Бета-тестирование КОМПАС-3D v19

Оновление склада бестарного хранения муки с повышением его енергоефективности путем установления винтовых несущих элементов Spiromatik и внедрение мероприятий по предупреждению микробиологической порчи изделий на ОАО "Глуховский хлебокомбинат".

Сумський коледж харчової промисловості
Кафедра Харчова інженерія
Тема "Осучаснення складу безтарного зберігання борошна з підвищенням його енергоефективності шляхом встановлення гвинтових несучих елементів Spiromatiс та впровадження заходів по запобіганню мікробіологічного псування виробів на ТДВ «Глухівський хлібокомбінат»"
Суми 2018

Дипломним проектом передбачається осучаснення складу безтарного зберігання борошна з підвищенням його енеогоефективності шляхом встановлення гвинтових несучих елементів Spiromatik та впровадження заходів по запобіганню мікробіологічного псування виробів на ТДВ "Глухівський хлібокомбінат".Зважаючи на фізично застаріле устаткування підприємства технічним переоснащенням передбачається, заміна старого обладнання на нове, більш сучасне та продуктивніше:
заміна силосів ХЄ-160А на силоси марки С-25 місткістю 16 т виробника «АГРО-3»; Заміна просіювача «Бурат» ПБ-1,5 на ПСП-1500;Встановлення гвинтових несучих елементів Spiromatiс. Заміна виробничих бункерів ХЄ-63Б на бункера марки БТН-16-02.
Графічна частина складається з апаратурно технологічної схеми виробництва хліба та булки здобної з повилом, план на відмітці 0,00, +3,600, +7,200, розріз 1-1, 2-2,3-3

ЗМІСТ

ВСТУП
1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
2.1 Зберігання сировини і підготовка її до виробництва
2.2 Обґрунтування та опис технологічних схем виробництва виробів
2.3 Технохімічний контроль виробництва
3 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
3.1 Вихідні дані
3.2 Розрахунок продуктивності печей
3.3 Розрахунок пофазних рецептур
3.4 Розрахунок виходу виробів
3.5 Розрахунок виробничих рецептур і вибір технологічних параметрів
3.6 Розрахунок витрат і запасу сировини та площ для їх зберігання
3.7 Вибір та розрахунок технологічного обладнання
3.8 Розрахунок потреби паковальних матеріалів і тари
4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
5 ОХОРОНА ПРАЦІ
6 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА
ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

Состав: Технологічна схема виробництва хліба врожайного, булки здобної з повидлом, схема підприємства на 0,000, +3,600, +7,200, розріз 1-1, 2-2, 3-3 Язык документа

Софт: AutoCAD 2012

Файлы:

Каталог / Промышленность / МАПП / Оновление склада бестарного хранения муки с повышением его енергоефективности путем установления винтовых несущих элементов Spiromatik и внедрение мероприятий по предупреждению микробиологической порчи изделий на ОАО "Глуховский хлебокомбинат".

1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ.docx
4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА.docx
все чертежи.bak
все чертежи.dwg
вступ.docx
6 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА.docx
5 ОХОРОНА ПРАЦІ.docx
перелік джерел.docx
2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА.docx
3 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.docx
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

423490-vms-VSE-CHERTEZHI-List1.png

Рейтинг: 400

Софт: AutoCAD 2016

Состав: 1. Генеральный план (1:500); 2, 3. Главный производственный корпус (План на отм. 0.000; Разрезы 1-1, 2-2, 3,-3; Узлы 1, 2, 3; ); 4. Организация производства (График производственного процесса, циклограмма работы мостового крана); 5. Ямная пропарочная камера тепловой обработки (Технологическая схема, план-схема, план и разрезы ЯПК); 6. Карта технологического процесса ((ПК72.15) Требования к бетону, сырьевым материалам, арматурной стали, организация рабочих мест, строповка, складирование); 7. Расчёт строительной конструкции (Опалубочный чертёж; Разрезы 1-1, 2-2, 3,-3; Узлы I, II, III; Расчётные схемы); 8. Автоматизация производства (Структурная схема управления производством многопустотных плит перекрытия; Функциональная схема ямной пропарочной камеры); Сводные технико-экономические показатели проекта.

4  19 161
Дипломный проект: «Завод по производству железобетонных изделий для каркасно-панельного строительства мощностью 100 тыс. м3 в Воронежской области»

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.