Конкурс асов 3D-моделирования

Теплотехнические расчеты установок для сушки и обжига кирпича, для тепловлажной обработки бетона

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Курсовий проект з дисципліни „Теплотехніка і теплотехнічне обладнання технології будівельних виробів”
„Теплотехнічні розрахунки установок для сушіння і випалювання цегли, для тепловологої обробки бетону"
Полтава 2013

1. Теплотехнічний розрахунок сушильної установки з використанням у якості сушильного агрегата нагрітого у теплообмінному апараті повітря.
Для визначення питомих втрат сшильного агента у теоритичному процесі сушіння відображаємо цей процесс на іd-діаграмі вологого повітря.:
- Спочатку відмічаємо точку А (t0=50С, φ0=70 %), яка характеризує параметри атмосферного повітря.
1. Теплотехнічний розрахунок сушильної установки з використанням у якості
сушильного агрегата нагрітого у теплообмінному апараті повітря……………...3
2. Теплотехнічний розрахунок шахтної печі випалювання вапна………….........5
2.1 Матеріальний баланс випалювання 1 кг вапняку……………………………..5
2.2 Визначення витрат вапняку для отриманні 1 кг вапна………………………..9
2.3 Визначення витрат вапняку для отримання 105000 кг вапна………………..10
2.4 Розрахунок процесу спалювання газу…………………………………….......11
2.5 Тепловий баланс зони випалювання шахтної печі…………………………..12
2.5.1 Питомі надходження теплоти в зону випалювання шахтної печі………..13
2.5.2 Визначення питомих втрат теплоти зоною випалювання шахтної печі…15
2.5.3 Визначення питомих втрат газу для випалювання 1 кг вапна……………16
2.6 Тепловий баланс зони охолодження шахтної печі…………………………..17
2.6.1 Питомі надходження теплоти в зону охолодження шахтної печі………..18
2.6.2 Питомі втрати теплоти зоною охолодження шахтної печі……………….18
3. Тепловий баланс ямної пропарювальної камери для 1 циклу її дії………….20
3.1 Надходження теплоти ………………………………………………………….20
3.2 Втрати і витрати теплоти та тепловміст бетону, форм і арматури наприкінці періоду ізотермічного витримування………………………………………….22
3.3 Визначення втрат теплоти через конструкції, що огороджують ямну пропарювальну камеру…………………………………………………………23
3.4 Тепловий баланс ямної пропарювальної камери для 1 циклу праці………...26
4. Список літератури.………………………………………………………………….28

Состав: Шахтная печь обжига извести, Ямная пропарочная камера, ПЗ Язык документа

Софт: AutoCAD 2014

Файлы:

Каталог / Промышленность / Промышленность строительных материалов / Теплотехнические расчеты установок для сушки и обжига кирпича, для тепловлажной обработки бетона

Термодинамика\Gotove.bak
Термодинамика\Gotove.dwg
Термодинамика\Курсач.doc
Термодинамика
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.