Конкурс асов 3D-моделирования 2020

Проект автоматизации технологического процесса для подготовки шихты завода стеклоизделий с подробной разработкой автоматической системы дозирования компонентов стекломассы

Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Бережанський агротехнічний інститут»
Кафедра енергетичних засобів та енергопостачання
Дипломний проект на тему: "Проект автоматизації технологічного процесу для підготовки шихти заводу скловиробів з детальною розробкою автоматичної системи дозування компонентів скломаси"
Бережани 2012

В дипломному проекті проведено опис електрифікації та автоматизації технологічних процесів, вибрано технічні засоби автоматизації. Розроблено методику складання, розробку та опис роботи принципової схеми керування. Розраховано потужності та вибрано електродвигуни для приводу робочих машин та механізмів. Проведено розрахунок та вибір перерізів проводів і кабелів, пуско-захисної апаратури. Розроблено конструкцію щита керування, проведений розрахунок надійності системи автоматики, штучного контуру заземлення та освітлення виробничих приміщень.
Зміст пояснювальної записки проекту
Вступ.
1. Виробничо-економічна характеристика підприємства.
2. Технологічна частина.
2.1. Опис конструкції та роботи технологічного обладнання.
2.2. Основні характеристики технологічного обладнання.
3. Електрообладнання та автоматизація технологічних процесів.
3.1. Вибір засобів автоматизації.
3.2. Методика складання, розробка та опис роботи принципової схеми керування.
3.3. Розрахунок потужності та вибір електродвигунів.
3.4. Розрахунок та вибір перерізів проводів і кабелів, пускозахисної апаратури.
3.5. Розробка конструкції щита.
3.6. Розрахунок надійності системи автоматики.
3.7. Розрахунок штучного контуру заземлення.
3.8.Розрахунок освітлення.
3.9. Монтаж, налагодження та експлуатація електроустаткування.
4. Заходи з техніки безпеки, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.
4.1. При виконанні монтажу та налагодження електрообладнання.
4.2. При експлуатації та обслуговуванні електрообладнання.
5. Економічна частина.
5.1. Розрахунок витрат на конструкторську розробку схеми електроустаткування.
5.2. Визначення матеріальних витрат на реалізацію проекту.
5.3. Витрати на оплату праці.
5.4. Зведений розрахунок кошторису витрат на електромонтажні роботи.
5.5. Визначення економічної ефективності впровадження схеми електроустаткування.
6. Анотація.
Список літератури.
Графічна частина проекту
1. Функціонально-технологічна схема потокової лінії.
2. Функціонально-технологічна схема дозуючого цеху.
3. Схема розміщення технологічного обладнання цеху скловаріння.
4. Принципова електрична схема транспортно-дозуючої потокової лінії.
5. Схема з’єднань та підключень.
6. Загальний вигляд щита керування.
7. Схема розташування електродвигунів в цеху.
8. Техніко-економічні показники проекту.

Состав: Функціонально-технологічна схема потокової лінії (А1), Функціонально-технологічна схема дозуючого цеху (А1), Схема розміщення технологічного обладнання цеху скловаріння (А1), Принципова електрична схема транспортно-дозуючої потокової лінії (А1), Схема з’єднань та підключень (А1), Загальний вигляд щита керування (А1), Схема розташування електродвигунів в цеху (А1), Техніко-економічні показники проекту (А1), ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 15.2

Файлы:

Каталог / Автоматизация / Проект автоматизации технологического процесса для подготовки шихты завода стеклоизделий с подробной разработкой автоматической системы дозирования компонентов стекломассы

ДП
ДП
ДП
ДП
ДП
ДП
ДП
ДП
ДП
ДП
ДП
ДП
ДП
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.