Инженерная практика

Автоматизация автоклава на производстве стекла

Луцкий национальный технический университет
Кафедра АУПП
Курсовой проект по дисциплине "Контролеры и программное обеспечение "
На тему «Автоматизация автоклава на производстве стекла»
Луцк 2012

Завданням на курсовий проект було розробити автоматизовану систему керування автоклавом на виробництві скла.
Метою даної роботи є аналіз технологічного процесу як об’єкта керування, вибір і обґрунтування функціональної схеми автоматизованої системи керування.
В ході виконання курсового проекту підібрані датчики, виконавчі механізми, контролери ADAM. Розроблена функціональна схема, електрична схема.
Об’єм графічної частини курсового проекту становить 4 листка формату А1. Об’єм пояснювальної записки складає 44 друкованих сторінок.

ЗМІСТ

ВСТУП 6
1. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 8
1.1 Особливості технологічного процесу виготовлення триплексного скла. 8
1.2 Особливості виготовлення триплексного скла. 8
1.3 Вимоги до процесу виготовлення скла: 8
2. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ 10
3. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 11
4. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЗА 12
4.1. Вибір датчиків 12
4.1.1. Датчик температури 12
4.1.2. Датчик тиску 13
4.1.3. Датчик контактний 15
4.2. Вибір виконавчих механізмів і регулюючих органів 16
4.2.1. Вибір насосів 16
4.2.2. Вибір електроклапанів 18
4.2.3. Вибір реле 20
4.2.4. Вибір частотного перетворювача 22
5. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНТРОЛЕРА 24
6. ОПИС ПРИНЦИПОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМ 31
6.1. Опис принципової електричної схеми підключення датчиків та пускових пристроїв до контрольних модулів 31
6.2. Розрахунок та вибір блоку живлення 32
7. ПРОГРАМА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНТРОЛЕРА 35
7.1. Розробка алгоритму роботи контролера 35
7.2. Розробка програми 35
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
ДОДАТКИ 42

Состав: Функциональная схема автоклава при производстве стекла, Спецификация, Выбор датчиков и контролера, Електрическая схема, Блок-схема, Программа Язык документа

Софт: AutoCAD 12

Каталог / Автоматизация / Автоматизация автоклава на производстве стекла

Просмотр файлов
Автоклав\АВТОКЛАВ.doc
Автоклав\РЕФЕРАТ.doc
Автоклав\четрежи.dwg
Автоклав
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ