Конкурс асов 3D-моделирования

Курсовой проект с дисциплины "Технология и организация строительного производства"

Національний університет водного господарства та природокористування, кафедра водогосподарського та цивільного будівництва. Дисципліна "Технологія і органзація будівельного виробництва". Тема "Організація будівництва комплексу", м. Рівне, 2012 рік

Розроблений курсовий проект на двох стадіях: ПОБ і ПВР. В розділі ПОБ складені локальні, об'єктні кошториси та зведений кошторисний розрахунок; розроблено календарний план будівництва. В розділі ПВР розроблений сітковий графік на будівництво основного об'єкта комплексу. Додаються розрахунки щодо будгенплану (тимчасові будівлі, склади, тимчасове водо-, електропостачання будмайданчика). Графічна частина - аркуш формату А-1 (будгенплан, сітковий графік, розріз по будгенплану, ТЕП).
Вихідні дані для розробки:
основна будівля - цех рентгетівських приладів (габарити будівлі:4 прольоти по 6м (в поперечному напрямку); 20 кроків колон по 6м (в повздовжньому напрямку); висота до низу кроквяних конструкцій 4,8м. Загальні розміри в осях 120х24м.
Допоміжні будівлі - Склад готової продукції (розміри 180х48м; висота 9,7м), адміністративно-побутовий корпус (розміри 36х18м; висота 3,3м).
Усі будівлі із залізобетонним каркасом

Состав: Пояснювальна записка (Стадії ПОБ та ПВР: локальні кошториси, об'єктні кошториси, зведений кошторисний розрахунок, розрахунок загальномайданчикового будгенплану, сітковий графік, підбір монтажного крана, об'єктний будгенплан із всіма розрахунками). Графічна чстина: сітковий графік, будгенплан, розріз по будгенплану, ТЕП Язык документа

Софт: AutoCAD 2010

Файлы:

Каталог / Строительство / Проекты Производства Работ и Технологические Карты / Курсовой проект с дисциплины "Технология и организация строительного производства"

Лист.dwg
Пояснювальна/
Пояснювальна/1-Вихідні дані, схема плану.docx
Пояснювальна/10-Проектування загально майданчикового будгенплану.docx
Пояснювальна/11-ТЕП,Розрахунок площ складів.doc
Пояснювальна/12-водо,електоро забезпечення,ТЕП.docx
Пояснювальна/2-ОБ`ЄКТНі КОШТОРИСИ.docx
Пояснювальна/3-Зведений кошторисний розрахунок.docx
Пояснювальна/4-Зведений календарний план будівництва.docx
Пояснювальна/5-загально майданчиковий будгенплан, водо,електоро забезпечення.docx
Пояснювальна/6-Підрахунок обсягів та трудомісткості робіт.docx
Пояснювальна/7-Відомість трудових витрат.docx
Пояснювальна/8-Вибір монтажних кранів.docx
Пояснювальна/9-Картка визначних робіт і ресурсів сіткового графіка.docx
Пояснювальна/~$Вихідні дані, схема плану.docx
Пояснювальна/Кал_план.bak
Пояснювальна/Кал_план.dwg
Пояснювальна/Титулка, зміст,лiтератури.doc
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.