Конкурс асов 3D-моделирования

Производства цемента способного к расширению

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)
Кафедра технології будівельних конструкцій і виробів
Курсовий проект з дисципліни "в’яжучі речовини"
На тему "Виробництво цементу, здатного до розширення "
Київ 2017

Зміст розрахунково-пояснювальної записки

1. Вступ. 3
2. Характеристика продукції, що випускається. 6
2.1. Вимоги нормативно-технічних документів до якості в'яжучого. 6
2.2. Характеристика сировинної бази. 8
2.3. Фізико-хімічні процеси, що супроводжують одержання і твердіння в'яжучого. 11
3. Технологічний процес виробництва. 14
3.1. Опис транспортно-технологічної схеми отримання. 14
3.2. Контроль виробництва і перевірка якості продукції. 16
4. Основні технологічні розрахунки. 19
4.1. Режим роботи і питома продуктивність підприємства (лінії). 19
4.2. Розрахунок потреби в сировинних матеріалах. 19
4.3. Розрахунок основного обладнання. 22
5. Охорона праці на підприємстві. 24
6. Список використаної літератури. 26
Графічна частина : транспортно-технологічна схема

Состав: Транспортно-технологічна схема, специфікація Язык документа

Софт: AutoCAD 2013

Сайт: www

Файлы:

Каталог / Промышленность / Промышленность строительных материалов / Производства цемента способного к расширению

Вяжучі3\1.docx
Вяжучі3\2.dwg
Вяжучі3
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.