Конкурс асов 3D-моделирования 2020

Электрификация элеватора с разработкой автоматизированной линии переработки кукурузы

СНАУ
Инженерно-технологический факультет
Дипломный проект
тема: Электрификация элеватора с разработкой автоматизированной линии переработки кукурузы
Сумы 2012

У даному проекті розглянуті питання автоматизації зернопункту продуктивністю 10 т/год. Проведений аналіз господарської діяльності підприємства. Обгрунтована технологічна схема сушки зерна, вибрано силове електротрообладнання для технологічного устаткування.
Виконано розрахунок і вибір силового електроустаткування, виконано автоматизацію процесів, а також проектування внутрішньої силової електричної мережі, електричного освітлення, електропостачання об’єкту, організації технічної експлуатації електрообладнання об’єктів на зернопункті.
Розглянуті питання з охорони праці, визначена система управління охороною праці на виробництві.
Виконані техніко-економічні розрахунки проекту.
ЗМІСТ
Вступ
1. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЄКТУ......................12
1.1 Виробничо-господарська характеристика TOB «Велетень»........12
1.2 Стан електрифікації господарства....................................................13
2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ...............................................................14
2.1 Продуктивність агрегату...................................................................14
2.2 Вибір комплексу.................................................................................14
2.3 Технологічна схема роботи комплексу............................................15
3. РОЗРАХУНОК І ВИБІР СИЛОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ..18
3.1 Вибір електродвигунів.......................................................................18
3.2 Розрахунок електроприводу норії....................................................18
3.3 Вибір апаратів керування та захисту................................................21
3.4 Розрахунок силової проводки...........................................................23
3.5 Визначення навантаження на вводі..................................................24
3.6 Розрахунок вводу...............................................................................25
3.7 Перевірка електродвигунів на можливість пуску і стійкість в роботі...................................................................................................26
3.8 Монтаж електрообладнання..............................................................28
3.9 Експлуатація електрообладнання.....................................................31
3.10 Схема автоматичного керування комплексом...........................33
4. ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЙ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ……………………………………………….......................35
4.1 Обґрунтування необхідності автоматизації.....................................35
4.2 Технологічна, технічна характеристика об’єкта автоматизації...36
4.3 Розробка функціональної схеми об’єкта автоматизації.................36
4.4 Розробка принципової електричної схеми об’єкта.........................37
4.5 Вибір елементів схеми.......................................................................37
4.6 Діаграма взаємодії..............................................................................37
4.7 Розробка монтажної схеми................................................................38
4.8 Визначення основних показників надійності схеми автоматичного керування...........................................................................................38
4.9 Затрати праці на проведення ТО і ПР.............................................38
5. ПРОЕКТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЦЕХОВОЇ СИЛОВОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ………………………………………….......39
5.1 Вибір схеми живлення силових електроприймачів........................39
5.2 Складання принципової схеми внутрішньої силової електричної мережі..................................................................................................39
5.3 Розрахунок навантаження на окремих ділянках внутрішньої силової електричної мережі ............................................................40
5.4 Вибір марки, способу прокладання та перерізу проводів і кабелів
5.5 Вибір апаратів захисту і керування ................................................41
5.6 Вибір стандартних шаф керування ................................................43
5.7 Вибір силових розподільчих шаф ...................................................43
5.8 Складання специфікацій на матеріали та обладнання ................43
6. ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ ......................46
6.1 Розрахунок освітлення зерноочисного відділення.........................48
6.2 Розрахунок освітлювальної проводки .............................................50
6.3 Розрахунок зовнішнього освітлення ...............................................51
6.4 Вибір апаратів захисту і освітлювальних щитків ..........................51
7. ПРОЕКТУВАННЯ ПИТАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ .......................53
7.1 Організація з охорони праці ТОВ «Велетень». ..............................53
7.2 . Розробка заходів по поліпшенню умов з охорони праці при переробці зерна. ................................................................................54
7.2.1 Вимоги до персоналу .......................................................................54
7.2.2 Вимоги до технічного стану машин..............................................56
7.3 Електробезпека ................................................................................56
7.4 Захисні засоби ...................................................................................58
7.5 Пожежна безпека ..............................................................................59
7.5 Грозозахист .......................................................................................61 Розрахунок заземлення ....................................................................63
8. ОХОРОНА ПРИРОДИ І ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА....................65
7.1 Охорона природи ............................................................................65
7.2. Правова основа і нормативна база екологічної експертизи........66
7.3. Об’єктом екологічної експертизи ................................................66
8. ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ……………......................69
8.1 Заходи з економії електроенергії ....................................................69
8.2 Основні техніко економічні показники ..........................................71
8.3 Специфікація на матеріали для монтажу електроосвітлення..71
8.4 Специфікація на обладнання і матеріали, необхідні для монтажу силової мережі грозозахисного комплексу КЗС-10Ш..................................72
Висновок ......................................................................................................73
Література ....................................................................................................74

Состав: Пояснювальна записка. Зернопереробний комплекс КЗС-10Ш. Схема електрична розташування. Зернопереробний комплекс КЗС-10Ш. Схема керування комплексом КЗС-10Ш . Схема електрична принципова. Зернопереробний комплекс КЗС-10Ш. Внутрішньо цехова силова розподільча. Мережа схема електрична принципова. План зернопереробного комплексу. КЗС-10Ш. освітлювальна мережа. Схема захисного заземлення. Зернопереробного комплексу КЗС-10Ш. Економічна ефективність Впровадження дипломного проекту Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13

Файлы:

Каталог / Инженерные системы / Электрификация элеватора с разработкой автоматизированной линии переработки кукурузы

автоматика.cdw
внутришня цехова.cdw
диплом _).doc
економика.cdw
Заземленне.cdw
МОя Видомисть проекта.docx
освитлення.cdw
Силова проводка.cdw
Силова проводка.jpg
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.