Бета-тестирование КОМПАС-3D v19

Кожухотрубный теплообменник для нагрева воды для технологических нужд предприятия насыщенным водяным паром

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Курсовий проект на тему: "Кожухотрубний теплообмінник для нагрівання води для технологічних потреб підприємства насиченою водяною парою"
Київ НУХТ 2020

Зміст
Вступ 3
1. Теоретична частина 5
1.1. Призначення і опис теплообмінника 5
1.2. Опис технологічної схеми, в якій розміщено теплообмінник 13
2. Розрахункова частина 15
2.1. Тепловий розрахунок 15
2.2. Конструктивний розрахунок 19
2.3. Гідравлічний розрахунок 22
2.4. Розрахунок теплової ізоляції 23
2.5 Перевірка міцності, стійкості і кріплення труб 25
2.6. Техніко-економічний розрахунок 26
Висновок 27
Література 28

Вихідні дані:
Тип теплообмінника – кожухотрубний теплообмінник;
Гарячий теплоносій (1) – насичена водяна пара;
Холодний теплоносій (2) – вода
Продуктивність G = 5 м3/год.;
Початкова температура води tп = 15 градусів С;
Кінцева температура води tк = 60 градусів С;
Тиск водяної пари приймаємо Р = 0,2 МПа
Температура насиченої водяної пари tг = 120 градусів С;

Состав: Технологічна схема трикорпусної випарної установки, теплообмінник (ВЗ), ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 14

Файлы:

Каталог / Промышленность / Химическая промышленность (ПАХТ и ПАПП) / Кожухотрубный теплообменник для нагрева воды для технологических нужд предприятия насыщенным водяным паром

480915.docx
480915.22.cdw
480915.1.cdw
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.