КОМПАС-3D v19 скачать

Разработка трёхмерной сборочной модели двухступенчатого цилиндрического редуктора

Черкаський державний технологічний університет
Кафедра проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління
Курсова робота з дисципліни «Комп'ютерні технології проектування у машинобудуванні»
На тему: ,,Розробка тривимірної складальної моделі двохступінчастого циліндричного редуктора,,
Черкаси 2013

Технічне завдання
В ході виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерні технології проектування у машинобудуванні" необхідно розробити тривимірну складальну модель двохступінчастого циліндричного редуктора.

Вихідні дані:
1. Результати розрахунку двоступінчастого циліндричного редуктора.
1.1 Тип редуктора: циліндричний двоступінчастий з рознесеним шевроном.
1.2 Кількість зубців передач:
• швидкохідна передача z1=24 z2=133
• тихохідна передача z3=30 z4=82
1.3 Модулі зубців:
• швидкохідна передача mШ = 3,15 мм
• тихохідна передача mТ = 5,0 мм
1.4 Міжосьова відстань:
• швидкохідна передача аШ = 250 мм
• тихохідна передача аТ = 280 мм
1.5 Частоти обертання валів:
• швидкохідного nШ = 642,9 об/хв
• проміжного nП = 102,1 об/хв
• тихохідного nТ = 36,4 об/хв
1.6 Моменти, що діють на валах:
• швидкохідному ТШ =156,2 Нм
• проміжному ТП = 916,6 Нм
• тихохідному ТТ = 2465 Нм
1.7 Кут нахилу зубців швидкохідної передачі β = 8º50'
1.8 Передаточне відношення редуктора Uр = 17,64 (Uш = 6,3, Uт = 2,8).
1.9 Передаточне число плоскопасової передачі Uп.п = 2,28.
1.10 Загальне передаточне число привода Uз = 40,28.
2. Складальне креслення редуктора.
Головне призначення даного редуктора – збільшення крутного моменту і зменшення кутової швидкості на вихідному валу.

В ході виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерні технології проектування у машинобудуванні" було розроблено тривимірну складальну модель двохступінчастого циліндричного редуктора з роздвоєним швидкохідним ступенем. Також було проведено розрахунки ступенів редуктора за допомогою пакету "КОМПАС- GEARS ":
- геометричний розрахунок;
- розрахунок на міцність;
- розрахунок на довговічність.
Створено тривимірні моделі всіх складових деталей редуктора та визначено їх мас-центровочні характеристики.
Створено тривимірні складальні моделі всіх валів та редуктора в цілому. Розраховано мас-центровочні характеристики збірок.
Графічна частина містить складальне креслення редуктора (СК)+ специфікацію, 3D-деталі і 3D-збірки валів редуктора: швидкохідного, проміжного, тихохідного.

Зміст
Вступ
1 Розрахункова частина
1.1 Кінематичний розрахунок редуктора
1.2 Розрахунок крутних моментів на валах
1.3 Силовий розрахунок шидкохідної ступені редуктора
1.3.1 Розрахунок швидкохідної передачі на контактну міцність
1.3.2 Розрахунок зубців на згин
1.3.3 Геометричний розрахунок шидкохідної зубчастої передачі
1.4 Силовий розрахунок тихохідної ступені редуктора
1.4.1 Розрахунок тихохідної передачі на контактну міцність
1.4.2 Розрахунок зубців на згин
1.4.3 Геометричний розрахунок тихохідної зубчастої передачі
1.4.4 Розрахунок валів редуктора
1.5 Розрахунок механічних передач редуктора за допомогою
комплексу програм "КОМПАС-Gеагs"
1.5.1 Геометричний розрахунок
1.5.2 Розрахунок на міцність
1.5.3 Розрахунок на витривалість
2 Побудова тривимірних твердо тільних моделей деталей редуктора в системі «КОМПАС-ЗD»
2.1 Загальний порядок роботи з 3D-моделями
2.2 Основні формотворні операції та їх параметри
2.2.1 Операція видавлювання
2.2.2 Операція обертання
2.2.3 Кінематична операція
2.2.4 Операція за перетинами
2.3 Додаткові формотворні та допоміжні конструктивні операції
2.4 Створення ЗD-моделей складових деталей редуктора
3 Побудова складальної ЗD- моделі редуктора в системі "КОМПАС-ЗD".
3.1 Основні методи та принципи роботи з ЗD-збірками
3.1.1 Прийоми створення складальних 3D-моделей
3.1.2 Установка взаємного положення компонентів збірки
3.1.3 Формотворні операції в збірці
3.1.4 Редагування збірки та її компонентів
3.2 Створення вузлових підзбірок редуктора
3.3 Створення загальної збірки редуктора
Висновок.

Состав: Редуктор двохступінчастий циліндричний (СК), Спецификация, 3D-збірка редуктора; 3D-збірки валів: швидкохідного, проміжного, тихохідного; 3D-збірка кришки; Додатки: мас-центровочні характеристики (МЦХ) деталей і збірок; 3D- підзбірки; Дані розрахунку зубчастої передачі в ,,КОМПАС – Gears,, ; ПЗ. Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 16

Сайт: www

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Детали машин / Редукторы / Разработка трёхмерной сборочной модели двухступенчатого цилиндрического редуктора

збірка кришки.a3d
Збірка редуктора.a3d
корпус.m3d
кришка оглядова.m3d
кришка редуктора.m3d
Масловказівник.m3d
ПЗ.doc
пробка.a3d
прокладка.m3d
редуктор 250х280.CDW
сапун.m3d
Специфікація-1.CDW
Специфікація-2.cdw
МЦХ
МЦХ\колеса тихохідного.doc
МЦХ\проміжного валу.doc
МЦХ\редуктора.doc
МЦХ\тихохідного валу.doc
МЦХ\швидкохідного валу.doc
проміжний
проміжний\вал проміжн.m3d
проміжний\втулка.m3d
проміжний\Збірка пром вала.a3d
проміжний\колесо пром ліве.m3d
проміжний\колесо пром праве.m3d
проміжний\кришка пром вала.m3d
тихохідний вал
тихохідний вал\вал тихох.m3d
тихохідний вал\втулка.m3d
тихохідний вал\збірка кришк тих.a3d
тихохідний вал\Збірка тихох вала.a3d
тихохідний вал\колесо тихох.m3d
тихохідний вал\кришка тих наскр.m3d
тихохідний вал\кришка тихох
швидкохідний
швидкохідний\вал швидкох.m3d
швидкохідний\збірка кр шв.a3d
швидкохідний\Збірка шв вала.a3d
швидкохідний\кільце.m3d
швидкохідний\кришка шв глуха.m3d
швидкохідний\кришка шв наскр.m3d
Додаток-1.doc
Додаток-2.doc
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.