Конкурс асов 3D-моделирования

Прокладка перехода трубопровода через реку способом протягивания

Івано-Франківськи технічний універститет нафти і газу
кафедра нафтогазопроводів і навтогазосхович
курсовий проект по дисципліні "Спорудження магістральних трубопроводів"
на тему;"Прокладка перехода трубопровода через реку способом протягивания"
Івано-Франківськ 2016

Вступ
До підводних відносять трубопроводи, що укладаються нижче поверхні води при перетині річок, водосховищ, озер, морських акваторій. До підводних слід відносити і трубопроводи, що прокладаються в болотах, складених слабонесучими грунтами, що не допускають проходження по них звичайної техніки (тракторів, трубоукладачів і т. п.) і навіть використання розвантажувальних щитів, сланей і інших подібних пристроїв.
У залежності від того, яке водоймище перетинають підводні трубопроводи, вони отримують відповідну назву: морські, річкові, болотні.
По підводним трубопроводах транспортують нафту, нафтопродукти, газ, воду та інші продукти. Залежно від цього їх називають підводними нафто- і нафтопродуктопроводами, газопроводами, водопроводами і т. п.
Особливу групу підводних трубопроводів складають так звані випускні трубопроводи, призначені для випуску стічних вод або будь-яких інших рідких відходів на далеку відстань від берега.
На озерах, водосховищах і річках споруджують підводні трубопроводи-водозабори. Вони служать для забору чистої води на значній відстані від берега і подачі її у водоприймальники насосних станцій.
2. Вихідні данні до проекту (роботи): діаметр трубопроводу Дз=529 мм, товщина стінки =4 мм, привантажувачі – залізобетонні кільцеві
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………….……......... 4
1 Схеми укладання підводного трубопроводу методом протягування............. 6
2 Конструкції спускових доріжок ………………………………….…………..... 14
3 Розрахункова частина………………………………………………………….. 17
3.1 Перевірка трубопроводу на стійкість проти всплиття ……………………. 17
3.2 Розрахунок тягового зусилля при протягуванні трубопроводу по
рельсовій доріжці……………………………………………….…………..
20
3.3 Підбір тягового канату……………………………………………………. 21
4 Баластування трубопроводу…………………………………………………... 23
4.1 Баластування одиночними привантажувачами………………………….. 23
4.2 Баластування суцільним покриттям……………………………………… 24
4.3 Футерування трубопроводу……………………………………………….. 25
5 Машини і механізми для протягування підводних трубопроводів………… 26
6 Спецпитання. Привантажуюче бетонне покриття підводного
трубопроводу ………………………….……………………………………….
34
7 Охорона праці…………………………….……………………………………. 36
Висновки………………………………………………………………………….. 40
Перелік посилань на джерела…………………………………………………… 41
Додатки………………………………………….………………………………... 42

Состав: 1 аркуш – Схеми укладання трубопроводу протягуванням 2 аркуш – Спускання трубопроводу по роликовій доріжці Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13

Файлы:

Каталог / Промышленность / Нефть и Газ / Прокладка перехода трубопровода через реку способом протягивания

Прокладка перехода трубопровода через реку способом протягивания\1 лист.cdw
Прокладка перехода трубопровода через реку способом протягивания\2 лист.cdw
Прокладка перехода трубопровода через реку способом протягивания\Додаток А - Перевірка на стійкість.xmcd
Прокладка перехода трубопровода через реку способом протягивания\Додаток Б
Прокладка перехода трубопровода через реку способом протягивания\Додаток В - Підбір тягового зусилля.xmcd
Прокладка перехода трубопровода через реку способом протягивания\Завдання.doc
Прокладка перехода трубопровода через реку способом протягивания\Зміст.docx
Прокладка перехода трубопровода через реку способом протягивания\КП.docx
Прокладка перехода трубопровода через реку способом протягивания
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

Фрагмент

Рейтинг: 500

Софт: КОМПАС-3D 16

Состав: Пояснительная записка. Перечень графических материалов (с точным указанием обязательных чертежей): 1. Технологическая схема производства фритты – 1 лист А1; 2. Сборочный чер-теж системы очистки дымовых газов – 1 лист А1; 3. Сборочный чертеж секции трубы отбора дымовых газов – 1 лист А1; 4. Сборочный чертеж установки очистки дымовых газов – 1 лист А1; 5. Сборочный чертеж рукавного фильтра – 1 лист А1; 6. Сборочный чертеж циклона ЦН 11-1200 – 1 лист А1; 7. Чертеж де-тали циклона ЦН 11-1200 – 1 лист А4; 8. Сборочный чертеж бункера – 1 лист А3; 9. Чертежи деталей бункера – 2 листа А4; 10. Сборочный чертеж опоры – 1 лист А4; 11. Чертежи деталей опоры – 2 листа А4; 12. Технологическая карта на ремонт и восстановление патрубка – 1 лист А1; 13. Функциональная схема си-стемы очистки дымовых газов – 1 лист А1; 14. Технико-экономические показате-ли модернизации системы очистки – 1 лист А1.

0  0 1
Модернизация системы очистки отходящих газов фриттоварочной печи

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.