Конкурс асов 3D-моделирования 2020

Использование техники при выращивании картошки с разработкой комбинированного агрегата для предпосевной обработки и высадки

Винницкий государственный аграрный университет
кафедра эксплуатации и ремонта с/г машин
курсосой проект по дисциплине "Эксплуатация МТП"
на тему "Использование техники при выращивании картошки с разработкой комбинированного агрегата для предпосевной обработки и посадки"
Винница 2003

ВСТУП
1 ХАРАКТЕРИСТИКА СТОВ “РОСІЯ” ЧЕРНІВЕЦЬКОГО Р-НУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.. С. БОРІВКА.....................................................................
1.1 Загальні відомості про господарство.................................................
1.2 Організаційна структура господарства..............................................
1.3 Технічна оснащеність господарства...................................................
1.4 Наявність спеціальних машин для вирощування картоплі..............
1.5 Аналіз економічної ефективності виробництва картоплі
по інтенсивній технології....................................................................................
2 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ.....................
2.1 Біологічні особливості культури........................................................
2.2 Місце в сівозміні..................................................................................
2.3 Система удобрення картоплі..............................................................
2.4 Основний обробіток ґрунту................................................................
2.5 Підготовка посівного матеріалу.........................................................
2.6 Закриття вологи...................................................................................
2.7 Підготовка поля під картоплю перед садінням................................
2.8 Садіння картоплі..................................................................................
2.9 Догляд за картоплею............................................................................
2.10 Збирання картоплі..............................................................................
2.11 Сорти картоплі та їх характеристика...............................................
3 КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ........................................
3.1 Обґрунтування необхідності удосконалення конструкції існуючої машини для виконання певної операції з вирощуванням картоплі................
3.2 Опис удосконаленої машини..............................................................
3.3 Розрахунок шплінта на зріз.............................................................

4 ОПЕРАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ..............................................................
4.1 Умови роботи.......................................................................................
4.2 Агротехнічні вимоги...........................................................................
4.3 Підготовка поля до роботи.................................................................
4.4 Комплектування і підготовка агрегату до роботи............................
4.5 Підготовка поля...................................................................................
4.6 Контроль якості роботи.......................................................................
4.7 Охорона праці навколишнього середовища......................................
5 РОЗРОБКА ПЕРСПЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ...........................................................................................................
5.1 Вибір раціонального складу агрегату................................................
5.2 Складання технологічної карти..........................................................
5.3 Побудова використання тракторів графік.........................................
5.4 Побудова графіка використання сільськогосподарських машин....
6 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ.....................................
7 РОЗРАХУНОК НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ.....................
8 ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ТА ЗБИРАННІ КАРТОПЛІ...........................................................................................................
8.1 Вдосконалення технології вирощування картоплі шляхом нормалізації умов праці......................................................................................
8.2 Вимоги до технологічного процесу................................................
8.3 Вимоги до технічного стану машини............................................
8.4 Аналіз виробничих шкідливостей при вирощуванні картоплі.......
8.5 Аналіз виробничих небезпек і розробка заходів по їх
усуненню..............................................................................................................
8.6 Розрахунок потреби в спецодязі та засобів індивідуального захисту..................................................................................................................
9 ОХОРОНА ПРИРОДИ..........................................................................
ВИСНОВКИ...............................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................
ДОДАТКИ...................................................................................................

Состав: Технологическая карта выращи выращивания картошки(ТК), Экономическая эффективность проекта (Э), График загрузки С/г машин (ГЗ), График загруки траторов (ГЗ), Схема комбинированного агрегата (СА), Сцепка передняя (СБ), Операционная карта внесения удобрений (ОК), деталировка (ДК), Оценка технологии на конкурентоспособность (ОТ) Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 16

Файлы:

Каталог / Сельское хозяйство / Механизация сельского хозяйства / Использование техники при выращивании картошки с разработкой комбинированного агрегата для предпосевной обработки и высадки

Tex Kar Pote.cdw
Економика3.cdw
ЗавантС-Гм.cdw
ЗавантТракт.cdw
Лист5.cdw
Лист6.cdw
ОпКарта4.cdw
Спец1.cdw
Спец2.cdw
Вступ.doc
завдання.doc
З М И С Т.doc
литература.doc
Р1.doc
Р2.doc
Р3.doc
Р4.doc
Р5.doc
титулка.doc
Лист7.frw
Лист10.vsd
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.