Бета-тестирование КОМПАС-3D v19

Электрификация коровника с разработкой автоматизированной линии охлаждения молока

СНАУ
Инженерно-технологический факультет
Дипломный проект
тема: Электрификация коровника с разработкой автоматизированной линии охлаждения молока
Сумы 2012

Пояснювальна записка дипломної роботи представлена на 69 сторінках машинописного тексту,16 таблиць,6 рисунків,19 використаних літературних джерел, 6 аркушів графічної частини формату А1.
Об’єктом розробки є проектування електрифікації корівника з розробкою схеми автоматизованого керування установкою охолодження молока для ТОВ «Велетень» м. Глухів Сумської області.
В даному дипломному проекті проведений вибір технологічного обладнання для приготування і роздачі кормів, прибирання гною, доїння, первинної обробки молока, підтримання необхідного клімату, також проведений розрахунок освітлення. Вибрано апарати захисту і керування.
Проведений розрахунок електричних мереж 0,38 кВ, які знаходяться на території господарства. Визначено потужність трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ.
Розроблена загальна структура електронного блоку керування танком-охолодником.
Розглянуті питання безпеки праці і розраховано захисне заземлення.
В економічних розрахунках визначено економічну ефективність.

Зміст
Вступ…………………………………………………………………………..….6
1 Аналіз господарської діяльності……………………………………….……....7
1.1 Загальна характеристика об’єкта………………………………………….....7
1.2 Аналіз господарської діяльності об’єкта…………………………………....8
1.3 Аналіз стану електрифікації…………………………………………….……8
1.4 Висновки та пропозиції…………………………………………….…………9
2 Технологічна частина………………………………………………………….11
2.1 Опис прийнятої технології виробництва………………………………..…11
2.2 Опис виробничих приміщень та розташування технологічного обладнання………………………………………………………………...……..11
2.3 Складання паспортних даних стандартного технологічного обладнання……………………………………………………………………….13
2.4 Складання технологічних вимог до проекту електрифікації та прийняття загального рішення по проекту…........................................................................15
3 Розрахунок і вибір силового електрообладнання………………..…………..16
3.1 Вибір силового електрообладнання для стандартного технологічного обладнання…………………………………………………………………...…..16
3.2 Перевірочний розрахунок потужності силового електрообладнання для стандартного технологічного обладнання з урахуванням режимів роботи по прийнятій технології…………………………………………………………….18
3.3 Розрахунок вентиляції та вибір вентиляторів……………………...………20
3.4 Розрахунок і вибір холодильного обладнання……………………………..24
4 Проектування автоматизації технологічних процесів………………………25
4.1 Опис технологічного процесу та складання технологічних вимог до проекту автоматизації………………………………………………………..….25
4.2 Визначення об’єму параметрів, які підлягають контролю і автоматичному регулюванню, переліку дистанційно керованих електропристроїв, об’єму блокувань та переліку сигналів, що входять до схеми автоматизації…..…...26
4.3 Складання функційної схеми контролю і керування технологічним процесом……………………………………………………………………...…..27
4.4 Складання принципової електричної схеми автоматичного керування і сигналізації……………………………………………………………………….27
4.5 Техніко-економічне обґрунтування ефективності прийнятого технічного рішення………………………………………………………………………..….29
4.6 Складання схем приєднання і розташування………………………………30
4.7 Складання специфікації (таблиці переліку елементів) на матеріали та обладнання………………………………………………………………….……32

5 Проектування внутрішньої цехової силової електричної мережі…………..34
5.1 Вибір схеми живлення силових електроприймачів….................................34
5.2 Складання принципової схеми (розрахунково-монтажної таблиці) внутрішньої силової електричної мережі……………………………………....34
5.3 Розрахунок навантажень на окремих ділянках внутрішньої силової електричної мережі……………………………………………………………....34
5.4 Вибір марки, способу прокладання та перерізу проводів і кабелів………36
5.5 Вибір силових розподільчих шаф………………………………………..…37
6 Проектування електричного освітлення……………………………………..38
6.1 Вибір системи та виду освітлення………………………………………….38
6.2 Вибір нормованої освітленості і коефіцієнту запасу………………….…..38
6.3 Вибір світильників…………………………………………………………..39
6.4 Вибір схеми розташування світильників………………………………..…40
6.5 Визначення потужності ламп……………………………………………….43
6.6 Вибір та розрахунок освітлювальної мережі……………………………....44
6.7 Складання специфікації (таблиці переліку елементів) на матеріали та обладнання ………………………………………………………………………45
7.Проектування електропостачання об’єкта…………………………………...46
7.1 Визначення навантажень на вводах в окремі приміщення…………….….46
7.2 Визначення центру електричних навантажень та місця розташування джерела живлення……………………………………………………………….47
7.3 Складання схеми мережі електропостачання……………………………...48
7.4 Вибір кількості та потужності джерела живлення……………………...…49
7.5 Проектування та розрахунок зовнішніх низьковольтних мереж 0,38 кВ…………………………………………….. ……………………………….….50
7.6 Перевірка захисних апаратів на спрацювання і комутаційну здатність при короткому замиканні……………………………………………………….……53
8 Проектування питань з охорони праці…………………………………….…57
8.1 Вимоги безпеки перед початком роботи…………………………………...57
8.2 Вимоги безпеки під час роботи……………………………………………..57
8.3 Вимоги безпеки після роботи……………………………………………….58
8.4 Розрахунок захисного заземлення………………………………………….59
8.5 Методи та заходи щодо зниження рівня забруднення довкілля………….61
9 Техніко-економічні розрахунки та показники проекту………………….….62
Висновки………………………………………………………………………....68
Список використаної літератури…………………………………………….….69

Состав: ПЗ, Электроосвещение. Схема электрическая расположения. Силовая сеть. Схема электрическая расположения. Автоматизированная линия охлаждения молока. Схема электрическая принципиальная. ТЭП. Таблица Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13

Файлы:

Каталог / Автоматизация / Электрификация коровника с разработкой автоматизированной линии охлаждения молока

чертежи/1. освещение.cdw
чертежи/2. силовая.cdw
чертежи/3. автоматиз.cdw
чертежи/3. автоматиз.jpg
чертежи/4. структ схема контролера.cdw
чертежи/5. стабилизатор.cdw
чертежи/6. економика.cdw
10 ???????.doc
дипломная.doc
9.docx
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.