Конкурс асов 3D-моделирования

Выбор трассы трубопровода. профилирования трубопровода

Івано-Франківськи технічний універститет нафти і газу
кафедра нафтогазопроводів і навтогазосхович
курсовий проект по дисципліні "Спорудження магістральних трубопроводів"
на тему;"Выбор трассы трубопровода. профилирования трубопровода"
Івано-Франківськ 2016

Про майбутній трубопровід розуміється комплекс відомостей, що дозволяють кількісно охарактеризувати умови будівництва і експлуатації майбутнього трубопроводу, а також його вартісні показники. Недостатнє використання таких відомостей може привести до втрати кращої траси, надмірна кількість їх - до невиправданого ускладнення процесу проектування. Тому проектувальникам з величезної кількості факторів, що впливають на положення майбутньої траси, необхідно виділити найбільш важливі, щоб врахувати їх вже в період визначення так званого генерального напряму траси. Потім при деталізації її враховується і вплив ряду менш важливих чинників, які не можуть істотно змінити генерального напрями траси, але можуть змінити її положення на окремих ділянках в межах смуги варіювання шириною в декілька кілометрів відносно генерального напряму.
2. Вихідні данні до проекту (роботи): D=1020×12 мм; L=50 м. гр=1700 =25.
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………4
1 Інформація,необхідна для вибору оптимальної траси ….……………………5
1.1 Природні особливості місцевості вздовж траси ………………………..6
1.2 Критерії оптимальності ………………………………………………..10
1.3 Визначення зони пошуку оптимальної траси ………………………..12
1.4 Цифрова модель місцевості …………………………………………..14
2 Вибір оптимальної траси трубопроводу з урахуванням розставляння
насосних і компресорних ……………………………………………………….17
2.1 Рішення задачі за допомогою кратних по оптимальності трас ……..20

2.2 Пошук оптимальної траси нафтопроводу з одночасним обліком розставляння НС ……………………………………………………..…………22
3 Профілювання трубопроводів ………………………………………………..24
3.1 Профіль і його елементи ………………………………………………...24
3.2 Оптимальне профілювання трубопроводів …………………………….27
4 Розрахункова частина ……………………………………………………….…33
4.1 Об’єм земляних робіт ……………………………………………………33
4.2 Розрахунок бульдозера ………………………………………………….34
5 Охорона праці та навколишнього середовища………………………………36
6 Спецпитаня. Autodesk Civil Design ……………………………………….…..40
Висновки ……………………………………………………………………...43
Перелік посилань на джерела ………………………………………..……....44
Додаток А ………………………………………………………………..……45
Додаток Б ……………………………………………………………………..46

Состав: 1 аркуш – Профілювання трубопроводу 2 аркуш –Підготовка траси магістрального трубопроводу Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13

Файлы:

Каталог / Промышленность / Нефть и Газ / Выбор трассы трубопровода. профилирования трубопровода

Выбор трассы трубопровода профилирования трубопровода\Додаток А - Обєм земляних робіт.xmcd
Выбор трассы трубопровода профилирования трубопровода\Додаток Б - Розрахунок бульдозера.xmcd
Выбор трассы трубопровода профилирования трубопровода\Завдання.doc
Выбор трассы трубопровода профилирования трубопровода\Зміст.doc
Выбор трассы трубопровода профилирования трубопровода\КП.docx
Выбор трассы трубопровода профилирования трубопровода\Лист №2.cdw
Выбор трассы трубопровода профилирования трубопровода\Лист№1.cdw
Выбор трассы трубопровода профилирования трубопровода
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

Фрагмент

Рейтинг: 500

Софт: КОМПАС-3D 16

Состав: Пояснительная записка. Перечень графических материалов (с точным указанием обязательных чертежей): 1. Технологическая схема производства фритты – 1 лист А1; 2. Сборочный чер-теж системы очистки дымовых газов – 1 лист А1; 3. Сборочный чертеж секции трубы отбора дымовых газов – 1 лист А1; 4. Сборочный чертеж установки очистки дымовых газов – 1 лист А1; 5. Сборочный чертеж рукавного фильтра – 1 лист А1; 6. Сборочный чертеж циклона ЦН 11-1200 – 1 лист А1; 7. Чертеж де-тали циклона ЦН 11-1200 – 1 лист А4; 8. Сборочный чертеж бункера – 1 лист А3; 9. Чертежи деталей бункера – 2 листа А4; 10. Сборочный чертеж опоры – 1 лист А4; 11. Чертежи деталей опоры – 2 листа А4; 12. Технологическая карта на ремонт и восстановление патрубка – 1 лист А1; 13. Функциональная схема си-стемы очистки дымовых газов – 1 лист А1; 14. Технико-экономические показате-ли модернизации системы очистки – 1 лист А1.

0  0 1
Модернизация системы очистки отходящих газов фриттоварочной печи

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.