Конкурс асов 3D-моделирования

Разработка технологического процесса сборки клапана пневмогидравлического( пневмогидравлический клапан контактно точечной сварочной машины МТ - 4019) и маршрута механической обработки корпуса

Черниговский Национальный технологический университет
Кафедра технологий машиностроения и деревообработки
Выпускная квалификационная работа бакалавра
На тему:"Розробка технологічного процесу складання  клапану пневмогідравлічного та маршруту механічної обробки корпуса"
Чернигов 2017

Выпускная квалификационная работа бакалавра на тему:
"Разработка технологического процесса сборки пневмогидравлического клапана и маршрута механической обработки корпуса".
Год защиты: 2017.

Метою даної дипломної роботи є розробка технологічного процесу складання пневмогідравлічного клапана та маршруту механічної обробки корпуса.
У першому розділі розкривається та аналізується вихідна інформація про контактно точкову зварювальну машину МТ-4019, пневмогідравлічний клапан та корпус.
У другому розділі розкривається службове призначення систем та їх компонентів, а також наводяться норми точності та проводиться розмірний аналіз пневмогідравлічного клапана.
У третьому розділі проводиться розробка технологічного процесу складання пневмогідравлічного клапана, а також проводиться нормування процесу та визначення організаційних параметрів.
У четвертому розділі проводиться розробка технологічного процесу механічної обробки , а саме розробка технологічного маршруту механічної обробки корпуса, виявлення і аналіз розмірних зв’язків поверхонь корпуса, вибір методів і кількості переходів обробки поверхонь, вибір послідовності обробки поверхонь та розробка структури маршруту обробки.
У п’ятому розділі проводиться розробка та вибір технологічного оснащення, його силовий розрахунок, розрахунок елементів об’єкту на міцність та розробка складального кресленика об’єкту.
У шостому пункті розробляється безпека життєдіяльності, а саме охорона праці та екологічна безпека.
За результатами роботи зроблено такі висновки: конструкція пневмогідравлічного клапана є простою і технологічною, завдяки чому процес складання проводиться на одному робочому місці за короткий час, а також стійкою до циклічних навантажень, що значною мірою позначиться на довговічності роботи пристрою.
Робота містить: 49 рисунки і 28 таблиць.

Зміст
1. Формування і аналіз вихідної інформації
1.1. Аналіз конструкції і роботи контактно точкової зварювальної
машини ………………………………………………………………………….
1.2. Опис конструкції і роботи пневмогідравлічного клапана ……………………
1.3. Вункціональний аналіз контактно точкової зварювальної
машини МТ – 4019……………………………………………………………….
1.4. Силовий аналіз пневмогідравлічного клапана…………………………………
1.5. Визначення надійності роботи пневмогідравлічного клапана………………..
1.6. Тип виробництва і його організаційна форма…………………………………
1.7. Вибір вихідної заготовки……………………………………………………….
1.8. Аналіз технологічності конструкції
1.8.1. Технологічний аналіз складального креслення………………………….
1.8.2. Технологічний аналіз вихідної заготовки……………………………….
1.8.3. Технологічний аналіз кресленика деталі…………………………………
2. Службове призначення заданих об’єктів
2.1 Службове призначення складальної одиниці і деталі
2.1.1 Службове призначення контактно точкової зварювальної
машина МТ – 4019 …………………………………………………….....
2.1.2 Службове призначення пневмогідравлічного клапана………………...
2.1.3 Службове призначення корпуса пневмогідравлічного клапана……….
2.2 Норми точності і технічні умови………………………………………………..
2.2.1 Вплив недотримання параметрів якості на виконання клапана службового призначення………………………………………………....
2.3 Розмірний аналіз конструкції складальної одиниці……………………………
3. Технологічний процес складання вузла
3.1 Розробка технологічної схеми складання………………………………………
3.3 Розробка структури технологічного процесу………………………………….

 
3.3 Технологічне устаткування і оснащення………………………………………
3.4 Нормування процесу……………………………………………………………
3.5 Визначення організаційних параметрів……………………………………….
4. Технологічний процес механічної обробки заготовки деталі…………………….
4.1 Виявлення й аналіз розмірних зв’язків поверхонь деталі……………………
4.2 Основні технологічні задачі……………………………………………………
4.3 Вибір методів і кількості переходів обробки поверхонь…………………….
4.4 Вибір і обґрунтування технологічних баз…………………………………….
4.5 Вибір послідовності обробки поверхонь……………………………………..
4.6 Розробка структури маршруту обробки……………………………………...
5. Технологічне оснащення процесів
5.1 Опис конструкції і роботи пристрою…………………………………………
5.2 Розрахунок сил затиску………………………………………………………..
5.3 Технічні вимоги до пристрою…………………………………………………
6. Безпека життєдіяльності
6.1 Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів
6.1.1 Мікроклімат робочої зони……………………………………………….
6.1.2 Забруднення повітря робочої зони……………………………………...
6.1.3 Виробниче освітлення…………………………………………………...
6.1.4 Шум, вібрація…………………………………………………………….
6.1.5 Електронебезпека………………………………………………………...
6.1.6 Пожежна небезпека………………………………………………………
6.1.7 Небезпека механічного травмування…………………………………...
6.2 Інженерні рішення по забезпеченню безпеки технологічних
процесів, обладнання…………………………………………………………..
6.3 Розрахунок і вибір вентилятора для загальнообмінної
Вентиляції………………………………………………………………………
Список літератури……………………………………………………………………..

Состав: Пояснительная записка, календарный план, ведомость, заготовка, корпус, размерные цепи, нагрузки, сборка клапана, схема сборки, установы для обработки - чертеж, все спецификации присутствуют Язык документа

Софт: КОМПАС-3D V16.1

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Технология машиностроения / Разработка технологического процесса сборки клапана пневмогидравлического( пневмогидравлический клапан контактно точечной сварочной машины МТ - 4019) и маршрута механической обработки корпуса

Кресленики/
Кресленики/Kalendarn_plan.frw
Кресленики/Відомість.cdw
Кресленики/Завдання+.frw
Кресленики/Заготовка(А3).cdw
Кресленики/Корпус(А2).cdw
Кресленики/Ланцюги(А1).cdw
Кресленики/Навантаження_плакат(А1).cdw
Кресленики/Сборка клапана(А1).cdw
Кресленики/Специфікація+.cdw
Кресленики/Специфікація.cdw
Кресленики/Схема складання(А1).cdw
Кресленики/Установ_1(А1).cdw
Кресленики/Установ_2(А1).cdw
Кресленики/Функціональний аналіз_плакат(А1).cdw
Кресленики/ПЗ/
Кресленики/ПЗ/1.4.docx
Кресленики/ПЗ/~$зділ_3.docx
Кресленики/ПЗ/~$зділ_4+.docx
Кресленики/ПЗ/Анотація_англ+.docx
Кресленики/ПЗ/Анотація_укр+.doc
Кресленики/ПЗ/Зміст+.docx
Кресленики/ПЗ/Розділ_1+.docx
Кресленики/ПЗ/Розділ_2+.docx
Кресленики/ПЗ/Розділ_3+.docx
Кресленики/ПЗ/Розділ_4+.docx
Кресленики/ПЗ/Розділ_5+.docx
Кресленики/ПЗ/Розділ_6+.docx
Кресленики/ПЗ/Список_літератури+.docx
Кресленики/ПЗ/Титулка_ПЗ+.docx
Кресленики/ПЗ/Титульник на ВКРБ.doc
Кресленики/ПЗ/Титульник на ТД.doc
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.