BIM-марафон

Технология и производство минеральной ваты. Завод производительностью 50000 м3

Дипломный проект рассматривает технологию и производство минеральной ваты на заводе производительностью 50000 м3
50000 м3 Эрдэс хөвөн хагас хатуу эдлэлийн үйлдвэр 2014

Дүгнэлт
Жилд 50000 м3 эрдэс хөвөн сэндвич хавтан үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл хийж боловсрууллаа. Энэ төслийг гүйцэтгэснээр тухайн үйлдвэрийн процесс, үйлдвэрийн барилгын тооцоог хийх, мөн үйлдвэрийг барилгыг технологийн горимын дагуу болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах талаар өргөн мэдлэгтэй боллоо
Барилгыг цаг хугацааны хувьд хэмнэлтэй, дулаан алдагдал багатай хийх нь эрс тэс уур амьсгалтай манай оронд нэн түрүүнд шаардлагатай байна. Энэхүү бүтээгдэхүүний давуу тал нь дуу, дулаан тусгаарлах чадвар сайтай, угсарж хийхэд хялбар, галд тэсвэртэй, удаан эдэлгээтэй юм.
Үйлдвэрийн барилгын хувьд 12.8 метр өндөртэй, 48 метр урттай, 24 метрийн алслалтай. Уг барилгад төмөр бетон сегментэн татанга болон метал татангын тооцоо хийж төсөлснөөс эдийн засгийн харьцуулалтаар метал татанга сонгож авсан.
Үйлдвэрийн барилгыг барих технологийн хэсэгт эдийн засгийн тооцоог хийж үүний үндсэн дээр машин механизмыг сонгож угсралтын технологийн картыг боловсруулсан. Календарчилсан графикыг ажил бүр дээр нарийвчлан гаргаж хамгийн богино хугацаанд барилга угсралтын ажлыг төлөвлөсөн.
Дээрх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсний үндсэн дээр үйлдвэрлэсэн эрдэс хөвөн сэндвич маань бусад бүтээцүүдээс угсралтын болон эдийн засгийн хувьд давуу талтайгаас гадна дулаан тусгаарлалт сайтай тул барилгад өргөн ашиглаж болно.

Состав: Технологическая схема, Планировка, разрез, Узлы, ПЗ, Генплан, Цех, Календарный план Язык документа

Софт: AutoCAD 2012

Каталог / Промышленность / Промышленность строительных материалов / Технология и производство минеральной ваты. Завод производительностью 50000 м3

Просмотр файлов
Arhiv\Turuu diplom.docx
Arhiv\Turuu diplom.dwg
Arhiv
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ