BIM-марафон

Модернизация гидромезанизма отрезного станка

Национальный технический Университет Украины
Механико машиностроительный институт
Кафедра механотроники
Дипломный проект по дисциплине "Гидропривод"
На тему "Модернизация гидромеханизма отрезного станка"
Киев 2013

В результаті магістерської роботи був проведений детальний аналіз роботи гідромеханізмів подач відрізних круглопильних верстатів. Після чого був спроектований гідромеханізм, в якому передбачається регулювання швидкості подачі робочого органу за допомогою регульованого дроселя утвореного крайньою кромкою пояска золотника. Слідкуюча система дозволить відрізати прутки продуктивніше, оскільки протягом всього відрізання, копір, жорстко звязания з штоком гідроциліндра, через важільний механізм і щуп утворює відємний одиничний зв'язок, який сприяє підтриманню бажаної подачі. Новий гідромеханізм дозволяє забезпечувати такий режим відрізання, при якому підтримується максимальна можлива ширина різа hmax на всьому перерізі прутка за рахунок підтримки постійно високої радіальної сили різа Py.
Створена математична модель в пакеті Simulink Mатlab, дозволила промоделювати роботу гідромеханізма і зробити висновок, що в моделі в якій підтримувалась максимальна постійна висока сила різання, поділ круглого прутка діаметра D=150 мм відбувається на с швидше ніж при моделюванні іншого гідромеханізма в якому зміна подачі фрези регулюється зміною тиску pр на дроселі встановленого в напірній лінії гідроциліндра.
На спроектований гідромеханізм подачі відрізного верстата отримано патент на корисну модель №73363 “Гідромеханізм подачі відрізного верстата”. Також на тему дисертації були опубліковані статті “Модернізація гідромеханізму подачі відрізного верстата”

Состав: Станок (ОВ), Гидромодуль(СБ), Гидроцилиндр(СБ), Деталировка(плита, гильза, шток, поршень, крышка), Спецификация, мат модель. Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 14 SP1

Каталог / Машиностроение и механика / Гидравлика и пневматика / Модернизация гидромезанизма отрезного станка

Просмотр файлов
Гидромеханизм/mat-model2011b.mdl
Гидромеханизм/Г_дромодуль.cdw
Гидромеханизм/Г_дросхема в_др_зного верстата.cdw
Гидромеханизм/Г_льза.cdw
Гидромеханизм/Диплом 2013.doc
Гидромеханизм/Диплом 2013.docx
Гидромеханизм/електросхема.cdw
Гидромеханизм/Загальний вид в_др_зного верстата.cdw
Гидромеханизм/Кришка.cdw
Гидромеханизм/насосна станц_я.xls
Гидромеханизм/насосна станц_я.xlsx
Гидромеханизм/оптим_зац_я в_др_зання.xls
Гидромеханизм/оптим_зац_я в_др_зання.xlsx
Гидромеханизм/Пакат 6.cdw
Гидромеханизм/панель.cdw
Гидромеханизм/Плакати 1-5.cdw
Гидромеханизм/плита.cdw
Гидромеханизм/Поршень.cdw
Гидромеханизм/Пружина.cdw
Гидромеханизм/Розпод_льник.cdw
Гидромеханизм/Специф_кац_я загального виду.spw
Гидромеханизм/Специф_кац_я панели.spw
Гидромеханизм/Специф_кац_я розподльника.spw
Гидромеханизм/Спецификац_я г_дромодуля.spw
Гидромеханизм/Шток.cdw
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ