Конкурс асов 3D-моделирования 2020

Организация и технология строительства земляной плотины

ДДАЕУ
Кафедра експлуатации гидромелиоративных систем и технологии строительства
Курсовой проект по дисциплине "Организация и технология строительства"
На тему: "Организация и технология строительства земляной плотины"
Днепропетровск - 2017

ЗМІСТ
ВИХІДНІ ДА-НІ……………………………………………………………………3
ВСТУП……………………………………………………………………………..4
1 КОНСТРУКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЛЯНОЇ ГРЕБ-ЛІ…………..5
2 СКЛАД І ОБ ЄМИ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РО-БІТ………………...6
2.1 Розрахунок об’ємів робіт з будівництва земляної греблі………….....6
2.2 Розрахунок об’ємів робіт з будівництва дренажного пристрою……12
3 ВИБІР КОМПЛЕКТУ БУДІВЕЛЬНИХ МА-ШИН……………………………15
4 ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РО-БІТ…..…21
5 РОЗРАХУНОК КАЛЬКУЛЯЦІЇ ТРУДОВИХ ВИТРАТ …………………….27
6 ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ
РОБІТ З БУДІВНИЦТВА ЗЕМЛЯНОЇ ГРЕБ-ЛІ……………………………...31
6.1 Безпека при проведенні земляних робіт………………………….......31
6.2 Безпека при монтажних роботах……………………………………...33
6.3 Вимоги безпеки праці при експлуатації будівельних машин
і механі-змів…………………………………………………………………34
7 КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА РО-БІТ…………………36
8 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА ……………………………………………39
8.1 Загальні положен-ня……………………………………………………....39
8.2 Склад проекту організації будівницт-ва…………………………………43
8.3 Підготовка будівельного виробницт-ва………………………………….45
8.4 Розрахунок необхідної кількості і розмірів тимчасових будівель
і спо-руд………………………………………………………………………..48
8.5 Розрахунок житлової площі для робітників ……………………………50
8.6 Розрахунок складів будівельних матеріалів і конструк-цій……………52
8.7 Енергопостачання будівницт-ва………………………………………….53
8.8 Водопостачання будівництва ……………………………………………55
ВИСНОВ-КИ………………………………………………………………………58
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУ-РИ………………………………..60

Состав: Продольный и поперечный профиль плотины Язык документа

Софт: AutoCAD 2018

Файлы:

Каталог / Строительство / Организация и технология строительства земляной плотины

Курсовий.doc
Чертеж1.bak
Чертеж1.dwg
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.