Конкурс асов 3D-моделирования

Проект городской станции технического обслуживания на 2400 условных автомобилей

В Н Т У, кафедра АТМ, Курсовий проект з дисципліни «Проектування виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту», 2015

В результаті виконання курсового проекту з дисципліни: «Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» був розроблений проект станції технічного обслуговування автомобілів, визначено річні обсяги робіт з ТО та поточного ремонту та проведено їх розподіл по виробничих зонах та дільницях; розрахована чисельність виробничого персоналу, виконані необхідні креслення.
В першому розділі було проведено обгрунтування вихідних даних та загальна характеристика СТОА, скореговано питому трудомісткість ТО і ПР в залежності від природно-кліматичних умов та кількості виробничих постів.
В другому розділі було розраховано виробничу програму СТОА. Визначено загальний річний обсяг робіт 106640 люд.-год., та було проведено розподіл річних обсягів робіт по виду і місцю виконанні. Також розраховано чисельність технологічно необхідної кількості робітників  57, штатних  65. Визначено чисельність допоміжних робітників – 18 та чисельність інженерно-технічних працівників і службовців  16.
В третьому розділі було проведено розрахунок кількості постів, автомобіле-місць очікувань і зберігань та розраховано площі виробничих та допоміжних приміщень.
В четвертому розділі було проведено технологічне планування підприємства та визначено площу тереторії 1,62 (га).
В п`ятому розділі було розроблено малярну зону, зроблено організацію технологічного процесу та обгрунтовано і вибрано необхідне обладнання для неї. У малярній зоні встановлено три фарбувальних камери та п’ять допоміжних постів. Також у зоні розміщенна спеціальна кімната для приготування фарби.
В шостому розділі було проведено техніко-економічна оцінка проектних рішень з метою виявлення ступеня технічної досконалості та економічної доцільності розроблених проектних рішень СТОА, було проведено їх оцінювання шляхом порівняння техніко-економічних показників розробленого підприємства з нормативними показниками. Чисельність виробничих робітників розробленого СТОА менша на 31,5% від нормативної. Площа території менша на 16,3%. Площа виробничо-складських приміщень менша на 44,4 %, площа адміністративно-побутових приміщень менша – на 61,6 %. Це дає привід для розглядання розробленого проектного рішення підприємства по технічному обслуговуванню автомобілів економічно доцільним.
Моделі автомобілів Renault Symbol Audi S8
Кількість автомобілів 1600 800
Середньодобовий пробіг, км 12000 28000
Кількість автомобілів, що продаються 9 4

Кількість робочих днів на рік, дн. 255
Умови руху в межах міста
Кліматичний район помірний
Зона, цех, дільниця малярна зона
Додаткове завдання__на СТО організовано комерційне миття автомобілів__

Зміст
Вступ………………………………………………………………………………..
1 Основні фактори, що визначають організацію технічного обслуговування та ремонту автомобілів…..……………………………………………………………
1.1 Обґрунтування вихідних даних та загальна характеристика СТОА.... ……..
1.2 Вибір і корегування нормативів для проектування СТОА………..................
2 Розрахунок виробничої програми СТОА ………………………………………
2.1 Розрахунок річного обсягу робіт СТОА ……………………………………...
2.2 Розподіл річних обсягів робіт по видах і місцю виконання …………………
2.3 Розрахунок чисельності виробничого персоналу …..………………………..
2.4 Розрахунок чисельності допоміжних робітників та розподіл за видами робіт………………………………………………………………………………….
2.5 Визначення чисельності ІТР і службовців ……………………………...…….
3Технологічний розрахунок підприємства ……………………………………….
3.1 Розрахунок кількості постів ……………………………………………………
3.2 Розрахунок кількості автомобіле-місць очікування і зберігання ……………
3.3 Розрахунок площ виробничих та допоміжних приміщень …………………..
3.3.1 Визначення площ виробничих приміщень……………………………….….
3.3.2 Визначення площ складських приміщень……………………………….…..
3.3.3 Визначення площ адміністративно-побутових приміщень………….……..
3.3.4 Виробничі площі магазина з продажу автомобілів ………………….……..
4Технологічне планування підприємства…………………………………….……
4.1 Розробка функціонально-технологічної структури СТОА …………….…….
4.2 Визначення площ виробничих будівель і споруд……..………………….…...
4.3 Розробка планувального рішення виробничого корпусу...………...................
5 Організація робіт у малярній зоні……………..………………………………….
5.1 Характеристика малярної зони…………....…………………………................
5.2 Організація технологічного процесу малярної зони..…………………………
5.3 Обґрунтування і вибір технологічного обладнання малярної зони…..............
5.4 Обґрунтування планувальних рішень малярної зони………………………….
6 Техніко-економічна оцінка проектних рішень………………………………...
Висновок……………………………………………………………………………..
Список використаної літератури………………………………………….............
Додатки……………………………………………………………………...............
Додаток А Технічне завдання
Додаток Б Експлікація будівель і споруд
Додаток В Експлікація приміщень
Додаток Г Експлікація обладнання

Состав: Пояснювальна записка, креслення генерального плану, виробничого корпусу та малярної дільниці. До кожного листа креслення виконано експлікацію обєктів Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 14

Сайт: www

Файлы:

Каталог / Транспорт / Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис) / Проект городской станции технического обслуживания на 2400 условных автомобилей

КР_ВТБ\Виробничий корпус.cdw
КР_ВТБ\Генеральний план.cdw
КР_ВТБ\Експ
КР_ВТБ\Експ
КР_ВТБ\Експлікація Ген.план(Додаток Б).docx
КР_ВТБ\Завдання.docx
КР_ВТБ\ЗАПИСКА_КР.docx
КР_ВТБ\Зміст.doc
КР_ВТБ\Малярна дільниця.cdw
КР_ВТБ\Тех.завдання(Додаток А).doc
КР_ВТБ\Титулка.doc
КР_ВТБ
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

  • Чертежей с такой же меткой нет
  • НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

    Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

    Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.