Конкурс асов 3D-моделирования

Геотехнологии горного дела (Открытые горные работы). Карьер кварцит.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. М.Т. Бакка
Курсова робота з предмету «Геотехнології гірництва, ВГР»
м. Житомир – 2015 рік

Вихідні дані курсового проекту
Потужність розкривних порід, м 8
Потужність покладу корисної копалини, м 50
Ширина х довжина покладу, м 1300 х 5500
Річна продуктивність по корисній копалині, м3/рік 10000000
Розкривні породи Вивітрілі кварцити
Порода корисної копалини Кварцит
Транспорт Залізничний
Об’ємна вага розкривних порід, т/ м3 2,2
Об’ємна вага корисної копалини, т/ м3 2,4
Коефіцієнт міцності по Протод’яконову р. п. 15
Коефіцієнт міцності по Протод’яконову к. к. 20
Тип вибухової речовини Ігданіт

ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………..……….3
Розділ 1. Сутність відкритих гірничих робіт……………………..………….4
Розділ 2. Розрахунок вихідних даних для виконання проекту…………….…6
Розділ 3. Розрахунок виймально-навантажувальних робіт…………………..9
Розділ 4. Підготовка гірських порід до виймання…………………...............11
Розділ 5. Розкриття родовища та об'єми гірничо-капітальних робіт…….17
Розділ 6. Транспортні роботи на кар'єрах………………………………......20
Розділ 7. Розрахунок мінімальної ширини робочої площадки…………....25
Розділ 8. Відвалоутворення……………………………………………..…...26
Розділ9. Рекультивація………………………………………………………....29
Список використаної літератури……………………………………………34

Состав: Пояснительная записка, вместе с расчетами в Майкрософт Эксель. 2 листа чертежей А1: 1 лист - Карьер. Разрез карьера. Земельный отвод. 2 лист - Паспорт буровзрывных работ. Паспорт экскаваторного раскрывающегося забоя. Паспорт экскаваторного добывающего забоя. Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 14

Сайт: www

Файлы:

Каталог / Промышленность / Добывающая, горная промышленность / Геотехнологии горного дела (Открытые горные работы). Карьер кварцит.

1plakat.cdw
1plakat.cdw.bak
2plakat.cdw
2plakat.cdw.bak
variant_10_yura.xlsx
курсач!!!!.docx
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.