Конкурс асов 3D-моделирования

Монтажные работы при строительстве трубопровода на продольных склонах

Івано-Франківськи технічний універститет нафти і газу
кафедра нафтогазопроводів і навтогазосховищ
курсовий проект по дисципліні "Спорудження магістральних трубопроводів"
на тему;"Монтажные работы при строительстве трубопровода на продольных склонах"
Івано-Франківськ 2016

Вступ

Будівництво трубопроводів в горах – дуже складна в інженерно-технічному та організаційному відношенні задача.
Сильна пересіченість рельєфу місцевості обумовлює необхідність виконання робіт на крутих підйомах і спусках, косогірних ділянках. Часто зустрічаються схили такої крутизни, що робота машин на них являється неможливою. Потрібні такі методи робіт, при яких виключається необхідність застосування на схилах машин (тракторів, трубоукладачів, екскаваторів та іншої техніки).
Як правило, круті схили складені скельними грунтами, часто сильно тріщинуваті і насичені водою. Тому до складнощів рельєфу добавляються складності, обумовлені необхідністю пристрою полиць для проходу будівельних колон і траншей для трубопроводу за допомогою буро-вибухових робіт. Можливість раптової появи зсувів величезних мас грунту або виникнення селевих потоків викликає небезпеку ведення будівельно-монтажних робіт.
Зсуви часто утворюються в результаті порушення природного рівноважного схилу при влаштуванні полиць. Селеві потоки виникають в результаті випадання дощів іноді навіть не в районі ведення робіт, а ближче до вершин гір. Потік грязюки, каміння і води з досить великою швидкістю рухається по руслах пересохлих струмків, річок і змітає все на своєму шляху, утворюючи так звані конуси виносу.
Гірські дороги, як правило, мають велике число крутих підйомів і поворотів. Це створює значні труднощі у транспортуванні довгомірних вантажів (секцій труб). В деяких випадках доставка навіть двотрубних секцій виявляється складною і будівництво трубопроводів доводиться вести із одиночних труб.
Труднощі виникають і при організації будівельних ділянок. Якщо в звичайних умовах можна розставити ділянки по довжині всього трубопроводу, то в горах це часто викликає великі труднощі. Відсутність доріг, складність рельєфу та грунтових умов в багатьох випадках диктують свої вимоги. Роботи можна вести тільки однією колоною, влаштовуючи спочатку полиці, дорогу, траншею. Тільки слідом за землерийною колоною може йти ізоляційно-укладальна.
2. Вихідні данні до проекту (роботи): Призначення – нафтопровід ; Dз = 0,82 м; δ = 0,011 м; αсх = 45°; L = 36 м
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………….……......... 4
1 Загальні положення організації проведення робіт........................................... 6
2 Організація та технологія виконання монтажних робіт …...…….…………..... 9
2.1 Монтажні роботи в горах…………………………………………………….. 9
2.2 Технологічні схеми монтажу трубопроводів на повздовжніх схилах …. 10
2.2 Монтаж на схилах із поворотами траси в плані ….…………………....... 16
3 Розрахнкова частина…….……………………………………………………. 19
4 Контроль якості проведення робіт…….……………………………………... 24
5 Спецпитання. Пристрій для кріплення канату на барабані лебідки ………….. 27
7 Охорона праці та навколишнього середовища………………………………. 33
Висновок………………………………………………………………………….. 37
Перелік посилань на джерела…………………………………………………… 38
Додатки………………………………………….………………………………... 39

Состав: 1 аркуш – Технологія монтажних робіт 2 аркуш – Розрахункові схеми. Спецпитання Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13

Файлы:

Каталог / Промышленность / Нефть и Газ / Монтажные работы при строительстве трубопровода на продольных склонах

Монтажные работы при строительстве трубопровода на продольных склонах\Додаток А.xmcd
Монтажные работы при строительстве трубопровода на продольных склонах\Додаток Б.xmcd
Монтажные работы при строительстве трубопровода на продольных склонах\Завдання.doc
Монтажные работы при строительстве трубопровода на продольных склонах\Зміст.docx
Монтажные работы при строительстве трубопровода на продольных склонах\КП.docx
Монтажные работы при строительстве трубопровода на продольных склонах\Лист 1.cdw
Монтажные работы при строительстве трубопровода на продольных склонах\Чертеж2.cdw
Монтажные работы при строительстве трубопровода на продольных склонах
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

Фрагмент

Рейтинг: 500

Софт: КОМПАС-3D 16

Состав: Пояснительная записка. Перечень графических материалов (с точным указанием обязательных чертежей): 1. Технологическая схема производства фритты – 1 лист А1; 2. Сборочный чер-теж системы очистки дымовых газов – 1 лист А1; 3. Сборочный чертеж секции трубы отбора дымовых газов – 1 лист А1; 4. Сборочный чертеж установки очистки дымовых газов – 1 лист А1; 5. Сборочный чертеж рукавного фильтра – 1 лист А1; 6. Сборочный чертеж циклона ЦН 11-1200 – 1 лист А1; 7. Чертеж де-тали циклона ЦН 11-1200 – 1 лист А4; 8. Сборочный чертеж бункера – 1 лист А3; 9. Чертежи деталей бункера – 2 листа А4; 10. Сборочный чертеж опоры – 1 лист А4; 11. Чертежи деталей опоры – 2 листа А4; 12. Технологическая карта на ремонт и восстановление патрубка – 1 лист А1; 13. Функциональная схема си-стемы очистки дымовых газов – 1 лист А1; 14. Технико-экономические показате-ли модернизации системы очистки – 1 лист А1.

0  0 1
Модернизация системы очистки отходящих газов фриттоварочной печи

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.