Скачать последнюю версию КОМПАС-3D

Проект улучшения работы агрегатного участка в автогараже Ровенского центра профессионально-технического обучения Государственной службы занятости

Ровенский автотранспортный колледж Национального университета водного хозяйства и природопользования
Специальность "Обслуживание автомобилей и ремонт двигателей"
Дипломная работа
На тему "Улучшение работы агрегатного участка в автогараже Ровенского центра профессионально-технического обучения Государственной службы занятости"
Ровно 2017

В даной работе разработано приспособление для закрепления масляного насоса круглых деталей при их ремонте (сборке или разборке) и представляет собой пневмотискы, установленные на станке или столе слесаря. Деталировка та расчет АТП з экономическим расчетом.

ЗМІСТ
Вступ
1. Загальний розділ
1.1. Коротка характеристика Рівненського центру Професійно-технічної
освіти Державної служби зайнятості м. Рівне
1.2. Характеристика агрегатноїної дільниці
1.3. Недоліки в організації роботи дільниці та пропозиції щодо поліпшення
роботи
2. Технологічний розділ
2.1. Вибір та обґрунтування вихідних даних для розрахунку
2.2. Приведення рухомого складу підприємства до основної моделі
2.3. Коротка технічна характеристика автомобіля
2.4. Розрахунок виробничої програми з ТО і ПР автомобілів
2.5. Розрахунок річних фондів часу
2.6. Розрахунок річних трудомісткостей робіт агрегатної дільниці
2.7. Розрахунок кількості працюючих, розподіл їх за видами робіт і
по робочих місцях
2.8. Вибір технологічного обладнання, організаційної і технологічної
оснастки для агрегатної дільниці
2.9. Розрахунок виробничої площі агрегатної дільниці
2.10. Операційна карта на роботи, що виконуються в агрегатній дільниці
3. Організаційний розділ
3.1. Режим роботи агрегатної дільниці та режим праці і відпочинку
працюючих
3.2. Обслуговування робочих місць агрегатної дільниці
3.3. Технологічний процес в агрегатній дільниці
4. Охорона праці
4.1. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці
4.2. Вимоги виробничої санітарії агрегатної дільниці
4.3. Вимоги безпеки на робочих місцях
4.4. Дії персоналу при виникненні пожежі
5. Конструкторський розділ
5.1. Призначення, будова і робота пристрою
5.2. Перевірковий розрахунок на міцність деталей пристрою
5.3. Розрахунок вартості пристрою та строку його окупності
6. Економічний розділ
6.1. Вихідні дані для розрахунку економічного розділу
6.2. Розрахунок вартості основних фондів
6.3. Розрахунок чисельності працівників
6.4. Розрахунок витрат на оплату праці
6.5. Заходи по економії матеріальних та енергетичних ресурсів
6.6. Розрахунок матеріальних та інших витрат
6.7. Кошторис витрат та калькуляція собівартості робіт
6.8. Фінансові показники проекту
6.9. Економічна ефективність та техніко-економічні показники проекту
6.10. Висновки
Література

Графічна частина

1. Планування агрегатної дільниці
2. Загальний вигляд пристосування
3. Деталювання

Состав: расчетно-пояснительная записка, планировочное решение агрегатного участка, Планировка агрегатного участка (ВО) Пневмо тиски (СБ), деталировка (рычаг, поршень, губка, шток, промежуточный рычаг, кришка ), спецификация Язык документа

Софт: КОМПАС-3D V16.1

Файлы:

Каталог / Транспорт / Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис) / Проект улучшения работы агрегатного участка в автогараже Ровенского центра профессионально-технического обучения Государственной службы занятости

Агрегатна/деталировка.frw
Агрегатна/Експликация.doc
Агрегатна/Записка.doc
Агрегатна/Планировка агрегатного отдиления.cdw
Агрегатна/чертеж.cdw
Агрегатна
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

1 КОММЕНТАРИ

1

В пункте 5.2 " Перевірковий розрахунок на міцність деталей пристрою" нет никаких расчетов!

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.