Компас

Дипломный проект на тему: "Технологический комплекс для бурения скважин, с внедрением оборудования для лыквыдацыи прихватов бурильной колони" Полтава 2014

Завданнями модернізації є усунення наявних недоліків відомого механічного яса і зниження коефіцієнта тертя прихопленого в свердловині інструменту об породу, ефективніше використання енергії розтягнутої бурильної колони для ліквідації прихвату інструменту в свердловині, зниження вірогідності позамежного підвищення напруги в бурильній колоні, зменшення можливості попадання шламу в гідромеханічний яс і запобігання можливості передчасного зносу і руйнування деталей, збереження на триваліший термін в працездатному стані і кінець кінцем підвищення надійності, довговічності і економічної ефективності гідромеханічного ясу.
Вступ
1 Інформаційний огляд
1.1 Призначення та виконувані функції технологічних комплексів для буріння свердловин
1.2 Прихвати колони труб
1.3 Пристрої призначені для ліквідації прихватів
2 Вибір технологічного обладнання
2.1 Аналіз конструкції свердловини
2.2 Визначення максимальних навантажень на підйомний гак бурової лебідки
2.3 Вибір категорії, класу, виду та основних параметрів бурової установки
2.4 Призначення, виконувані функції, умови роботи розглядуваного обладнання
3 Техніко – економічне обґрунтування
4. Опис технічної пропозиції
5 Розрахунки працездатності
5.1 Визначення глибини аварії бурильної колони по індикатору ваги
5.2 Визначення допустимих зусиль під час розходжування прихвачених бурильних труб
5.3 Визначення допустимого кута закручування бурильної колони під час прихватів
5.4 Розрахунок нафтової (водяної або кислотної) ванни
5.5 Розрахунок необхідної ширини щілинного каналу модернізованого яса
5.6 Визначення тиску бурового розчину на забій
5.7 Визначення коефіцієнта поглинаючої здатності пласта
6 Експлуатація та ремонт обладнання
6.1 Система ППР
6.2 Структура ремонтного циклу ППР
6.3 Типові види і причини спрацювання і відмов елементів обладнання
6.4 Класифікація способів ремонту зношених деталей
6.5 Типові класи деталей
6.6 Поверхневе зміцнення деталей
6.7 Розрахунок припусків на механічну обробку верхнього перехідника
6.8 Вибір і розрахунок режимів різання
7 Організаційно – технічні заходи з монтажу обладнання
7.1 Комплекс робіт з підготовки до проведення монтажних робіт з обладнанням для всього бурового комплексу
7.2 Особливості проведення монтажу обладнання
7.3 Підготовка до запуску та запуск змонтованого обладнання
7.4 Розрахунок чисельного складу монтажної бригади
8 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях
8.1 Охорона праці
8.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях
9 Охорона навколишнього середовища
9.1 Основні проблеми нафтогазового комплексу в аспекті екології
9.2 Забруднення атмосферного повітря при бурових роботах
9.3 Методи знешкодження відпрацьованих бурових стічних вод, бурового шламу та відпрацьованого бурового розчину
10 Економічні розрахунки
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Состав: Буровая установка "Уралмаш 4000ДГУ" (А1); Ясс механический, аналог (2А1); Ясс гидромеханический (2А1); Деталировка аналога и модернизации: переводник верхний (А3), шток (А3), конргайка (А4), гайка (А4), гайка накидная (А4), втулка дистанционная (А4), муфта-квадрат (А3), корпус (А3), корпус-нипель (А3), переходник верхний (А3); Технологический процес изготовления переходника верхнего (А1) Язык документа

Софт: КОМПАС-3D v13

Каталог / Промышленность / Нефть и Газ / Дипломный проект на тему: "Технологический комплекс для бурения скважин, с внедрением оборудования для лыквыдацыи прихватов бурильной колони" Полтава 2014

Просмотр файлов
ПЗ\10 економічні розрахунки.docx
ПЗ\1_інформ ОГЛЯД_на друк.doc
ПЗ\2.Опис ТО.doc
ПЗ\3 ТЕХНІКО - ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ_друк.doc
ПЗ\4 ОПИС ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ.docx
ПЗ\5 Розрахунки працездатності+.doc
ПЗ\6 РЕМОНТ.doc
ПЗ\7 Організація.doc
ПЗ\8 ОХОРОНА ПРАЦІ перероблено.docx
ПЗ\9.Охорна навколишнього середовища_друк +doc.doc
ПЗ\Відомість проекту_1.doc
ПЗ\ВИСНОВОК.doc
ПЗ\ВСТУП (2).doc
ПЗ\Література.doc
ПЗ\Маршрутна кар.doc
ПЗ\РЕЦЕНЗИЯ.doc
ПЗ\титулки ДОДАТКИ\Титульная.docx
ПЗ\титулки ДОДАТКИ\Титульний ВИСОЧИН.docx
ПЗ\СП\ЯМБ.cdw
ПЗ\СП\яс модернізований 2.cdw
ПЗ\СП\Яс модернізований.cdw
ПЗ\Зміст\зміст 2.docx
ПЗ\Зміст\Зміст.doc
ПЗ\Анотація\Анотація.doc
ПЗ\Анотація\анотация.doc
ПЗ\доклад дп.doc
Креслення\Вид сбоку.cdw
Креслення\техпроцес.cdw
Креслення\Ясс до модернізації (2 А2).cdw
Креслення\яс модернізований\Thumbs.db
Креслення\яс модернізований\Чертеж1.cdw
Креслення\яс модернізований\Чертеж2.cdw
Креслення\деталювання мех яс
Креслення\деталювання мех яс
Креслення\деталювання мех яс
Креслення\деталювання мех яс
Креслення\деталювання
Креслення\деталювання
Креслення\деталювання
Креслення\деталювання
Креслення\деталювання
Креслення\деталювання
ПЗ\титулки ДОДАТКИ
ПЗ\СП
ПЗ\Зміст
ПЗ\Анотація
Креслення\яс модернізований
Креслення\деталювання мех яс
Креслення\деталювання
ПЗ
Креслення
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ