Конкурс асов 3D-моделирования

Разработка мероприятий снижения потерь электроэнергии в электрических сетях 10 кВ сельских населенных пунктов

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»
Кафедра енергетики і автоматики
Випускна робота на тему: "Розробка заходів зниження втрат електроенергії в електричних мережах 10кВ сільських населених пунктів"
Бережани 2013

В даному проекті бакалавра розглянута проблема зниження втрат електричної енергії в мережах ПЛ-10кВ наприкладі сільських населених пунктів, які відносяться до електроспоживачів РЕМ.
Зміст розрахунково-пояснювальної записки
Вступ
1. Загальна частина.
1.1. Характеристика зони електропостачання.
2. Технологічна частина.
2.1. Основні поняття про втрати електричної енергії в елементах системи електропостачання.
2.2. Передача та розподіл електричної енергії в системах.
2.3. Категорії споживачів електричної енергії та надійність систем електропостачання.
2.4. Заходи щодо підвищення економічності роботи електричних мереж.
3. Електротехнічна частина.
3.1. Розрахунок електричних навантажень.
3.2. Вибір перерізу та марок проводів ЛЕП 10 кВ.
3.3. Розрахунок втрат напруги.
3.4. Розрахунок втрат електроенергії в електричних мережах.
3.5. Розрахунок втрат потужності та електроенергії в силових трансформаторах.
3.6. Обґрунтування використання пристроїв для компенсації реактивної потужності.
3.7. Розрахунок втрат електричної енергії до і після компенсації реактивної потужності.
3.8. Вибір батарей конденсаторів.
4. Спеціальне завдання. Обґрунтування застосування самоутримних ізольованих проводів напругою до 1кВ для живлення споживачів електричної енергії.
4.1. Короткі відомості самоутримних ізольованих проводів.
4.2. Технічна характеристика СІП.
4.3. Арматура для СІП напругою до 1кВ.
4.4. Інструменти та обладнання для монтажу проводів та арматури.
5. Розробка заходів з охорони праці та техніки безпеки.
5.1. Загальні аспекти при будівництві ліній електропередач.
5.2. Електробезпека при обслуговуванні електроустаткування.
5.3. Протипожежні заходи і пожежний захист.
Висновки і пропозиції.
Список літератури.
Перелік графічного матеріалу
1. План-схема електричної мережі 10кВ від РТП35/10кВ.
2. План-розріз трансформаторної підстанції.
3. Таблиця втрат електричної енергії в мережі 10кВ.
4. Принципова схема первинних з’єднань головної підстанції.

Состав: План-схема електричної мережі 10кВ від РТП35/10кВ (ГЧ), План-розріз трансформаторної підстанції (ГЧ), Таблиця втрат електричної енергії в мережі 10кВ (ГЧ), Принципова схема первинних з’єднань головної підстанції (ГЧ), ПЗ Язык документа

Софт: Microsoft Visio 2007

Файлы:

Каталог / Инженерные системы / Электроснабжение и освещение / Разработка мероприятий снижения потерь электроэнергии в электрических сетях 10 кВ сельских населенных пунктов

ДП Електропостачання\диплом.doc
ДП Електропостачання\Креслення\Лист №1.vsd
ДП Електропостачання\Креслення\Лист №2.vsd
ДП Електропостачання\Креслення\Лист №3.vsd
ДП Електропостачання\Креслення\Лист №4.vsd
ДП Електропостачання\Креслення
ДП Електропостачання
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.