Конкурс асов 3D-моделирования

Линия переработки навоза

ЖНАУ
Кафедра МЕЖФ
Житомер 2013

Робота включає в себе 5 розділів, вступ, висновки та пропозиції до проекту бібліографічний список, зміст. В першому розділі „Характеристика підприємства" приведені основні показники виробничо-фінансової діяльності ТОВ “Олімпекс-Агро» та виконано їх аналіз. Другий розділ - „Проектування лінії видалення гною" включає в себе питання по визначенню необхідної кількості гною, який підлягає переробці, вибору типу та розрахунку кількості обладнання. Третій розділ - „ Розрахунок шнекового сепаратора " включає в себе питання по застосуванню шнекового преса з переробки ягід для сепарування гною від ВРХ. Частина з охорони праці, розглядає інструкцію з охорони праці при обслуговуванні систем прибирання гною. Розділ 5 – техніко-економічна оцінка, показав економічну доцільність проведених розрахунків.
Дипломний проект включає в себе пояснювальну записку, яка складається із 67 сторінок друкованого тексту, 12 таблиць та 6 аркушів графічної частини формату А1.
Ключові слова: шнековий прес, сепаратор, гній, лінія прибирання гною, «Біореактор», підсушування, знезараження, аеробні умови.

Состав: ТС, ВО, СБ, КС, Деталировка, спец.ВО, спец.СБ, ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 13

Файлы:
4 ஧.doc
5_஧_.doc
Анотація.doc
Библ_список.doc
вал.cdw
вступ.doc
втулка.cdw
Економика.cdw
ЗМІСТ.doc
Кинематика.cdw
Общий вид комплстера.cdw
Общий вид11.cdw
Специф компостера.dwg
Специф.dwg
Спеціф сепаратора.dwg
Тех лінія.cdw
узел.cdw
шнек.cdw
1.doc
2 ஧_.doc
3 ஧.doc
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Не открывается архив или чертеж? Прочитайте, перед тем как писать комментарий.

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.