Бета-тестирование КОМПАС-3D v19

Экология производства. Расчет вредоносности от сжигания топлива в г.Глодяны

технический университет Молдовы,Тепло газа снабжения ,экология производства , экологически расчет ТЦ, 2013

Cuprins:
1.Partea I Calculul dispersarilor nocevitaţilor evacuate în atmosferă cu gazele de ardere 1
1.1.Date iniţiale 1
1.2. Calculul substanţelor nocive evacuate în atmosferă cu gazele de ardere 3
1.3. Calculul degajărilor maxim admisibile 5
1.4. Calculul concentraţiei substanţelor nocive în stratul de aer la suprafaţa solului 6
1.5 Calculul concentraţiei nocivităţilor la distanţa y perpendiculară direcţiei de poluare 9
2. Partea II Calculul dispersării prafului de la un ciclon tip БЦ 275 „Reţeaua de ventilaţie a secţiei de preambalare a morii” 14 Date iniţiale 14
1. Calculul determinării tipului clădirii 14
2. Determinarea tipului sursei de poluare 14
3. Determinarea înălţimii reale a sursei de pouare 15
4. Determinarea tipului degajărilor 15
5. Determinarea concentraţiei maxime a poluanţilor 15
6. Determinarea distanţei de la sursa de poluare (ciclon) pînă la locul pe axa proiecţiei dispersării unde concentraţia poluanţilor este maximă 16
7. Determinarea valoarii vitezei vîntului periculoase 16
8. Determinarea concentraţiei prafului pe axa dispersării în fiecare punct 16
9. Determinarea distanţei orizontale de la sursa de poluare pînă la locul unde concentraţia este maximă, atunci viteza vintului este egală cu viteza periculoasă 17
10. Determinarea evacuarii maxim admisibile pentru viteza periculoasă a vîntului şi temperatura aerului exterior în luna iulie 17
11.Calculul economic 17
Bibliografie 19

Partea I
Calculul dispersarilor nocevitaţilor evacuate în atmosferă cu gazele de ardere (de la CT şi clădirea industrială) din oraşul Glodeni.
1.1Date iniţiale
1. Oraşul Glodeni
2. Varianta 8
3. Amplasarea sursei de căldură pe planul general — SV
4. Varianta planului general — 8
5. Înălţimea coşului de fum — 280м
6. Diametrul coşului de fum — 4,5м
7. Viteza ieşirii gazelor din coş — 19 м/с
8. Viteza vîntului — 2,7
9. Direcția vîntului — NV
10. Temperatura gazelor la ieşire — 95
11. Temperatura aerului exterior, luna iulie — 21,4
12. Durata sezonului de încălzire — 325
13. Consumul de cărbune — 1000000
14. Consumul de păcură — 330000
15. Consumul de gaze — 500000
16. Cărbune de tip Novodnestrovskii B1P
conținutul de cenușă 24%
conținutul de sulf 0,3%
căldura specifică de ardere 7,91
17. Păcură de tip VISOKOZERNISTII 100
conținutul de cenușă 0,14
conținutul de sulf 3,5
căldura specifică de ardere 39,78
18. Gaz natural de tip IGRIM-PURGA-SEROV-Nijnii Taghil
căldura specifică de ardere 36,47

Состав: График дисперсия вредность угольной СК сгорания 1: 5000, График дисперсия вредоносность природный газ горит SC 1: 5000, Услуга график диспергирования площадь Sc 1: 100, Генеральный план населенного пункта S 1: 10000, График диспергирования вред маслоотделителя конические твердых частиц, ПЗ Язык документа

Софт: AutoCAD 2013

Файлы:

Каталог / Промышленность / Инженерная Экология / Экология производства. Расчет вредоносности от сжигания топлива в г.Глодяны

Bazele ecologiei Igor G.doc
Ecologie Igor.dwg
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.