BIM-марафон

Установка для дезинфекции и отмокание сосковой резины. Проектирование пункта ТО для фермы БРС.

Житомирский национальный агроэкологический университет
Кафедра процесы, машины и оборудование
Дипломний проект на тему " Проектування ПТО для ферми ВРХ в СТОВ «Глуховецьке» Козятинського району Вінницької області "
Житомир 2008

Мета написання даної дипломної роботи є розроблення технології технічного обслуговування обладнання ферми ВРХ з розробкою ПТО, дослідження технологічних процесів проведення технічного обслуговування, розрахунок необхідної кількості майстрів-наладчиків і слюсарів для проведення ТО, а також економічне обґрунтування впровадженого рішення.
Дипломний проект складається з розрахунково-пояснювальної записки ( листів А4 ) і супроводжувальної графічної частини ( листів А1 ). Розрахунково-пояснювальна записка складається з 6 розділів, які містять таблиць, рисунків і додатків.
В дипломному проекті вибрана система ТО для господарства з урахуванням перспективи розвитку господарства, розрахована річна трудомісткість проведення періодичних технічних обслуговувань і щоденних технічних обслуговувань, розрахована кількість майстрів-наладчиків і слюсарів для проведення ТО, підібране обладнання і розроблений план ПТО, вивчено технологічний процес проведення дезинфекції та відкисання дійкової гуми. В результаті чого запропоновано удосконалити технологічний процес дезинфекції та відкисання дійкової гуми доїльної установки АДМ-8А і запропоновано удосконалити ванну для данного процесу. Що в свою чергу приведе мінімізації енергомісткістї процесу, а також покращення конструктивних і енергетичних параметрів ванни для дезинфекції та відкисання дійкової гуми. Вартість конструктивної розробки грн. Срок окупності років.
Проведено аналіз потенційних небезпек, які можуть виникнути при роботі в ПТО розрахована економічна ефективність використання ПТО.

Состав: Установка для дизенфекції та відкисання дійкової гуми (СБ), залежність енергетичних витрат установки, логічна таблиця потенційних небезпек, план ферми, план графік ТО, план пункту ТО, специфікація, ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 12

Каталог / Сельское хозяйство / Механизация сельского хозяйства / Установка для дезинфекции и отмокание сосковой резины. Проектирование пункта ТО для фермы БРС.

Просмотр файлов
диплом твар\~$СТИНА №3.doc
диплом твар\ВИСНОВОК.doc
диплом твар\Вступ.doc
диплом твар\Графіки.bak
диплом твар\Графіки.cdw
диплом твар\ДУ
диплом твар\Зміст.doc
диплом твар\Карта небезпек.bak
диплом твар\Карта небезпек.cdw
диплом твар\План ферми.bak
диплом твар\План ферми.cdw
диплом твар\План-графік ТО.bak
диплом твар\План-графік ТО.cdw
диплом твар\Пункт ТО.bak
диплом твар\Пункт ТО.cdw
диплом твар\РЕФЕРАТ.doc
диплом твар\Специфікація 1.cdw
диплом твар\Специфікація 2 лист1.cdw
диплом твар\Специфікація 2.cdw
диплом твар\Специфікація установки 2.cdw
диплом твар\Специфікація установки1.bak
диплом твар\Специфікація установки1.cdw
диплом твар\ЧАСТИНА №1.doc
диплом твар\ЧАСТИНА №2.doc
диплом твар\ЧАСТИНА №3.doc
диплом твар\ЧАСТИНА №4.doc
диплом твар\ЧАСТИНА №5.doc
диплом твар\ЧАСТИНА №6.doc
диплом твар
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ