Скачать последнюю версию КОМПАС-3D

Вал отбора мощности гусеничного трактора мощностью

Національний технічний університет
“Харківський політехнічний університет”
Кафедра «Автомобіле- і тракторобудування»
«Колісні та гусеничні транспортні засоби»
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
освітньо-кваліфікаційного рівня _бакалавр
Тема проекту: «Вал відбору потужності гусеничного трактора потужністю 120кВт»
2009 г.

Представлено дипломний проект на тему: «Вал відбору потужності гусеничногого трактора потужністю 120 кВт». Проект містить сторінок - ; ілюстрацій - ; таблиць - ; джерел інформації - ; додатків - .

Ключові слова: ТРАКТОР, ТРАНСМІСІЯ, РЕДУКТОР ВАЛА ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ, ГІДРОПІДТИСКНА МУФТА, КЕРУВАННЯ, НАДІЙНІСТЬ.

У даному проекті наведений патентний пошук по вузлі спец. завдання - редуктор вала відбору потужності, складена карта технічного рівня. Виконано технічне обґрунтування вузла. Уведено зміни в конструкцію розроблювального вузла. Виконані: тяговий розрахунок трактора й побудовані тягові характеристики, проектувальні й перевірочні розрахунки вузла, складальне креслення вузла. Складено методику випробувань вузла, виконана схема стенда для випробувань. Проведено техніко-економічне обґрунтування редуктора вала відбору потужності нової конструкції.
Розглянуто питання охорони праці й навколишнього середовища.

1 Тема проекту _Редуктор валу відбору потужності гусеничного трактора потужністю 120 кВт

2 Зміст завдання _Виконати: літературний огляд та патентній пошук; обґрунтування конструкції редуктора валу відбору потужності трактора; тяговий розрахунок; розрахунок редуктору валу відбору потужності; скласти методику випробування вузла; технологічний розділ; економічну частину; охорону праці і навколишнього середовища.

3 Вихідні дані для виконання проекту
_трактор гусеничний потужністю 120 кВт

ЗМІСТ
Введення
1 Вибір конструкції і технічне обгрунтування редуктора валу відбору потужності ...........................................................................................................
2 Патентний пошук та вибір конструкції.....................................................
3 Тяговий розрахунок трактора....................................................................
4 Розрахунок валу відбору потужності ………………………………..............
5 Технологічний розділ ...............................................................................
6 Методика проведення випробувань редуктора валу відбору потужності ...
7 Технічне обслуговування редуктора валу відбору потужності …………....
8 Техніко-економічне обгрунтування вузла і організація виробництва.........
9 Охорона праці і навколишнього середовища.............................................
Висновок............................................................................................
Список використаної літератури.........................................................
Додаток А...........................................................................................
Додаток Б...........................................................................................

Состав: Редуктор ВОМ (Складальне креслення) А4, Хвостовик ВОМ (Робоче креслення) А2, Шестерня (Робоче креслення) А2, Кришка (Робоче креслення) А3, Редуктор ВОМ (Специфікація) А4, Схема складання редуктора ВОМ (Схема) А1, Тяглові характеристики (Графік) А1. Пояснювальна записка (24 розділи в 24 окремих файлах в форматі .docх) Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 16.1

Файлы:

Каталог / Транспорт / Строительные, специальные и дорожные машины / Вал отбора мощности гусеничного трактора мощностью

().spw
Крышка.cdw
().cdw
Технологическая схема сборки ВОМ.cdw
Тяговые хар-ки.cdw
Хвостовик.cdw
Шестерня.cdw
0011 Список литературы.doc
двухсторонний+БП_ТМ-25Б_Лист_задания_укр.doc
Додаток А.doc
Додаток Б - Долговечность 2.docx
Додаток Б - прочность 2.docx
Додаток Б - Расчет 2 геометрия.docx
Додаток Б - Расчет долговечность.docx
Додаток Б - Расчет прочность.docx
Додаток Б.doc
0.1_Титул.doc
0.2_Ведомость.doc
0.3_Реферат.doc
0.4_Содержание.docx
0.5_Введение.docx
001_Тех обоснование+КТУВОМ.doc
002 ПАТЕНТНИЙ ПОШУК ТА ВИБІР КОНСТРУКЦІЇ.docx
003 Тяговый расчет.docx
004 Расчет узла.docx
005 ТЕХНОЛОГИЯ.doc
006 Регулировка
007 Испытания узла.doc
008 Технико-эконмическое обоснование.doc
009_Охрана труда.doc
0010 Заключение.doc
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.