Бета-тестирование КОМПАС-3D v19

Маршрут механической обработки "Корпус кондуктора"

Вінницький національний технічний університет
Інститут машинобудування та транспорту
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗАГОТОВКИ КОРПУСА КОНДУКТОРА 08-26.КП.ТОТДСМ.99.ФД. Курсовий проект з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин» (студент гр. 2 ІМт-09 А.І. Ольшевський, кер. к.т.н. О.В. Дерібо).
Розроблено технологічний процес механічної обробки заготовки корпуса кондуктора 08-26.КП.ТОТДСМ.99.ФД в умовах середньосерійного виробництва. Спроектована заготовка корпуса кондуктора (виливок в піщано-глинисті форми), розроблені маршрут механічної обробки і карта налагоджень для 010 ( вертикально фрезерна з ЧПК) операції.
В розрахунково-пояснювальній записці міститься інженерне обґрунтування всіх прийнятих рішень, 65 с. Ілюстр. 16. Табл. 25. Бібліогр. 39. Додат. 1. Графічна частина складає 4 аркуші креслень формату А1.

Состав: Карта налагоджень. Корпус кондуктора заготовка. Маршрут. Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13 SP2

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Маршрут механической обработки "Корпус кондуктора"

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\desktop.ini
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\~$ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИПУСКІВ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗМІРІВ НА МЕХАНІЧНУ ОБРОБКУ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\~$ ПРОЕКТУВАННЯ ВИХІДНОЇ ЗАГОТОВКИ
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\~$ РОЗМІРНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\~$ РОЗМІРНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ.docx
\~$ _ ().docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\~$ РОЗРОБКА МАРШРУТУ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ.docx
\~$4 __ _ ().docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\АНОТАЦІЯ.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\ВСТУП.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\Записка.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\ЗМІСТ.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\Маршрут остаточний000.cdw
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\Маршрут остаточний000.cdw.bak
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\Технічні креслення Деталь
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\Технічні креслення Деталь
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\Технічні креслення Деталь
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\Технічні креслення Деталь
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\Технічні креслення Деталь
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\Технічні креслення Деталь
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\Технічні креслення Деталь
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\Технічні креслення Деталь
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\Технічні креслення Деталь
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ.docx
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ\Технічні креслення Деталь
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ ТОТДСМ
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

  • Чертежей с такой же меткой нет
  • НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

    Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.