Конкурс асов 3D-моделирования

Организация технического обслуживания автомобилей в сельскохозяйственном предприятии с разработкой ТО-2 автомобиля КРАЗ-6536

Житомирский политехнический институт, кафедра «Автомобили и автомобильное хозяйство», дипломный проект по теме
«Организация технического обслуживания автомобиля в сельскохозяйственном предприятии «Сад» с. Кривое, Попельнянского района, Житомирской области с подробной разработкой ТО-2 автомобиля КРАЗ-6536», Житомир 2017.

В дипломному проекті описана характеристика господарства і поставлене завдання на розробку яке було виконано.
Розраховані: трудомісткість технічного обслуговування та ремонтів; кількість працівників для виконання ТО і ремонтів; площа пункту ТО, а також освітлення й вентиляція для пункту ТО. Описано технологію проведення технічного обслуговування автомобілів. Також детально розроблена організація проведення ТО-2 автомобіля КРАЗ-6536.
В конструкторській частині розроблено пристрій для видалення та нанесення нового герметику, впровадження в виробництво якого дасть можливість полегшити працю робітників, підвищити якість ремонтно-обслуговуючих робіт і продуктивність праці.
Розроблені заходи по охороні праці та дано оцінку економічним показникам розробленого проекту.
Содержание

Реферат……………………………………………………………………………..
Вступ……………………………………………………………………………….
1.КОРОТКА ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………..
1.1.Загальні відомості про підприємство…………………………………………
1.2.Машинно-тракторний парк підприємства……………………………………
1.3.Заправка автомобілів та транспортних і самохідних агрегатів в умовах підприємства……………………………………………………………………….
1.4.Технічне обслуговування машинно-тракторного парку……………………
2. РОЗРАХУНКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ………………………
2.1. Розрахункова частина ……………………………………………………….
2.1.1. Розрахунок кількості капітальних ремонтів ………………………………
2.1.2. Розрахунок кількості ТО-2 для автомобілів господарства ………………
2.1.3. Розрахунок кількості ТО-1 для автомобілів господарства ………………
2.1.4. Розрахунок трудомісткості технічного обслуговування та ремонтів …..
2.1.5. Розрахунок кількості працівників для виконання ТО і ремонтів ……….
2.1.6. Розрахунок площі пункту технічного обслуговування
3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………...
3.1. Технологія ТО-2 автомобіля КРАЗ-6510…………………………………….
4. КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА……………………………………………..
4.1. Необхідність та заміна прокладки кришки клапанів …………………………….
4.2. Призначення, будова та робота пристосування ………………………………….
4.3. Розрахунок деталей на міцність …………………………………………………..

5.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА……………….
5.1.Загальна характеристика стану охорони праці в господарстві……………..
5.2. Аналіз травматизму в господарстві…………………………………………..
5.3. Аналіз потенційних небезпек, які створюються на робочих місцях……....
5.4. Охорона праці та техніка безпеки при експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті рухомого складу…………………………………….
5.5. Охорона навколишнього середовища………………………………………..
5.6.Розрахункова частина………………………………………………………….
5.6.1. Розрахунок освітлення ПТО ТО-2………………………………………….
5.6.2. Розрахунок вентиляції………………………………………………………
5.7. Пожежна профілактика……………………………………………………….
6. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА ………………………………………………….
6.1 Розрахунок собівартості пристосування для видалення старого та нанесення нового герметику ……………..............................................................
6.2 Розрахунок економічної ефективності пристосування.……………………
6.3 Розрахунок собівартості ТО-2 для автомобіля КРАЗ-6536…………………
Висновки…………………………………………………………………………...
Список літератури………………………………………………………………..

Состав: Устройство для удаления старого и равномерного нанесения нового герметика под крышку клапанов автомобиля КРАЗ-6536 (СК), деталтровка (насадка, палец, труба, шток, фиксатор), план-график ТО и ремонта автомобилей, технологическая карта ТО-2 автомобиля КРАЗ-6536 Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 14

Файлы:

Каталог / Транспорт / Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис) / Организация технического обслуживания автомобилей в сельскохозяйственном предприятии с разработкой ТО-2 автомобиля КРАЗ-6536

Диплом\Записка\Відомість+.docx
Диплом\Записка\Висновки+.docx
Диплом\Записка\Вступ+.docx
Диплом\Записка\Дод+.docx
Диплом\Записка\Зміст+.docx
Диплом\Записка\Література+.doc
Диплом\Записка\Реферат+.docx
Диплом\Записка\Розділ 1+.docx
Диплом\Записка\Розділ 2+.doc
Диплом\Записка\Розділ 3+.doc
Диплом\Записка\Розділ 4+.docx
Диплом\Записка\Розділ 5+.docx
Диплом\Записка\Роздл 6++++++++++++++++++.docx
Диплом\Записка\Специфікація.cdw
Диплом\Креслення\А
Диплом\Креслення\Деталювання\НасадкаА4.cdw
Диплом\Креслення\Деталювання\Палець А4.cdw
Диплом\Креслення\Деталювання\ТрубаА3.cdw
Диплом\Креслення\Деталювання\Фіксатор А3.cdw
Диплом\Креслення\Деталювання\Шток А3.cdw
Диплом\Креслення\ОТК-ТО-2.cdw
Диплом\Креслення\Пристосування нове.cdw
Диплом\Креслення\Деталювання
Диплом\Записка
Диплом\Креслення
Диплом
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.