инструмента, спецификации, карты наладок, маршрутные операционные и карты эскизов, план участка цеха Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 14

Сайт: www

Каталог / Машиностроение и механика / Технология машиностроения / Участок цеха механической обработки детали полумуфта

Просмотр файлов
наладка токарная.cdw
Наладка фрезерная.cdw
ОК н.doc
ОК.doc
ОК005.doc
Полумуфта.m3d
Приспособление для свердление.cdw
скоба.cdw
Спецыфикацыя скоба.doc
Спецыфикацыя спец приспособление.doc
титульный.doc
Участок.frw
Чертеж полумуфты.cdw
tit_zap_new_15.doc
Заготовка
Записка.doc
КЕ 005.doc
КЕ 020.doc
КЕ.doc
Комплект тех
Маршрутная карта.doc
Метчик машинный.cdw
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ