Конкурс асов 3D-моделирования

Модернизация барабанного водоотделителя с целью улучшения отделения примесей с поверхности корнеплодов

Національний університет харчових технологій
Кафедра ТОКТП
Обладнання харчових та переробних виробництв
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів
Київ 2013

Дипломний проект на тему: "Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів."
У дипломному проекті охарактеризовано сучасний стан цукрової галузі, проаналізовані наявні конструкції обладнання. Проектом передбачене встановлення модернізованого водовідділювача, що забезпечує підвищення ефективність очищення коренеплодів від домішок та зменшення ступеня їх травмування. Проведений конструктивний, кінематичний розрахунки та розрахунки приводу.
Викладено основні вимоги до монтажу, експлуатації та ремонту обладнання. З’ясовано питання автоматизації виробницства, охорони праці та охорони навколишнього середовища.
Дипломний проект складається з ___ аркушів, пояснювальної записки, та 5 листів формату А1, де зображено загальний вигляд обладнання, вузли та деталі, технологічний процес виготовлення деталі.
Навантаження, що діють на вал:
крутний момент Тб=955 Нм;
зусилля на барабані F1=F2=F3=3кН.
Геометричні параметри, необхідні для виконання розрахунків визначаємо за такими співвідношеннями:
- відстань між опорами підшипників – 2045мм
-відстань між ступицями барабана - 825мм
- відстань від опори підшипника до ступиці барабана – 455мм
-Довжина барабана - 2000мм.
-Діаметр барабана - 1000мм.

Состав: Барабан(ЗВ), апаратурно-технологічна схема(ТС), технологічний маршрут, деталювання, специфікація, ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 14

Файлы:

Каталог / Промышленность / Пищевая промышленность (МАПП) / Модернизация барабанного водоотделителя с целью улучшения отделения примесей с поверхности корнеплодов

__ ࠡ __ 饭 __ _讪 _ ७_\1 \(ᯥ___ 1 ).doc
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\1 лист\01( Загальний вигляд шнек А1 1
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\1 лист\01( Загальний вигляд шнек А1 1
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\2 лист\(092947.ДП.056.003).bak
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\2 лист\(092947.ДП.056.003).cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\2 лист\спеціфікація 2 лист.doc
__ ࠡ __ 饭 __ _讪 _ ७_\3 \(㦨 _ 092947..056.003).bak
__ ࠡ __ 饭 __ _讪 _ ७_\3 \(㦨 _ 092947..056.003).cdw
__ ࠡ __ 饭 __ _讪 _ ७_\3 \(㭪 _ 092947..066.003.).bak
__ ࠡ __ 饭 __ _讪 _ ७_\3 \(㭪 _ 092947..066.003.).cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\3 лист\Промивний пристрій _ 092947.ДП.
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\3 лист\Сито барабана _ 092947.ДП.056.003.cd
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\3 лист\спеціфікація 3 лист.doc
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\3 лист\Труба _ 092947.ДП.066.003.bak
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\3 лист\Труба _ 092947.ДП.066.003.cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\3 лист\Фітінг _ 092947.ДП.066.003..bak
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\3 лист\Фітінг _ 092947.ДП.066.003..cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\4 лист\Есплікація.cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\4 лист\Чертеж.bak
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\4 лист\Чертеж.cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\4 лист\Чертеж.cdw.bak
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\5 лист\10.cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\5 лист\20.cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\5 лист\30.cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\5 лист\40.cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\5 лист\50.cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\5 лист\60.cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\5 лист\Кондуктор.bak
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\5 лист\Кондуктор.cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\5 лист\пропеллер.bak
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\5 лист\пропеллер.cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\5 лист\Спецификация.bak
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\5 лист\Спецификация.cdw
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\00 змiст.doc
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\000 Анотація.doc
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\01 Вступ.rtf
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\02 Порівняльний аналіз те
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\03 (техніко економічне обг
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\04 Характеристика вихідно
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\05 (Опис запропанованого т
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\06(БУДОВА ТА ПРИНЦИП робот
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\07.Вибір конструктивних м
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\08 Розр підшип.doc
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\08 Розрахунок барабана.rtf
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\09 Вимоги до монтажу експл
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\10Технологічний маршрут в
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\11 Система управління.rtf
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\12 Заходи по охороні.doc
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\13 Охорона довкілля.doc
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\14 Висновки.docx
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка\15 СПИСОК ВИКЇ ЛІТ.doc
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\1 лист
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\2 лист
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\3 лист
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\4 лист
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\5 лист
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів\Записка
Модернізація барабанного водовідділювача з метою покращення відділення домішок з поверхні коренеплодів
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.