Скачать последнюю версию КОМПАС-3D

Проект участка и технологического процесса восстановления детали "7401.1005020 вал коленчастий" и его экономическое обоснование

Коледж транспорту та комп'ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету
Спеціальність: Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Дипломний проект на тему: "Проект дільниці та технологічного процесу відновлення деталі 7401.1005020 вал колінчастий та його економічне обґрунтування"
Чернігів 2014

В даній дипломній роботі пропонується проект дільниці та технологічного процесу відновлення деталі № 7401.1005020 «Вал колінчастий» та його економічне обґрунтування.
Проект містить 91 сторінку пояснювальної записки, перелік посилань (36). Зміст:
- Вступ
- Вихідні дані
- Технологічний розділ
- Конструкторський розділ
- Організаційний розділ
- Економічний розділ
- Охорона праці та навколишнього середовища
- Перелік використаних джерел
Графчна частина містить:
- Складальне креслення пристосування для закріплення деталі на фрезерному верстаті (А1)
- Деталювання пристосування (А1)
- План дільниці по віднювленню деталі (А2) + карта дефетів (А2)
- Операційні ескізи на 4 операції відновлення (А1)

Состав: Титульний лист, Завдання на проектування, Опис папки (ОП), Відомість проекту (ВП), Пристосування для закріплення колінчастого валу (СБ), Деталювання (Опорна призма, Плита, Опора, Прихват, Стійка, Упор), Специфікація, ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 12

Файлы:

Каталог / Транспорт / Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис) / Проект участка и технологического процесса восстановления детали "7401.1005020 вал коленчастий" и его экономическое обоснование

Готовые к печати\Ведомость проекта.bak
Готовые к печати\Деталировка приспособления.bak
Готовые к печати\Чертежи\Деталлировка 002.bak
Готовые к печати\Чертежи\Деталлировка 003.bak
Готовые к печати\Карта дефектов и план участка.bak
Готовые к печати\Чертежи\Креслення плану дільниці.bak
Готовые к печати\Операционные эскизы.bak
Готовые к печати\Опис папки.bak
Готовые к печати\Чертежи\Приспособление_сборочній чертеж.bak
Готовые к печати\Приспособление_сборочній чертеж.bak
Готовые к печати\Спецификация приспособления.bak
Готовые к печати\Чертежи\~$ладальне креслення пристосування.cd~
Готовые к печати\Ведомость проекта.cdw
Готовые к печати\Чертежи\Деталлировка 001.cdw
Готовые к печати\Чертежи\Деталлировка 002.cdw
Готовые к печати\Чертежи\Деталлировка 003.cdw
Готовые к печати\Чертежи\Деталлировка 004.cdw
Готовые к печати\Чертежи\Деталлировка 005.cdw
Готовые к печати\Чертежи\Деталлировка 006.cdw
Готовые к печати\Чертежи\Креслення карти дефектів.cdw
Готовые к печати\Чертежи\Креслення операційних ескізів.cdw
Готовые к печати\Чертежи\Креслення плану дільниці.cdw
Готовые к печати\Операционные эскизы.cdw
Готовые к печати\Опис папки.cdw
Готовые к печати\Приспособление_сборочній чертеж.cdw
Готовые к печати\Чертежи\Складальне креслення пристосування.cdw
Готовые к печати\Титульник.doc
Готовые к печати\~$оргадзе_ДП.docx
Готовые к печати\Етикетка ДП.docx
Готовые к печати\Задание на ДП.docx
Готовые к печати\Задание_ДП.docx
Готовые к печати\Чертежи\~$еслення деталювання пристосування.fr~
Готовые к печати\Деталировка приспособления.frw
Готовые к печати\Карта дефектов и план участка.frw
Готовые к печати\Чертежи\Креслення деталювання пристосування.frw
Готовые к печати\Специфікація пристосування.spw
Готовые к печати\Чертежи
Готовые к печати
Готовые к печати\Георгадзе_ДП.docx
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.