Скачать последнюю версию КОМПАС-3D

Технологического процесс изготовления детали "Корпус верхний"

ППК НТУ "ХПИ"
Дипломный проект
Был разработан технологический процесс изготовления детали, 7 чертежей, тех процес, 91 лист ПЗ.

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1 Короткі відомості по деталь. Технічні вимоги до виготовлення деталі
1.2 Матеріал деталі, його хімічний склад і механічні властивості
1.3 Аналіз технологічності конструкції деталі

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
2.1 Визначення типу тиробництва
2.2 Вибір виду та методу одержання заготовки
2.3 Техніко-економічне обгрунтування вибору заготовки.
2.4 Розробка маршруту механічної обробки деталі з вибором технологічних баз і обладнання
2.5 Характеристика обладнання, яке використовується при виготовленні деталі
2.6 Визначення припусків і встановлення операційних розмірів, допусків для поверхні 85Н7. Побудова схеми розташування полів допусків і припусків для цієї поверхні
2.7 Визначення припусків на обробку інших поверхонь табличним методом
2.8 Розробка операційного технологічного процесу токарно-автоматної обробки поверхні 85Н7.
2.9 Розрахунок режимів різання для всіх операцій технологічного процесу
2.10 Написання керуючої програми на розроблену операцію з ЧПК, наведення циклограм обробки
2.11 Розрахунок норми штучного часу для кожної операції техпроцесу. Представити у вигляді таблиці результати розрахунків режимів різання і норм штучного часу

3 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА
3.1 Конструювання та розрахунок спеціального пристосування для обробки заданої поверхні 85H7.
3.1.1 Призначення та принцип роботи пристосування, яке проектується
3.1.2 Схема базування деталі у пристосуванні та розрахунок похибки базування
3.1.3 Розрахунок зусилля затиску і основних параметрів затискногомеханізму
3.2 Конструювання та розрахунок різального інструменту для обробки поверхні М22 1,5-7Н
3.3 Конструювання та розрахунок контрольно-вимірювального інструменту чи пристрою для заданої поверхні 85Н7

4 ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА
4.1Розрахунок необхідної кількості обладнання та його завантаження. Побудова графіка завантаження
4.2 Розрахунок площі та розробка планування дільниці
4.3 Організація робочого місця однієї із робітничих прфесій на дільниці відповідно до наукової організації праці (НОП)
4.4 Організація постачання дільниці заготовками та робота внутрішньоцехового транспорту
4.5 Організація інструментального господарства в цеху. Розрахунок річних витрат різального інструменту
4.6 Організація технічного контролю якості продукції

5 ОХОРОНА ПРАЦІ
5.1 Заходи з охорони праці
5.2 Заходи протипожежного захисту
5.3 Техніка безпеки на дільниці та захист навколишнього середовища

6 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
6.1 Визначення потреб у персоналі
6.2 Розрахунок показників енергозатрат
6.3 Розрахунок вартості основних виробничих фондів
6.4 Визначення прямих витрат на обробку виробу
6.5 Калькулювання собівартості продукції та утворювання ціни
6.6 Техніко-економічні показники діяльності дільниці

7 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СПРОЕКТОВАНОЇ ДІЛЬНИЦІ
7.1 Аналіз показників економічної ефективності
7.2 Доцільність впровадження технічних рішень

Состав: CБ приспособления.ВО детали,ВО инструмента, Технологическая карта,тех.процесс,план участка, ПЗ Язык документа

Софт: Компас v12

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Технологического процесс изготовления детали "Корпус верхний"

Специфікація А4.cdw
2 .cdw
6 _쭨_.cdw
Креслення 1.cdw
Креслення 2.cdw
Креслення 3.cdw
Креслення 4.cdw
Креслення 5.cdw
ДиплоМ.kdw
Маршрутный техпроцес\01.frw
Маршрутный техпроцес\02.bak
Маршрутный техпроцес\02.frw
Маршрутный техпроцес\03.frw
Маршрутный техпроцес\10.bak
Маршрутный техпроцес\10.frw
Маршрутный техпроцес\11.bak
Маршрутный техпроцес\11.frw
Маршрутный техпроцес\4.bak
Маршрутный техпроцес\4.frw
Маршрутный техпроцес\5.bak
Маршрутный техпроцес\5.frw
Маршрутный техпроцес\6.bak
Маршрутный техпроцес\6.frw
Маршрутный техпроцес\7.bak
Маршрутный техпроцес\7.frw
Маршрутный техпроцес\8.bak
Маршрутный техпроцес\8.frw
Маршрутный техпроцес\9.bak
Маршрутный техпроцес\9.frw
Маршрутный техпроцес
3.3 Схема розміщення полів допусків.frw
4.1 ведомость виробничого обладнання.frw
4.1 граф
4.1 граф
4.1 граф
4.3 планування робочого мсця.frw
6.4 Визначення матерыальних витрат.frw
Фрагмент 1.1.frw
Фрагмент 2.8 (005).frw
Фрагмент 3.1.2.1.frw
Фрагмент 3.1.frw
Фрагмент 3.3.frw
Фрагмент 5.3.frw
4.1 граф
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.