Бета-тестирование КОМПАС-3D v19

Рядовая сеялка для посева семян конопли

Кафедра "СХМ"
Курсовой проект по дисциплине "Проектирование сельхозмашин"
На тему "Проектирование технических средств для посева семян конопли"

Щоб забезпечити високі врожаї зернових культур, все ширше застосовують локальне внесення мінеральних добрив підвищених норм одночасно із сівбою або окремо, а також використовують сухі й рідкі комплексні добрива при сівбі просапних культур. Все ширше застосовуватимуться раціональні способи поєднання операцій за один прохід посівного агрегату - передпосівний обробіток ґрунту, сівба насіння, внесення добрив і гербіцидів, коткування тощо.
Крім того, залишається ряд загальних вимог до конструкцій посівних машин, спрямованих на підвищення продуктивності у процесі сівби, яких необхідно дотримуватися при проектуванні, а саме: підвищення коефіцієнта готовності машини, тобто підвищення міцності і надійності вузлів та машини в цілому; коефіцієнта надійності технологічного процесу висівання на необхідних робочих швидкостях за рахунок надійної роботи основних вузлів щодо виконання технологічних операцій при висіванні, а також за рахунок використання сигналізації про порушення технологічних процесів висівання, елементів автоматики та забезпечення освітлення в нічний час; поліпшення умов праці та скорочення часу на обслуговування посівного агрегату; скорочення частоти завантаження бункерів посівним матеріалом за рахунок вибору їх раціонального об’єму та зручності завантаження; зниження тривалості сівби за рахунок роботи посівних агрегатів на ґрунтах з підвищеною вологістю тощо.

Состав: Рядовая сеялка (СБ), Высевающий аппарат (СБ), Информационная модель, ПЗ Язык документа

Софт: AutoCAD 12

Файлы:

Каталог / Сельское хозяйство / Механизация сельского хозяйства / Рядовая сеялка для посева семян конопли

Проектування технічних засобів для сівби насіння коноплі\Записка.doc
Проектування технічних засобів для сівби насіння коноплі\Чертежи\Ін модель.dwg
Проектування технічних засобів для сівби насіння коноплі\Чертежи\выс апарат.dwg
Проектування технічних засобів для сівби насіння коноплі\Чертежи\Сеялка рядовая.dwg
Проектування технічних засобів для сівби насіння коноплі\Чертежи
Проектування технічних засобів для сівби насіння коноплі
Проектування технічних засобів для сівби насіння коноплі\Чертежи\Сеялка рядовая.bmp
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.