КОМПАС 3D 18

ФСА полимеризации этилена

Національний університет "Львівська політехніка"
Кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів
Дипломна робота
На тему: "автоматизація процесу полімеризації етилену"
Львів 2012

В даній бакалаврській кваліфікаційній роботі розроблена система автоматизації процесу полімеризації етилену із застосуванням мікропроцесорного контролера Modicon micro 612.03.
В роботі проаналізовано технологічний процес, як об’єкт керування, визначено вхідні і вихідні координати об’єкту. Також обґрунтовано доцільний обсяг автоматизації та синтезовано функціональну схему автоматизації з врахуванням конкретних умов роботи проектованого об’єкту, вибрано засоби автоматизації з врахуванням технологічних особливостей процесу.
Для розробки системи автоматизації було використано мікропроцесорний контролер Modicon micro 612.03 та інші технічні засоби автоматизації, що описуються в розділах даної бакалаврської кваліфікаційної роботи.
В розділі моделювання був проведений розрахунок та моделювання системи автоматичного регулювання тиску в розділювачі.
Також ми передбачили заходи з охорони праці та описали правила техніки безпеки при експлуатації реактора.
Провели розрахунок економічної доцільності проектованої системи автоматизації.
При виконанні даної роботи були використані матеріали переддипломної практики, а також розвинуто результати курсового проектування з вивчених протягом навчання дисциплін, зокрема «Автоматизація неперервних технологічних процесів» та «Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації».

Состав: ФСА, ПЗ Язык документа

Софт: Компас-3D 13

Сайт: www

Каталог / Автоматизация / ФСА полимеризации этилена

Просмотр файлов
Diplom_zapiska_Pikalo.docx
ФСА_полімер_Пикало.frw
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ