Конкурс асов 3D-моделирования 2020

Проект АТП на 210 автомобилей

Національний транспортний університет
Кафедра «Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс»
Курсовий проект з дисципліни «Виробничісистеми на транспорті»
на тему: «Проект АТП вантажних перевезень з кількістю автомобілів 210 одиниці у м. Вінниця»
Київ 2012р.

Проект АТП на 210 грузовых автомобилей,генеральный план,производственный корпус и график количества необходимых постов

Основний документ, відповідно до якого робляться ТО й ремонт на Автопідприємствах положення про ТО й ремонт автомобільного транспорту.
Згідно цього документа, ТО робляться запобігливо, через певний пробіг.
Існують наступні види ТО й ремонту:
ЩО - щоденне обслуговування, спрямовано в першу чергу на перевірку вузлів безпеки перед виходом і по поверненню з лінії.
ТО-1 - перше технічне обслуговування, проводиться через 3-5 тис. км. ТО-2 - друге ТО, проводиться через 10-15 тис. км.
СО - сезонне обслуговування, проводиться навесні й восени.
ПР - поточний ремонт, ремонт, спрямований на відновлення технічно несправного стану, крім базових деталей.
Одним з напрямків, що дозволяють підвищити технічний стан парку автомобілів при мінімальних витратах на будівництво виробничої бази для ТО й поточного ремонту, є будівництво й організація баз централізованого обслуговування й ремонту автомобілів. База централізованого обслуговування забезпечує ТО й транспортних кілька автогосподарств, не мають власної виробничої бази. Така форма організації дозволяє сконцентрувати засобу механізації виробничих процесів, підвищити продуктивність праці і якостей робіт.
Технічна діагностика машин і, зокрема, автомобілів порівняно молода область знань, що перебуває в стадії свого формування й становлення. Об'єктами її можуть бути вузли й механізми автомобіля, що відповідають хоча б двом умовам: перебувати у двох взаємовиключних станах - працездатним і непрацездатним; у них можна виділити елементи (деталі), кожний з яких теж: характеризується різними станами.
Діагностику технічного стану автомобілів визначають як галузь знань, що вивчає й установлює ознаки несправного стану автомобіля, а також: методи, принципи й устаткування, за допомогою яких дається висновок про технічний стан вузла, агрегату, системи без розбирання останніх і прогнозування ресурсу їхньої справної роботи.
Одним з основних понять діагностики є поняття «відмови», під яким розуміється подія, що полягає в порушенні працездатності об'єкта.

Состав: Генплан,производственный корпус,график Оптимізація виробничих потожностей підрозділів технічної служби, ПЗ, онтп Язык документа

Софт: Компас v12

Файлы:
мой\~$онтп.doc
мой\~$ртеж12.cd~
мой\ген план мой.cdw
мой\записка моя.docx
мой\Корпус мое.cdw
мой\онтп.doc
мой\Чертеж12.cdw
мой
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.