Скачать последнюю версию КОМПАС-3D

Автоматизация процесса сушки древесины

Национальный университет водного хозяйства и природоиспользования
Кафедра автоматизации, электротехнических и компьютерно-интегрированных технологий
Дипломный проект на тему: "Автоматизация и усовершенствование процесса сушки древесины"
Ровно 2015

В даному дипломному проекті розроблена автоматизована система управління процесом сушіння деревини на ВАТ „Будматеріали” з використанням мікроконтролерних засобів.
Також в дипломному проекті розглянуто типи сушки деревини та технологічну схему процесу, проведено розрахунок та дослідження одноконтурної АСР температури.

Вступ
Характеристика підприємства
1 Особливості процесу сушіння деревини
1.1 Процес сушіння
1.2 Способи сушіння деревини
1.2.1 Сушіння в рідинах
1.2.2 Конденсаційний спосіб сушіння
1.2.3 Атмосферне сушіння
1.2.4 Камерне й атмосферно-камерне сушіння
1.2.5 Ротаційний спосіб сушіння
1.2.6 Вакуумний спосіб сушіння
1.3 Технологічний процес сушіння деревини
1.4. Волога в деревині
1.4.1 Основні способи визначення вологості деревини
1.5 Контроль за вологістю деревини і внутрішніми напруженнями у процесі сушіння
1.6 Якість сушіння пиломатеріалів. Закінчення процесу сушіння
1.7 Вплив сушіння деревини на її міцність
1.8 Особливості розрахунку продуктивності за врахуванням роботи сушильних камер
1.9 Вдосконалення схеми
1.10 Рекомендації з проведення камерного сушіння
2. Дослідження динамічних властивостей об’єкту автоматизації
2.1 Лісосушильна камера як об’єкт регулювання
2.2 Розрахунок контуру регулювання температури
3 Проектування автоматизованої системи керування процесом сушіння деревини
3.1 Вибір та обґрунтування структури системи управління та її опис
3.2 Вибір комплексу технічних засобів
3.2.1 Давачі температури
3.2.2 Сенсор відносної вологості
3.2.3 Центробіжний вентилятор
3.2.4 Електрокалорифер
3.2.5 Циркуляційний насос
3.3 Вибір мікроконтролера
3.3.1 Характеристика мікроконтролера
3.3.2 Особливості мікроконтролерів PIC16F87X
3.3.2 Система команд мікроконтролера
3.4 Структура та метрологічні характеристики каналів контролю і регулювання
4 Функціональна структура системи управління
4.1 Опис алгоритму роботи системи
5 Проектування пристрою
5.1 Загальні відомості про систему проектування друкованих плат P-CAD
5.2 Графічний редактор принципових схем P-CAD Schematic
5.3 Графічний редактор друкованих плат, P-CAD РСВ
5.4 Структура бібліотек P-CAD
5.5 Особливості проектування пристрою
6 Охорона праці
6.1 Організація ОП при автоматизації лісосушильної камери
6.2 Загальні вимоги до обладнання, що працює під тиском
6.3 Безпека при експлуатації парових і водогрійних котлів
6.4 Техніка безпеки при транспортних роботах в сушильних цехах
6.5 Техніка безпеки при обслуговуванні сушильних камер і протипожежні заходи
6.6 Інженерні рішення з охорони праці
7 Розрахунок економічної ефективності від вдосконалення і автоматизації сушіння деревин
Висновки
Список використаної літератури

Состав: Пояснительная записка, технологическая схема, функциональная схема, структурная схема, схемы электропроводок и блок-схема алгоритма управления, схема печатной платы устройства Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 14

Файлы:

Каталог / Автоматизация / Автоматизация процесса сушки древесины

Диплом Автоматизація сушіння деревини\1. Технологічна схема.frw
Диплом Автоматизація сушіння деревини\2. Схема живлення електрообладнання.frw
Диплом Автоматизація сушіння деревини\3. Технологічна схема сушильної камери вдосконалена.frw
Диплом Автоматизація сушіння деревини\4.Структурна схема контролю.frw
Диплом Автоматизація сушіння деревини\5. Функціональна схема автоматизації.frw
Диплом Автоматизація сушіння деревини\6. Блок-схема алгоритму.frw
Диплом Автоматизація сушіння деревини\7. Принципова електрична схема.frw
Диплом Автоматизація сушіння деревини\8. Схема електропроводки.frw
Диплом Автоматизація сушіння деревини\9. Друкована плата.frw
Диплом Автоматизація сушіння деревини\Диплом Сушіння деревини.docx
Диплом Автоматизація сушіння деревини
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.