BIM-марафон

Диплом. Проект зоны текущего ремонта автомобиля ЗАЗ-1102. С разработкой электромеханического подъемника.

Национальный горный университет им. О. Гончара.
Кафедра автомобилей и автомобильного хозяйства.
Дипломный проект на тему " Проект зоны текущего ремонта автомобиля ЗАЗ-1102. С разработкой электромеханического подъемника".

В данном дипломном проекте проведена разработка технологического процесса текущего ремонта ходовой части автомобиля ЗАЗ 1102 на основании проведенного анализа его эксплуатационных свойств. Спроектирован электромеханический двухстрочный подъемник.

Пояснювальна записка: 50 стор., 3 рис., 6 табл..
Графічна частина:4 листи формату А1
Об'єкт проектування - розробка технологічного процесу ПР ходової частини автомобіля ЗАЗ-1102 на підставі аналізу його експлуатаційних властивостей.
У першому розділі визначені зовнішня швидкісна і паливно-економічні характеристики двигуна автомобіля ЗАЗ-1102
В другому розділі розроблений технологічний процес ПР передньої підвіски автомобіля ЗАЗ-1102. Розраховано метод проведення ПР і кількість робочих постів. Розроблено технологічну карту основних операцій тех-нологічного процесу розбирання-збирання передньої підвіски автомобіля ЗАЗ-1102.
У третьому розділі підібране устаткування для виконання робіт ПР передньо підвіски легкового автомобіля і спроектований электромеханичний двухстоєчный підйомник, виконані прочносні розрахунки окремих деталей і вузлів стенда.
У четвертому розділі запропонована ділянка ПР передньо підвіски автомо-біля ЗАЗ-1102, виконане його технологічне планування.
У п'ятому розділі даний загальний аналіз небезпечних і шкідливих факторів і заходу для забезпечення відповідних умов охорони праці для зони ПР автомобілей, дані рекомендації з охорони праці при роботі на ділянці.

АВТОМОБІЛЬ, НОРМАТИВ, ПІДЙОМНИК, РЕМОНТ, ХОДОВА ЧАСТИНА, ПІДВІСКА

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Визначення зовнішньої швидкісної характеристики
двигуна автомобіля ЗАЗ-1102 і його паливної экономічності
1.1 Визначення потужності двигуна і побудова його зовнішньої
швидкісної характеристики
1.2 Визначення паливної економічності автомобіля ЗАЗ-1102
РОЗДІЛ 2. Розробка технологічного процесу ПР
автомобілі ЗАЗ-1102
2.1 Корегування нормативів технічного обслуговування та
поточного ремонту автомобілів
2.2 Розрахунок кількості технічних обслуговувань автомобілів
2.3 Розрахунок трудомісткості поточного ремонту
2.4 Розробка технологічного процесу ПР передньої підвіски
автомобіля ЗАЗ-1102
2.4.1 Відмови і несправності ходової частини
2.4.2 Технічне обслуговування ходової частини автомобіля
2.4.3 Технологічні карти
РОЗДІЛ 3. Підбір устаткування і розрахунок його елементів для
виконання робіт ПР передньої підвіски автомобіля ЗАЗ-1102
3.1 Розрахунок передачі гвинт-гайка
3.1.1 Визначення розмірів гвинта
3.1.2 Визначення розмірів гайки
РОЗДІЛ 4. Проект реконструкції зони ПР автомобіля ЗАЗ-1102
4.1 Норми розміщення автомобілів на постах у зоні ПР
4.2 Норми розміщення технологічного устаткування
4.3 Розрахунок зони ПР легкових автомобілів
РОЗДІЛ 5. Загальні положення охорони праці в зоні ПР
легкових автомобілів
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
ДОДАТКИ

Состав: Пояснительная записка. 4 формата А1: Внешняя скоростная характеристика автомобиля ЗАЗ 1102, чертеж подъемника, план участка текущего ремонта, схема технологического процесса. Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 14

Каталог / Транспорт / Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис) / Диплом. Проект зоны текущего ремонта автомобиля ЗАЗ-1102. С разработкой электромеханического подъемника.

Просмотр файлов
Диплом зона ТР/
Диплом зона ТР/Висновки.doc
Диплом зона ТР/Вступ (ЗАЗ 1102) .doc
Диплом зона ТР/Графічна частина/
Диплом зона ТР/Графічна частина/ЗАЗ-1102(Зовнішня швидкіна характеристика)1.cdw
Диплом зона ТР/Графічна частина/ЗАЗ-1102(Зовнішня швидкіна характеристика)1.cdw.bak
Диплом зона ТР/Графічна частина/Креслення № 3 - Підйомник (ЗАЗ-1102).cdw
Диплом зона ТР/Графічна частина/План ділянки ПР.cdw
Диплом зона ТР/Графічна частина/Техкарта.cdw
Диплом зона ТР/Графічна частина/техкарта.doc
Диплом зона ТР/Зміст.doc
Диплом зона ТР/Перелік посилань .doc
Диплом зона ТР/РЕФЕРАТ.doc
Диплом зона ТР/РОЗДІЛ 1.doc
Диплом зона ТР/РОЗДІЛ 2.doc
Диплом зона ТР/РОЗДІЛ 3.doc
Диплом зона ТР/РОЗДІЛ 4.doc
Диплом зона ТР/РОЗДІЛ 5.doc
Диплом зона ТР/СПЕЦИФ.ЗАЗ1102.doc
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ