Конкурс асов 3D-моделирования

Курсовой проект на тему: "Проектирование привода ленточного конвейера"

Мукачівський державний університет
Кафедра машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій
Курсовий проект з дисципліни "Деталі машин"
На тему: "Проектування приводу стрічкового конвеєра"
Мукачево 2017

Вхідні дані курсового проекту: Тягове зусилля на стрічці F=6,75кН;
Швидкість руху стрічки V=0,45м/с;
Діаметр барабану D=400мм;
Строк служби редуктора 5,5 років;
Тип приводу нереверсивний;
Випуск одиничний.

ЗМІСТ
1. ВСТУП 5
2. ПОЧАТКОВІ ВХІДНІ ПАРАМЕТРИ 6
3. КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПРИВОДУ 7
3.1. ВИБІР ЕЛЕКТРОДВИГУНА 7
3.1.1. Розрахунок потужності двигуна 7
3.1.2. Розрахунок частоти конвеєра 7
3.1.3. Вибір двигуна 7
3.2. ЗАГАЛЬНЕ ПЕРЕДАВАЛЬНЕ ЧИСЛО ПРИВОДУ, РОЗБИВКА ЙОГО ПО СТУПЕНЯХ 9
3.2.1. Загальне передавальне число приводу 9
3.2.2. Розбивка передавального числа на ступені 9
3.3. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ, КРУТНИХ МОМЕНТІВ НА ВАЛАХ , ЇХ ЧАСТОТ ОБЕРТАННЯ ТА КУТОВИХ ШВИДКОСТЕЙ 10
3.3.1. Визначення потужностей на валах привода 10
3.3.2. Визначення частот на валах привода 10
3.3.3. Кутові швидкості валів 10
3.3.4. Крутні моменти на валах 11
4. РОЗРАХУНОК ПЕРЕДАЧ 12
4.1. РОЗРАХУНОК ЗУБЧАТОЇ ЦИЛІДРИЧНОЇ ПРЯМОЗУБОЇ ПЕРЕДАЧІ 12
4.1.1. Вхідні дані 12
4.1.2. Вибір матеріалів, температурної обробки та визначення допустимих навантажень для зубчатої передачі 12
4.1.3. Проектний розрахунок 16
4.1.4. Перевірочний розрахунок 18
4.1.4.1. Перевірка зубців колеса на міцність при згині 18
4.1.4.2. Розрахунок на згин при короткочасному перевантаженні 19
4.1.4.3. Перевірка зубців на контактні напруження 20
4.1.4.4. Розрахунок на контактну витривалість при тимчасових перевантаженнях 20
4.2. РОЗРАХУНОК ЧЕРВ’ЯЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ 22
4.2.1. Вхідні дані 22
4.2.2. Проектний розрахунок 22
4.2.3. Перевірочний розрахунок 28
4.2.3.1. Тепловий розрахунок черв’ячної передачі 28
4.2.3.2. Перевірка на контактну міцність 29
4.2.3.3. Розрахунок на згин зубів 29
4.3. РОЗРАХУНОК ЛАНЦЮГОВОЇ ПЕРЕДАЧІ 31
4.3.1. Вхідні дані 31
4.3.2. Проектний розрахунок 31
4.3.3. Перевірочний розрахунок 36
4.3.3.1. Розрахунок на кількість ударів в секунду 36
4.3.3.2. Перевірка на міцність 36
5. ПОПЕРЕДНІЙ РОЗРАХУНОК ВАЛІВ. ЕСКІЗНА КОМПОНОВКА РЕДУКТОРА. ВИБІР ПІДШИПНИКІВ. РОЗМІРИ КОРПУСА РЕДУКТОРА 38
5.1. ВХІДНІ ДАНІ 38
5.2. ПОПЕРЕДНЄ ВИЗНАЧЕННЯ ДІАМЕТРІВ ВАЛІВ 39
5.2.1. Вибір матеріалу валів 39
5.2.2. Швидкохідний вал 39
5.2.3. Проміжний вал 39
5.2.4. Тихохідний вал 40
5.3. ПОПЕРЕДНІЙ ВИБІР ПІДШИПНИКІВ 40
5.4. РОЗРАХУНКОВІ РОЗМІРИ 41
5.5. ПІДБІР МУФТИ 42
5.5.1. Вибір муфти 42
5.5.2. Перевірочний розрахунок муфти 42
5.6. ВИЗНАЧЕННЯ РЕАКЦІЙ ОПОР. ПОБУДОВА ЕПЮР МОМЕНТІВ. ПЕРЕВІРОЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПІДШИПНИКІВ 43
5.6.1. Швидкохідний вал 43
5.6.1.1. Вхідні дані 43
5.6.1.2. Визначення реакцій опор швидкохідного валу 43
5.6.1.3. Перевірочний розрахунок підшипників кочення 45
5.6.1.4. Розрахунок згинальних моментів та побудова епюр навантажень швидкохідного валу 46
5.6.2. Проміжний вал 48
5.6.2.1. Вхідні дані 48
5.6.2.3. Перевірочний розрахунок підшипників кочення 50
5.6.2.4. Розрахунок згинальних моментів та побудова епюр навантажень проміжного валу 51
5.6.3. Тихохідний вал 54
5.6.3.1. Вхідні дані 54
5.6.3.2. Визначення реакцій опор тихохідного валу 54
5.6.3.3. Перевірочний розрахунок підшипників кочення 56
5.6.3.4. Розрахунок згинальних моментів та побудова епюр навантажень тихохідного валу 57
6. КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ВАЛІВ, ШПОНКОВИХ ТА ШЛІЦОВИХ З’ЄДНАНЬ 59
6.1. ВХІДНІ ДАНІ 59
6.2. РОЗРАХУНОК ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ 59
6.2.1. Підбір шпонки для кінця швидкохідного валу 59
6.2.2. Перевірка шпонки на зминання 60
6.2.3. Підбір шпонки для ступиці проміжного валу під зубчате колесо 60
6.2.4. Перевірка шпонки на зминання 60
6.2.5. Підбір шпонки для ступиці тихохідного валу під черв’ячне колесо 61
6.2.6. Перевірка шпонки на зминання 61
6.2.7. Підбір шпонки для кінця тихохідного валу під зірочку 62
6.2.8. Перевірка шпонки на зминання 62
6.3. ПЕРЕВІРОЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВАЛІВ НА МІЦНІСТЬ 63
6.3.1. Вибір матеріалу валів 63
6.3.2. Перевірка валів на міцність з врахуванням концентраторів напруження 63
6.3.2.1. Швидкохідний вал 63
6.3.2.2. Ступінь проміжного валу під колесо 65
6.3.2.3. Ступінь тихохідного валу під черв’ячне колесо 66
6.3.2.4. Ступінь тихохідного валу під черв’ячне колесо 68
7. КОНСТРУКЦІЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАНОВКИ 71
7.1. КОНСТРУКТИВНІ РОЗМІРИ РЕДУКТОРА ТА ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ 71
7.2. РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ОЛИВИ, КОНСТРУКТИВНИХ РОЗМІРІВ ОГЛЯДОВОГО ВІКНА РЕДУКТОРА ТА ВИБІР ЗЛИВНОЇ ПРОБКИ 74
7.2.1. Змащення підшипників 74
7.2.2. Розміри оглядового вікна 74
7.2.3. Вибір зливної пробки 74
7.3. СКЛАДАННЯ РЕДУКТОРА 75
8. ВИСНОВОК 76
9. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 77

Состав: Пояснювальна записка; Привід(ЗВ); Редуктор(ЗВ); Деталювання (проміжний вал, зубчате колесо); Специфікація(привід);Специфікація(редуктор) Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 16.1.0 SP1 (64 разрядная версия)

Сайт: www

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Детали машин / Курсовой проект на тему: "Проектирование привода ленточного конвейера"

Проміжний вал.cdw
Редуктор(ЗВ).cdw
Специфікація(привід).spw
Спецификація(редуктор).spw
Колесо зубчате.cdw
Пояснювальна записка.doc
Привід(ЗВ).cdw
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.