Конкурс асов 3D-моделирования

"Теплоснабжения жилого массива в г.Бурштын Ивано-Франковской области"

Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України
«Бережанський агротехнічний інститут»
Факультет “Енергетика сільськогосподарського виробництва”
Кафедра енергетичних засобів та енергопостачання
Дипломний проект на тему: "Теплопостачання житлового масиву в м.Бурштин Івано-Франківської області"
Бережани 2013

Дипломний проект на тему “Теплопостачання житлового масиву в м.Бурштин Івано-Франківської області” присвячений розробці та розрахунку теплопостачання житлового масиву, який розташований в м.Бурштин.
Даний дипломний проект виконаний у вигляді пояснювальної записки
на сторінках формату А4 та 8-ми листах графічної частини формату А1.
В дипломному проекті приведено характеристику району теплопостачання, проведено розрахунок теплових потоків та річні втрати теплоти. Запропоновано схему регулювання теплових потоків на гаряче водопостачання, розраховано витрати теплоносія. Також проведено гідравлічний розрахунок трубопроводів та теплової ізоляції.
В проекті детально описано вибір індивідуального теплового пункту, запропоновано планувальні та конструктивні рішення, вибрано теплотехнічне обладнання для ІТП, вибрано теплову ізоляцію, арматуру та інше додаткове обладнання.
Присутній в дипломному проекті розробка автоматизації, контролю і обліку теплової енергії. Розроблено технологію монтажу трубопроводів теплових мереж та організацію монтажних робіт.
В дипломному проекті розглянуті питання енергозбереження, монтажу, налагодження та експлуатації теплотехнічного обладнання, заходи з охорони праці та техніки безпеки. Ефективність прийнятих інженерних рішень підтверджують техніко-економічні розрахунки проекту, де складено кошторис на обладнання та його монтаж, приведені техніко-економічні показники.
Вихідні дані
1. Дані обстеження об’єкту проектування.
2. Ситуаційний план з трасою теплової мережі.
3. Точка підключення теплової мережі –існуючі теплові мережі.
4. Теплоносій – вода з параметрами 150÷70 ºC, тиск 1,177 МПа.

Зміст пояснювальної записки проекту

ВСТУП
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
1.1. Вихідні дані до проекту
1.2. Вибір схеми теплопостачання.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ
2.1. Розрахунок теплових потоків.
2.2. Теплові потоки протягом опалювального періоду.
2.3. Річні витрати теплоти.
3. РЕГУЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ
3.1. Центральне якісне регулювання теплових потоків по навантаженню на опалення.
3.2. Регулювання теплових потоків на гаряче водопостачання.
4. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ТЕПЛОНОСІЯ
5. ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК
5.1. Основні задачі і розрахункові залежності.
5.2. Розрахунок місцевих опорів. Розрахункова схема.
5.3. Кінцева частина розрахунку.
5.4. Графік тисків теплової мережі.
5.5. Розробка монтажної схеми теплової мережі.
5.6. Побудова поздовжніх профілів теплових мереж.
6. РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВОЇ ІЗОЛЯЦІЇ
7. РОЗРАХУНОК НАВАНТАЖЕННЯ НА БЕЗКАНАЛЬНІ ТРУБОПРОВОДИ
8. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТЕПЛОВИЙ ПУНКТ
8.1. Вихідні дані.
8.2. Планувальні та конструктивні рішення.
8.3. Приєднання систем тепло споживання до теплових мереж.
8.4. Підбір обладнання ІТП.
8.5. Гідравлічний розрахунок окремих ділянок та відгалужень теплового пункту.
8.6. Гідравлічний підбір дросельних шайб для ув’язки окремих теплоспоживачів.
8.7. Трубопроводи, арматура, дренаж.
9.8. Теплова ізоляція і захист від корозії.
8.9. Опалення і вентиляція.
8.10. Автоматизація і контроль.
8.11. Заходи з енергозбереження, облік теплоти.
8.12. Захист від шуму і вібрації.
9. ВУЗОЛ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
10. АВТОМАТИЗАЦІЯ
11.ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДІВ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
12.ОРГАНІЗАЦІЯ МОНТАЖНИХ РОБІТ
13. ОХОРОНА ПРАЦІ
14. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ.
14.1. Кошторис на будівельно-монтажні роботи.
14.2. Техніко-економічні показники.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Состав: Генеральний план району теплопостачання (ГЧ), Графіки регулювання теплових потоків та теплових втрат (ГЧ), Принципова схема індивідуального теплового пункту (ІТП) (ГЧ), Функціональна схема автоматичного регулювання теплоти теплового пункту (ГЧ), Схема аварійної сигналізації теплових пунктів (ГЧ), Монтажна схема прокладання теплових труб (ГЧ), Технологія монтажних робіт теплотраси (ГЧ), Карта організації проведення монтажних робіт (ГЧ), Конструктивні елементи вузлів теплових пунктів (ГЧ), ПЗ Язык документа

Софт: AutoCAD 2007

Файлы:

Каталог / Инженерные системы / Теплоснабжение / "Теплоснабжения жилого массива в г.Бурштын Ивано-Франковской области"

ДП Теплопостачання житлового району\DIPLOM.doc
ДП Теплопостачання житлового району\ЗМІСТ.doc
ДП Теплопостачання житлового району\Креслення\LISTY.dwg
ДП Теплопостачання житлового району\Креслення
ДП Теплопостачання житлового району
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.