Конкурс асов 3D-моделирования

Проект станции по техническом обслуживании на 3400 условных автомобили

ВНТУ, кафедра АТМ, Дисципліна "Виробничотехнічна база автомобільного транспорту" (ВТБ АТ), Проект станції по технічному обслуговуванні на 3400 умовних автомобілі, вінниця 2015 рік

В результаті виконання курсового проекту з дисципліни: «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» був розроблений проект станції технічного обслуговування автомобілів, визначено річні обсяги робіт з ТО та поточного ремонту та проведено їх розподіл по виробничих зонах та дільницях; розрахована чисельність виробничого персоналу, виконані необхідні креслення.
В першому розділі було проведено обгрунтування вихідних даних та загальна характеристика СТОА, скореговано питому трудомісткість ТО і ПР в залежності від природно-кліматичних умов та кількості виробничих постів.
В другому розділі було розраховано виробничу програму СТОА. Визначено загальний річний обсяг робіт – 183358,5 (люд.-год) та було проведено розподіл річних обсягів робіт по виду і місцю виконанні. Також розраховано чисельність технологічно необхідної кількості робітників - 89, та штатних -101. Визначено чисельність допоміжних робітників – 24 та чисельність інженерно-технічних працівників і службовців - 25.
В третьому розділі було проведено розрахунок кількості постів, автомобіле-місць очікувань і зберігань та розраховано площі виробничих та допоміжних приміщень.
В четвертому розділі було проведено технологічне планування підприємства та визначено площу тереторії 1,36 (га).
В п`ятому розділі було розроблено шиномонтажну дільницю, зроблено організацію технологічного процессу та обгрунтовано і вибрано необхідне обладнання для неї.
В шостому розділі було проведено техніко-економічна оцінка проектних рішень з метою виявлення ступеня технічної досконалості та економічної доцільності розроблених проектних рішень СТОА, було проведено їх оцінювання шляхом порівняння техніко-економічних показників розробленого підприємства з нормативними показниками. Чисельність виробничих робітників розробленого СТОА більша на 12% від нормативної. Проте в порівнянні з нормативними показниками у розробленої СТОА площа території менша на 27,8%. площа виробничо-складських приміщень менша на 46 %, кількість робочих постів – на 26 %, площа допоміжних приміщень менша – на 68 %. Це дає привід для розглядання розробленого проектного рішення підприємства по технічному обслуговуванню автомобілів економічно доцільним.

Вихідні дані:
Авто-мобілі Daewoo Sens ВАЗ-11183
Клас авто-мобілів малий малий
Середньоріч-ний пробігу автомобіля, км 22000 15000
Кліматичні умови Помірно холодний
Кількість умовних автомобілів 900 2500
Робочих днів на рік 350
Кількість змін ІІ

Зміст

1 Основні фактори, що визначають організацію технічного обслуговування та ремонту автомобілів…..……………………………………..
1.1 Обґрунтування вихідних даних та загальна характеристика СТОА....
1.2 Вибір і корегування нормативів для проектування СТОА………...
2 Розрахунок виробничої програми СТОА ………………………………..
2.1 Розрахунок річного обсягу робіт СТОА …………………………….
2.2 Розподіл річних обсягів робіт по видах і місцю виконання …………
2.3 Розрахунок чисельності виробничого персоналу …..………………
2.4 Розрахунок чисельності допоміжних робітників та розподіл за видами робіт……………………………………………………………………….
2.5 Визначення чисельності ІТР і службовців …………………………….
3Технологічний розрахунок підприємства ………………………………….
3.1 Розрахунок кількості постів …………………………………………..
3.2 Розрахунок кількості автомобіле-місць очікування і зберігання …..
3.3 Розрахунок площ виробничих та допоміжних приміщень …………
3.3.1 Визначення площ виробничих приміщень………………………….
3.3.2 Визначення площ складських приміщень…………………………..
3.3.3 Визначення площ адміністративно-побутових приміщень………..
3.3.4 Виробничі площі магазина з продажу автомобілів ……………….
4Технологічне планування підприємства………………………………….
4.1 Розробка функціонально-технологічної структури СТОА ………….
4.2 Визначення площ виробничих будівель і споруд……..……………..
4.3 Розробка планувального рішення виробничого корпусу...………....
5 Організація робіт на шиномонтажній дільниці……………………………
5.1 Характеристика шиномонтажної дільниці.…………………………...
5.2 Організація технологічного процесу………………………………….
5.3 Обґрунтування і вибір технологічного обладнання шиномонтажної дільниці…………………………………................................................................
5.4 Обґрунтування планувальних рішень шиномонтажної дільниці……
6 Техніко-економічна оцінка проектних рішень…………………………….
Висновок………………………………………………………………………..
Список використаної літератури………………………………………….......
Додатки…………………………………………………………………….........
Додаток А Технічне завдання
Додаток Б Експлікація будівель і споруд
Додаток В Експлікація приміщень
Додаток Г Експлікація обладнання

Состав: Пояснювальна записка, Генеральний план СТО, план виробничого корпусу, План шиномонтажної дільниці, До кожного креслення є експлікація обєктів, Також схема організації технологічного процесу Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 16

Сайт: www

Файлы:

Каталог / Транспорт / Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис) / Проект станции по техническом обслуживании на 3400 условных автомобили

ВТБ\3_list_shinomontazhka.cdw
ВТБ\3_list_shinomontazhka.cdw.bak
ВТБ\Chertezh_gen_plan.cdw
ВТБ\Chertezh_gen_plan.cdw.bak
ВТБ\DODATOK_A_tekhnichne_zavdvnnya.doc
ВТБ\dodatok_B.doc
ВТБ\Dodatok_G.docx
ВТБ\dodatok_V.doc
ВТБ\Esplikatsiya_3_list.docx
ВТБ\KP_Krasilenko.docx
ВТБ\Organizatsia_tekhnologicheskogo_protsessa.cdw
ВТБ\Virobnichiy_korpus (2).cdw
ВТБ\Virobnichiy_korpus (2).cdw.bak
ВТБ
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.