Скачать последнюю версию КОМПАС-3D

Повышение эффективности использования трактора ЮМЗ-652 при внесении минеральных удобрений в ФГ "Заря" Старосамборского района Львовской области путем его оборудования гидрофицированным устройством автосцепка "

Львовский национальный аграрный университет
Кафедра тракторов и автомобилей
Дипломный проект на тему: Підвищення ефективності використання трактора ЮМЗ-652 під час внесення мінеральних добрив у ФГ “Зоря” Старосамбірського району Львівської області шляхом його обладнання гідрофікованим пристроєм автозчіпки"
Дубляны, Львовский НАУ, 2010 год.

Подано аналіз діяльності підприємства.

Проведено літературний і патентний пошук та здійснено аналіз існуючих технологій внесення мінеральних добрив.
Запропоновано конструкція гідрофікованого пристрою автозчіпки, наведено принцип його роботи та проведено розрахунок його складових частин.
Розроблено заходи з охорони праці та навколишнього середовища.
Розраховано та обгрунтовано економічну ефективність використання трактора з гідрофікованого пристрою автозчіпки.
Зроблено висновки до дипломного проекту.

ЗМІСТ ст
Вступ 5
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА 6
1.1 Загальні відомості 6
1.2 Природно-кліматичні умови 6
1.3 Землекористування і структура посівних площ 7
1.4 Аналіз результатів господарської діяльності 8
1.4.1 Урожайність і собівартість основних видів продукції 8
1.4.2 Виробничий напрямок та спеціалізація господарства 10
1.5 Стан механізації виробничих процесів 11
1.5.1 Загальна характеристика автомобільного парку 11
1.5.2 Загальна характеристика машинно-тракторного парку 12
1.5.3 Показники використання машинно-тракторного парку 13
1.5.4 Енергоозброєність і енергозабезпеченість 14
Висновки за розділом 15
2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 16
2.1 Технологія внесення мінеральних добрив 16
2.1.1 Загальні положення 16
2.1.2 Організація внесення сипучих мінеральних добрив 16
2.2 Технологічна документація 21
2.3 Розрахунок операційної карти внесення мінеральних добрив 21
2.3.1 Вихідні дані 21
2.3.2 Тяговий розрахунок і обґрунтовуємо режими робочого і холостого ходу руху основного агрегату
22
2.3.3 Визначення приведеного опору робочих органів машини 23
2.3.4 Організація роботи агрегату в загінці 25
2.3.5 Визначаємо показники використання агрегатів 26
2.4 Визначаємо експлуатаційні затрати на виконання роботи 28
Висновки за розділом 29
3 КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА 31
3.1 Аналіз конструкції навіски трактора ЮМЗ-652 31
3.2 Обґрунтування доцільності конструктивної розробки 33
3.3 Опис конструкції гідрофікованого пристрою автозчіпки 34
3.4 Принцип роботи гідрофікованого пристрою автозчіпки 37
3.5 Розрахунок пальцевого з'єднання трикутника авто зчіпки з центральною тягою навіски трактора 38
3.6 Розрахунок запобіжної пружини вузла з’єднання гідросистем 39
Висновки за розділом 42
4 ОХОРОНА ПРАЦІ 43
4.1 Охорона праці на механізованих роботах під час внесення мінеральних добрив 43
4.2 Моделювання процесів формування та виникнення травмонебезпечних ситуацій під час внесення мінеральних добрив 44
4.3 Пропозиції з покращення умов праці 47
5 ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ 48
5.1 Охорона грунтового покриву 48
5.2 Охорона водних ресурсів 49
5.3 Охорона атмосферного повітря 50
Висновки за розділом 51
6 ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРАКТОРА ЮМЗ-652 З УДОСКОНАЛЕНИМ ПРИСТРОЄМ АВТОЗЧІПКИ 52
6.1 Методика визначення економічних показників трактора 52
6.2 Розрахунок економічної ефективності трактора 55
Висновки за розділом 56
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 57
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК 58

Состав: 1. Характеристика хозяйства. 2. Операционная карта на внесение минеральных удобрений. 3. Сборочный чертеж гидрофицированная устройства автосцепка. 4. Узел автоматического соединения гидросистем трактора и с.х. машины. 5. Деталировка. 6. Показатели экономической эффективности. Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 10

Файлы:

Каталог / Сельское хозяйство / Механизация сельского хозяйства / Повышение эффективности использования трактора ЮМЗ-652 при внесении минеральных удобрений в ФГ "Заря" Старосамборского района Львовской области путем его оборудования гидрофицированным устройством автосцепка "

Диплом ЮМЗ-652\БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК.doc
Диплом ЮМЗ-652\В І Д Г У К.doc
Диплом ЮМЗ-652\ВИСНОВКИ.doc
Диплом ЮМЗ-652\ВСТУП.doc
Диплом ЮМЗ-652\Доповідь.doc
Диплом ЮМЗ-652\Зміст.doc
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Деталювання\Чертеж 7.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Деталювання\Чертеж дет 1.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Деталювання\Чертеж дет 2.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Деталювання\Чертеж дет 3.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Деталювання\Чертеж дет 4.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Деталювання\Чертеж дет 5.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Деталювання\Чертеж дет 6.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Економіка.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Операційна.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Фрагмент зчіпка.frw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Характеристика.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Чертеж Автозчіпка.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Чертеж муфта.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Чертеж спец 1.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Чертеж спец 2.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Розділ 1.doc
Диплом ЮМЗ-652\Розділ 2.doc
Диплом ЮМЗ-652\Розділ 3.doc
Диплом ЮМЗ-652\Розділ 4.doc
Диплом ЮМЗ-652\Розділ 5.doc
Диплом ЮМЗ-652\Розділ 6.doc
Диплом ЮМЗ-652\Титулка.doc
Диплом ЮМЗ-652\УДК 631.doc
Диплом ЮМЗ-652\Фрагмент зчіпка.frw
Диплом ЮМЗ-652\Чертеж Автозчіпка.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Чертеж муфта СК.cdw
Диплом ЮМЗ-652\Креслення\Деталювання
Диплом ЮМЗ-652\Креслення
Диплом ЮМЗ-652
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.