Конкурс асов 3D-моделирования

Разработка энергетического комплекса, который имеет воздушный котел с элементом конверсии, установку с использованием солнечной энергии, энергосберегающую установку, систему компьютерного управления водогрейным котлом

Сумський національний аграрний університет
Кафедра енергетики в АПК
Дипломний проект
Тема: "Розробка енергетичного комплексу , який має повітряний котел з елементом конверсії, установку з використанням сонячної енергії, енергозберігаючу установку, систему комп’ютерного управління водогрійним котлом"
Суми, 2012

Проект присвячений застосуванню конверсії в сільському господарстві, рішенню актуальної проблеми використання низькокалорійних газів у когенераційних установках, розрахунку фотоелектричних перетворювачів для виробництва електроенергії.
Об'єктом дослідження є невелике фермерське господарство в с. Боромля Сумської області, специфіка споживання енергії на якому добре підходить для впровадження конверсії, когенераційной установки та фотоелектричних перетворювачів. Саме це й пояснює вибір фермерського господарства, як об'єкта для навчального проектування, а можливість видобутку збіднених газів у великій кількості (біогаз) підтверджує обґрунтованість вибору.
Основними етапами роботи були аналіз енергоспоживання на об'єкті дослідження, розрахунок повітряного котла з елементами конверсії, загальна оцінка ефективності когенераційних систем, способи їхнього рішення й розробка системи енерго- і теплопостачання об'єкта дослідження, розрахунок фотоелектричної системи для житлового будинку.

Состав: Пояснювальна записка Повітряний котел з елементом конверсії. Загальний вид Класифікація когенераційних установок по типам основногого двигуна Енергоустановка. Схема принципова Мережа живлення спожива- чів, від допоміжного джере- ла енергії. Кола первинної комутації. Схема електрична принципова Трифазний івертор. Схема електрична принципова Техніко-економічне обґрунтування. Таблиці Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13

Файлы:

Каталог / Инженерные системы / Электроснабжение и освещение / Разработка энергетического комплекса, который имеет воздушный котел с элементом конверсии, установку с использованием солнечной энергии, энергосберегающую установку, систему компьютерного управления водогрейным котлом

креслення і схеми\економіка.cdw
креслення і схеми\Класифікація КУ по основним типам двигуна.cdw
креслення і схеми\повітряний котел.cdw
креслення і схеми\повітряний котел.jpg
креслення і схеми\Принципова схема біогазової установки.cdw
креслення і схеми\Чертеж схема 2.cdw
креслення і схеми\Чертеж схема.cdw
диплом.docx
креслення і схеми
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.