Скачать последнюю версию КОМПАС-3D

Автоматизация установки отбензинивания нефти

Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
Кафедра автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий
Курсовой проект на тему: «Проектирование установки отбензинивания нефти»
Ивано-Франковск 2018

В курсовому проекті розроблена функціональна схема установки відбензинення нафти, структурна схема АСУТП, принципова електрична схема та схема щита. Усі схеми описані в пояснювальній записці. Описані вибрані технічні засоби автоматизації.
Пояснювальна записка містить аркушів 59; рисунків 21; таблиць 1.
Графічна частина містись структурну схему АСУТП, функціональну схему установки, принципову електричну схему та схему щита.
ВСТУП …………………………………………………………………………….....4
1. КОНСТРУКЦІЯ АГРЕГАТУ І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ...…………....5
1.1 Загальні відомості про процес ректифікації………………………………..5
1.2 Конструкція агрегату ……………………………………………………....11
1.3 Хід технологічного процесу …………………………………………….....14
2. ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА СТРУКТУРА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ……………………………………………………………………..17
2.1 Завдання автоматизації ……………………………………………...……..17
2.2 Структура системи ………………………………………………………....20
2.3 Технічні засоби автоматизації ………………………………………….…22
3. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ СИСТЕМИ ……………...…….…36
3.1 Вимоги до системи в цілому. ………………………………………….…..36
3.2 Вимоги до функцій (завдань), що реалізовуються системою. …….…….42
3.3 Вимоги до видів забезпечення. ……………………………………………44
4. РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ … ………49
5. РОЗРОБКА ПРИНЦИПОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ …………………...52
6. РОЗРОБКА ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ЩИТ ……………………………………...54
7. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ АСУ ………………...55
8. РОЗРОБКА ІНСТРУКЦІЇ ОПЕРАТОРУ АСУТП ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЧИ СУПРОВОДУ СИСТЕМИ ………………………………………………………56
ВИСНОВОК ……………………………………………………………………….58
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………………59

Состав: Функціональна схема, структурна схема АСУТП, принципова електрична схема , щит, ПЗ. Язык документа

Софт: Microsoft Visio 2018

Файлы:

Каталог / Автоматизация / Автоматизация установки отбензинивания нефти

проектування – копія/~$зміст.doc
проектування – копія/ВФЗ - А1(Додаток Е).vsd
проектування – копія/Додаток Д.docx
проектування – копія/зміст.doc
проектування – копія/ПЕС - A3(Додаток В).vsd
проектування – копія/ПЗ.docx
проектування – копія/СC - А4(Додаток А).vsd
проектування – копія/ФСА - А1(Додаток Б).vsd
проектування – копія/Щит(Додаток Г).vsdx
проектування – копія
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.