Конкурс асов 3D-моделирования

Земляные работы при сооружении линейной части магистрального трубопровода в нормальных условиях строительства

Івано-Франківський університет нафти і газу
кафедра нафтогазопроводів
курсовий по дисципліні "Спорудження магістральних трубопроводів"
на тему: "Земляные работы при сооружении линейной части магистрального трубопровода в нормальных условиях строительства"
Івано-Франківськ 2016

Вступ
Трубопровідний транспорт є найекономічнішим і в деяких випадках просто незамінним. Так, транспортування нафти і нафтопродуктів по магістральних трубопроводах приблизно в 3 рази дешевше, ніж по залізниці.
Будівництво магістральних трубопроводів здійснюється в різних природно-кліматичних зонах, зокрема у віддалених районах з складними дорожніми умовами (заболочені території, пустелі, горбиста і гірська місцевість і т. п.).
Використання трубопровідного транспорту при транспортуванні нафти, газу, нафтогазопродуктів останнім часом набуває все більшого поширення. Це відбувається завдяки постійному зростанню попиту на газ, нафту і нафтопродукти, а звідси і транспортування цих продуктів від місця видобутку до місця використання. Транспортування даних видів палива іншим транспортом (залізничним, автомобільним та водним) обходиться дорожче, ніж трубопроводами це доведено економічними розрахунками.
При цьому трубопроводи поділили на: трубопроводи малого і великого діаметрів.
При спорудженні трубопроводів проводяться різні види робіт, в склад яких входять земляні роботи.
2. Вихідні данні до проекту (роботи): діаметр газопроводу Дз=1020 мм, робочий тиск Р=7,5 МПа, температурний перепад Δt=50 ºC, умови проведення робіт – нормальні
1 Організація і технологія виконання земляних робіт
2 Вибір техніки для проведення земляних робіт
3 Спецпитання
4 Розрахунок товщини стінки трубопроводу
5 Перевірка на міцність та деформативність
6 Розрахунок об’єму земляних робіт при будівництві дільниці
Висновки
Додатки

Состав: 1аркуш – Організація і технологія проведення земляних робіт. 2 аркуш – Машини для виконання земляних робіт Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13

Файлы:

Каталог / Промышленность / Нефть и Газ / Земляные работы при сооружении линейной части магистрального трубопровода в нормальных условиях строительства

Земляные работы при сооружении линейной части магистрального трубопровода в нормальных условиях строительства\1 лист.cdw
Земляные работы при сооружении линейной части магистрального трубопровода в нормальных условиях строительства\1 лист.jpg
Земляные работы при сооружении линейной части магистрального трубопровода в нормальных условиях строительства\2 лист.cdw
Земляные работы при сооружении линейной части магистрального трубопровода в нормальных условиях строительства\Завдання.doc
Земляные работы при сооружении линейной части магистрального трубопровода в нормальных условиях строительства\Зміст.doc
Земляные работы при сооружении линейной части магистрального трубопровода в нормальных условиях строительства\КП.docx
Земляные работы при сооружении линейной части магистрального трубопровода в нормальных условиях строительства
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

Фрагмент

Рейтинг: 500

Софт: КОМПАС-3D 16

Состав: Пояснительная записка. Перечень графических материалов (с точным указанием обязательных чертежей): 1. Технологическая схема производства фритты – 1 лист А1; 2. Сборочный чер-теж системы очистки дымовых газов – 1 лист А1; 3. Сборочный чертеж секции трубы отбора дымовых газов – 1 лист А1; 4. Сборочный чертеж установки очистки дымовых газов – 1 лист А1; 5. Сборочный чертеж рукавного фильтра – 1 лист А1; 6. Сборочный чертеж циклона ЦН 11-1200 – 1 лист А1; 7. Чертеж де-тали циклона ЦН 11-1200 – 1 лист А4; 8. Сборочный чертеж бункера – 1 лист А3; 9. Чертежи деталей бункера – 2 листа А4; 10. Сборочный чертеж опоры – 1 лист А4; 11. Чертежи деталей опоры – 2 листа А4; 12. Технологическая карта на ремонт и восстановление патрубка – 1 лист А1; 13. Функциональная схема си-стемы очистки дымовых газов – 1 лист А1; 14. Технико-экономические показате-ли модернизации системы очистки – 1 лист А1.

0  0 1
Модернизация системы очистки отходящих газов фриттоварочной печи

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.