Бета-тестирование КОМПАС-3D v19

Проектирование механосборочного цеха для детали `корпус тройника`

Карагандинский государственный технический университет
Кафедра технология оборудования машин и стандартизация
Дипломный проект на тему: Проектирование механосборочного цеха для детали "корпус тройника"
Караганда 2016

1 Дипломдық жобаны жасау үшін алғашқы ақпараттар

Жобалауға арналған алғашқы ақпаратқа «Маш Завод №1» өнеркәсібінде берілген мәліметтер кіреді:
- Тройник құрастырма сызбасы М130.03.980 СБ;
- Тетік сызбасы М130.03.981;
- Бұйымды дайындаудың технологиялық процесі;
- Тетік шығарудың жылдық бағдарламасы N= 5000 дана.

Корпус дайындау технологиясын жасау кезінде «Маш Завод №1» зауытының дайындау өндірісінің мүмкіншіліктері және технологиялық құрал-жабдық пен әбзелмен сайлануы есепке алынады. Жобалау кезінде берілген зауытта зерттелген жетекші және анықтамалық ақпаратты пайдалану ұсынылады.

Мазмұны

Кіріспе
1 Дипломлық жобаны жасау үшін бастапқы ақпарат 10
2 Жалпы жағдайлар 11
2.1 Өндіріс объектісінің қызметтік тағайындалуы 11
2.2 Өндіріс түрін анықтау 11
3 Бұйымды құрастырудың технологиялық процесі 14
3.1 Бұйымның қызметтік тағайындалуына техникалық талаптар мен
дәлдік нормаларының сәйкестік талдауы 14
3.2 Құрастыру схемасын жобалау 15
4 Тетікті дайындаудың технологиялық процесі 17
4.1 Тетіктің қызметтік тағайындалуы мен конструктивті ерекшеліктері 17
4.2 Тетіктің конструкциясының технологиялылығын талдау 18
4.3 Тетікті дайындаудың қолданыстағы технологиялық процесті
талдау 19
4.4 Дайындаманы таңдау. Келтірілген шығындардың минимумы
бойынша дайындаманы таңдаудың алдын-ала техникалық-
экономикалық бағасы 20
4.5 Тетік бетін өңдеудің әдістерін таңдау 23
4.6 Тетік сапасын техникалық бақылаудың әдістері мен жабдықтарын
таңдау 24
4.7 Технологиялық негіздерді таңдау. Тетікті дайындаудың
маршрутты және операциялы технологиялық процесін жобалау 24
4.8 Технологиялық процестің өлшемдік талдауы. Әдіптерді есептеу. 29
4.9 Кесу режимдерін есептеу 34
4.10 Технологиялық процестің операцияларын нормалау. 44
5 Технологиялық әбзелді есептеу және жобалау 47
5.2 Айла бұйым құрылымының сипаттамасы 49
6 Арнайы кесу құралдарын жобалау 50
7 Тетікті дайындау бойынша бөлімшені есептеу, сәйкес орналастыру
және жоспарлау 55
7.1 Негізгі құрал-жабдық санын есептеу. 55
7.2 Ауданды есептеу және құрамын анықтау 60
7.3 Ғимарат түрін таңдау 61
7.4 Бөлімшені технологиялық жоспарлау 62
8 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 63
8.1 Кәсіптік аурулар мен жарақаттануды талдау 63
8.2 Еңбек жағдайын жақсарту бойынша шараларды жасау 65
8.3 Қауіпсіздік техникасы 67
8.4 Қауіпсіздік техникасы 69
9 Өндірістік экология 73
10 Жобаның техникалық-экономикалық негізделуі 80
10.1 Жобаның техникалық-экономикалық негізделуіне бастапқы
берілгендер 80
10.2 Өндіріс түрін анықтау және өндіріс процесін ұйымдастыру 81
10.3 Негізгі қорлар мен амортизациялы шығарылымдарлың құнын анықтау 85
10.4 Жұмысшылардың еңбек ақысын есептеу 90
10.5 Материалдарға қажеттілікті есептеу 93
Қорытынды 98
Қолданылғын әдебиеттер тізімі 99
Қосымшалар 101

Состав: деталь корпус, сборочный чертеж (тройник), приспособление для фрезерования, приспособление агрегатное, режущие инструменты 2 (развертка комбинированная, зенкер комбинированный), наладка 2, цех, размерный анализ,сборочная цепь, спецификация, пояснительная записка, экономическое обоснование (чертеж) Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 16

Файлы:

Каталог / Машиностроение и механика / Технология машиностроения / Проектирование механосборочного цеха для детали `корпус тройника`

Чертежи\16\005 1.frw
Чертежи\16\Ekonomika_14.frw
Чертежи\16\uchastok_1frw_14ays (1).frw
Чертежи\16\зенкер комб.frw
Чертежи\16\зенкер ступенчатый.frw
Чертежи\16\моя деталь
Чертежи\16\наладка на фрез.frw
Чертежи\16\наладка сверл.frw
Чертежи\16\приспособление агрегатное.frw
Чертежи\16\приспособление для фрезерования.frw
Чертежи\16\развертка комб.frw
Чертежи\16\размерная цепь.frw
Чертежи\16\размерный анализ.frw
Чертежи\16\сборочный размерная цепь.frw
Чертежи\16\сборочный чертеж.frw
Чертежи\16\участок 16.frw
Чертежи\16
Чертежи
Пояснилка.docx
Содержание.docx
Назерке Заключение.docx
Спецификации\16\Агрегаттык спец.frw
Спецификации\16\присп для фрез.frw
Спецификации\16\сборочный чертеж.frw
Спецификации\16
Спецификации
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

423490-vms-VSE-CHERTEZHI-List1.png

Рейтинг: 400

Софт: AutoCAD 2016

Состав: 1. Генеральный план (1:500); 2, 3. Главный производственный корпус (План на отм. 0.000; Разрезы 1-1, 2-2, 3,-3; Узлы 1, 2, 3; ); 4. Организация производства (График производственного процесса, циклограмма работы мостового крана); 5. Ямная пропарочная камера тепловой обработки (Технологическая схема, план-схема, план и разрезы ЯПК); 6. Карта технологического процесса ((ПК72.15) Требования к бетону, сырьевым материалам, арматурной стали, организация рабочих мест, строповка, складирование); 7. Расчёт строительной конструкции (Опалубочный чертёж; Разрезы 1-1, 2-2, 3,-3; Узлы I, II, III; Расчётные схемы); 8. Автоматизация производства (Структурная схема управления производством многопустотных плит перекрытия; Функциональная схема ямной пропарочной камеры); Сводные технико-экономические показатели проекта.

4  19 161
Дипломный проект: «Завод по производству железобетонных изделий для каркасно-панельного строительства мощностью 100 тыс. м3 в Воронежской области»

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.