КОМПАС 3D 18

Установка комплексной подготовки газа Копилянського месторождения с совершенствованием влагоотделителя сепаратора входящего СГ800-15,2-1

Полтавский технический университет им. Ю. Кондратюка,
Кафедра оборудования нефтяных и газовых промыслов
Дипломный проект на тему "Установка комплексной подготовки газа Копилянського месторождения с совершенствованием влагоотделителя сепаратора входящего СГ800-15,2-1"
Украина Полтава, 2014

Данный дипломный проект выполнен на тему: "Установка комплексной подготовки газа Копилянського месторождения с совершенствованием влагоотделителя сепаратора входного СГ800 -15 ,2 - 1".
В первых двух разделах приведено назначение и комплектность оборудования предназначенного для комплексной подготовки газа.
Разработаны техническое предложение по совершенствованию конструкции влагоотделителя сепаратора входного СГ800-15,2-1. Выполнено технико-экономическое обоснование подтверждения целесообразности предложенной модернизации.
В пятом разделе приведены комплекс расчетов на прочность, надежность оборудования предназначенного для комплексной подготовки газа.
Шестой и седьмой разделы охватывают комплекс ремонтных и организационно-технических мероприятий относительно оборудования предназначенного для комплексной подготовки газа.
Восьмой и девятый, разделы характеризуют мероприятия по охране труда и безопасности в чрезвычайных ситуациях, охране окружающей среды.
Расчет экономического эффекта от внедрения модернизированной конструкции влагоотделителя сепаратора входного СГ800-15,2-1 доказал целесообразность модернизации.

Зміст

Вступ…………………………….……………………………………………………4
1 Інформаційний огляд…………………………..…………………………….…...5
1.1 Основні елементи системи збору й підготовки продукції свердловини……...5
1.2 Газосепаратори відцентрові регульовані…………………………………..9
1.3 Газосепаратори жалюзійні………………………………………………….11
1.4 Газосепаратори сітчасті…………………………………………………….12
1.5 Регулююча арматура………………………………………………………...15
2 Вибір технологічного обладнання…………………………….………………..17
2.1 Загальна характеристика виробничого процесу……………………………….17
2.2 Підбір обладнання для експлуатації вузла відділення газової фракці……….21
2.3 Принцип роботи та конструкція сепаратора СГ 800-15,2-1…………………..23
3 Техніко – економічне обґрунтування………………...………………...……....26
4. Опис технічної пропозиції………………..……………………………………..27
5 Розрахунки працездатності……….……………………………………..………30
5.1 Розрахунок фактичної напруги в корпусі сепаратора та днищі від дії внутрішнього тиску…………………………………………….……………………30
5.2 Визначення розрахункової товщини стінки корпуса і днища сепаратора….32
5.3 Розрахунок укріплення отворів на корпусі та днищі сепаратора, та виявлення одиничних та взаємопов'язаних отворів……………………………………………33
5.4 Визначення розмірів укріплюючих елементів для отворів в корпусі сепаратора…………………………………………………………………………….34
6 Експлуатація та ремонт обладнання …………….………………...………….40
6.1 План – графік планово – попереджувальних ремонтів………………………..40
6.2 Типовий процес ремонту………………………………………………………..42

6.3 Умови експлуатації та аналіз діючих навантажень……………………………43
6.4 Ремонт посудин що працюють під тиском……………………………………..44
6.5 Типові види і причини спрацювання і відмов елементів обладнання………..46
6.6 Зміст технічного обслуговування обладнання. Перелік та послідовність робіт при ТО і поточному ремонті обладнання…………………………………………..47
6.7 Технологія відновлення – ремонт спрацьованих деталей……………………..48
6.8 Поверхневе зміцнення…………………………………………………………...49
6.9 Розрахунок припусків на механічну обробку листа…………………………...53
6.10 Вибір і розрахунок режимів різання…………………………………….……..55
7 Організаційно – технічні заходи з монтажу обладнання…………..………...58
7.1 Монтаж обладнання……………………………………………..……………….58
7.2 Структурне планування………………………………………………………….59
7.3 Календарне планування………………………………………………………….62
7.4 Оптимізація мережевих моделей………………………………………….…….69
7.5 Оперативне управління………………………………………………………….70
8 Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях…………...…...…..…..72
8.1 Охорона праці…………………………………………………………………….72
8.1.1 Аналіз шкідливих і небезпечних факторів, які діють на працюючих при експлуатації комплексу обладнання для УКПГ………………………………..….72
8.1.2 Технічні засоби що передбачаються для зменшення або усунення дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів………………………..………….75
8.1.3 Інженерні рішення з охорони праці та техніки безпеки…………………….78
8.1.4 Техніка безпеки при експлуатації та обслуговуванні обладнання для забезпечення безпеки персоналу……………………………………………………83
8.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях………………………………..…………….85
8.2.1 Аналіз можливих надзвичайних ситуацій в регіоні та на об’єкті господарювання…………………………………………………………………..….85
8.2.2 Розробка превентивних (запобіжних) заходів на випадок виникнення надзвичайної ситуації ……………………………………………...………………..87
8.2.3 Організація системи цивільного захисту на об’єкті господарювання……..88
8.2.4 Прогнозування обстановки у надзвичайній ситуації………………………..90
9 Охорона навколишнього середовища……………………….…….…...………94
9.1 Необхідність охорони природи на об’єктах нафто – газового комплексу…...94
9.2 Нормативно дозвільні документи по Копилянського УКПГ………………….94
9.3 Охорона водних ресурсів по Копилянського УКПГ…………………………...95
9.4 Охорона атмосферного повітря по УКПГ Копилянського родовища……...…96
9.5 Охорона ґрунтів по УКПГ Копилянського родовища…………………………98
9.6 Дії при початку надзвичайної ситуації на УКПГ Копилянського
родовища……………………………………………………………………….……101
10 Економічні розрахунки…………..…………………………….…...……...….105
Висновки………………...……………………………….………………………....118
Література…………..………………………………….…………………...……...120

Состав: Схема технологическая установки комплексной подготовки газа (А1). Сепаратор СГ 800-15,2-1 (2А1). Сепаратор СГ 800-15,2-1 модернизировання конструкция(А1). Технологический процес изготовления листа (А1). Влагоотделитель сепаратора СГ 800-15,2-1 (А2). Влагоотделитель сепаратора СГ 800-15,2-1Модернизированная конструкция (А2). Деталировка (А1) Язык документа

Софт: КОМПАС-3D v13

Каталог / Промышленность / Нефть и Газ / Установка комплексной подготовки газа Копилянського месторождения с совершенствованием влагоотделителя сепаратора входящего СГ800-15,2-1

Просмотр файлов
ПЗ\000 ВСТУП.doc
ПЗ\001 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД.doc
ПЗ\005 Розрахунки.doc
ПЗ\10 економіка.docx
ПЗ\2.docx
ПЗ\3.doc
ПЗ\4.docx
ПЗ\6.doc
ПЗ\7. Установка комплексної з підготовки газу Копилянського родовища з удосконаленням вологовідділювача сепаратора вхідного СГ-800-15,2-1.docx
ПЗ\8 ОХОРОНА ПРАЦІ перероблено.docx
ПЗ\9.docx
ПЗ\Відомість проекту_1.doc
ПЗ\ВИСНОВОК.doc
ПЗ\Література.doc
ПЗ\Маршрутна кар.doc
ПЗ\РЕЦЕНЗИЯ.doc
ПЗ\Зміст\зміст 2.docx
ПЗ\Зміст\Зміст.doc
Листи\СП\вологовідділювач
Листи\СП\вологовідділювач модерн!.cdw
Листи\СП\сепаратор до модерн\СП Сепаратор 1.cdw
Листи\СП\сепаратор до модерн\СП Сепаратор 2.cdw
Листи\СП\сепаратор модернізований\СП Сепаратор 1.cdw
Листи\СП\сепаратор модернізований\СП Сепаратор 2.cdw
Листи\чертежи\003 сепаратор до модерн....cdw
Листи\чертежи\004 сепаратор модернізованний 1.cdw
Листи\чертежи\005 Сепаратор модернізований.cdw
Листи\чертежи\технічна схема.cdw
Листи\чертежи\ТП листа(А1).cdw
Листи\чертежи\2 А
Листи\чертежи\2 А
Листи\чертежи\деталювання А
Листи\чертежи\деталювання А
Листи\чертежи\деталювання А
Листи\чертежи\деталювання А
Листи\СП\сепаратор до модерн
Листи\СП\сепаратор модернізований
Листи\чертежи\2 А2
Листи\чертежи\деталювання А1
ПЗ\Зміст
Листи\СП
Листи\чертежи
ПЗ
Листи
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ