КОМПАС-3D v19 скачать

Проект ремонтной мастерской c разработкой консольно-поворотного крана Q=8000Н

Днепропетровский государственный аграрный университет
Кафедра надежности и ремонта машин
Дипломный проект по специальности "Механизация сельского хозяйства"
На тему "Проект ремонтной мастерской в хозяйстве физического лица предпринимателя «Ведунов В.В.»"
Днепропетровск 2015

Дипломный проект выполнен на тему: Проект ремонтной мастерской в ​​хозяйстве физического лица предпринимателя «Ведунов В.В.».
Дипломный проект содержит 93 листа пояснительной записки и 5 листов графической части.
В первом разделе приведена характеристика и проведен анализ производственной деятельности.
Во втором разделе разработан общий технологический процесс ремонта машин, проведены мероприятия по проектированию ремонтной мастерской.
В третьем разделе представлена ​​конструкторская разработка консольно-поворотного крана, внедрение которого позволит снизить трудоемкость проведения разборочно-сборочных работ и повысить качество ремонта.
В четвертом разделе проведен анализ состояния охраны труда в хозяйстве и разработаны мероприятия по охране труда при проведении сварочных работ.
В пятом разделе проведена технико-экономическая оценка проектных решений.

ВСТУП………………………………………………………………………….…6
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ТА АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………….….7
1.1. Коротка характеристика господарства, природні умови ………..………..7
1.2. Аналіз матеріально-технічної бази господарства……………………….…9
1.3. Аналіз ремонтно-обслуговуючої бази господарства…………………..…11
1.4. Існуюча організація та технологія ремонту машинно-тракторного
парку в господарстві…………..…………………………………………………….....11
1.5. Основні висновки і задачі проекту………………………………………...12
2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ……………………………………………....14
2.1. Визначення оптимальної програми ремонту……………………………...14
2.2. Визначення загальної трудомісткість проведення ремонтно-обслуговуючих робіт в майстерні……………………………………………………..22
2.3. Загальний технологічний процес ремонту МТП в майстерні…………....27
2.4. Розподіл трудомісткості між дільницями майстерні…………………..…29
2.5. Фонди часу ремонтної майстерні…………………………………………..30
2.6. Визначення чисельності робочих та формування штату майстерні……..32
2.7. Розрахунок кількості основного та вибір допоміжного обладнання…....34
2.8. Розрахунок виробничих і допоміжних площ ремонтної майстерні..…...39
2.9. Компонування виробничого корпуса ремонтної майстерні………….…..40
2.10. Висновки…………………………………………………………………...41
3. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ……………………………….………..42
3.1. Обґрунтування вибору конструкторської розробки…………………..….42
3.2. Конструктивні розрахунки консольно-поворотного крану…………...….42
3.2.1. Розрахунок механізму підйому вантажу………………………………...42
3.2.2. Розрахунок металоконструкцій………………………………………..…48
3.2.3. Розрахунок механізму пересування……………………………………...57
3.2.4. Розрахунок фундаментних болтів………………………………………..69
3.2.5. Розрахунок підшипників опорних вузлів………………………………..71
3.3. Вимоги охорони праці при роботі на консольно-поворотному крані з електроталлю…………………………………………………………………………....73
3.4. Технічна характеристика…………………………………………………...75
3.5. Висновки………………………………………………………………...…..75
4. ОХОРОНА ПРАЦІ…………………………………………………………..76
4.1. Організація і стан охорони праці в господарстві…………….…………...76
4.2. Вимоги безпеки праці при виконання ручного зварювання……...……...77
4.2.1. Загальні положення…………………………………………………...…..77
4.2.2. Вимоги безпеки перед початком роботи…………………………...…....80
4.2.3. Вимоги безпеки під час виконання роботи……………………………...81
4.2.4. Вимоги безпеки в аварійній ситуації…………………………….…...….83
4.2.5. Вимоги безпеки після закінчення роботи…………………………….....84
4.3. Заходи по поліпшенню охорони праці в господарстві…………………...84
4.4. Висновки…………………………………………………………………….85
5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОБОТИ…………………….…...86
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………….………………..90
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………...………………..92
ДОДАТКИ

Состав: Схема тех процесса ремонта машин (А1), план ремонтной мастерской (А1), Общий вид консольно-поворотного крана (А1), металлоконструкция крана (А1), деталировка (А1), три спецификации, ПЗ Язык документа

Софт: КОМПАС-3D 14

Файлы:

Каталог / Сельское хозяйство / Механизация сельского хозяйства / Проект ремонтной мастерской c разработкой консольно-поворотного крана Q=8000Н

ДИПЛОМ\1 розділ (Восстановлен).docx
ДИПЛОМ\2 розділ .DOC
ДИПЛОМ\3 .doc
ДИПЛОМ\4 .DOC
ДИПЛОМ\5 .DOC
ДИПЛОМ\~$розділ .DOC
ДИПЛОМ\ведомость.DOC
ДИПЛОМ\ВИСНОВКИ.DOC
ДИПЛОМ\Вступ.docx
ДИПЛОМ\ДОПОВІДЬ.docx
ДИПЛОМ\Зміст.docx
ДИПЛОМ\литера.docx
ДИПЛОМ\реферат.docx
ДИПЛОМ\Чертежи\детали\вал.cdw
ДИПЛОМ\Чертежи\детали\вал.cdw.bak
ДИПЛОМ\Чертежи\детали\Корпус підшипника.cdw
ДИПЛОМ\Чертежи\детали\Корпус підшипника.cdw.bak
ДИПЛОМ\Чертежи\детали\Кришка підшипника.cdw
ДИПЛОМ\Чертежи\детали\Кришка підшипника.cdw.bak
ДИПЛОМ\Чертежи\детали\Опоры.CDW
ДИПЛОМ\Чертежи\детали\Опоры.CDW.bak
ДИПЛОМ\Чертежи\детали\упорна шайба.cdw
ДИПЛОМ\Чертежи\детали\упорна шайба.cdw.bak
ДИПЛОМ\Чертежи\Металлоконструкция.cdw
ДИПЛОМ\Чертежи\Металлоконструкция.cdw.bak
ДИПЛОМ\Чертежи\Общий вид.cdw
ДИПЛОМ\Чертежи\Общий вид.cdw.bak
ДИПЛОМ\Чертежи\Планування дільниці.cdw
ДИПЛОМ\Чертежи\Планування дільниці.cdw.bak
ДИПЛОМ\Чертежи\Специф кран.cdw
ДИПЛОМ\Чертежи\Специф кран.cdw.bak
ДИПЛОМ\Чертежи\Специф металоконструкція.cdw
ДИПЛОМ\Чертежи\Специф металоконструкція.cdw.bak
ДИПЛОМ\Чертежи\специф опора.cdw
ДИПЛОМ\Чертежи\специф опора.cdw.bak
ДИПЛОМ\Чертежи\Схема технол.cdw
ДИПЛОМ\Чертежи\Схема технол.cdw.bak
ДИПЛОМ\Чертежи\детали
ДИПЛОМ\Чертежи
ДИПЛОМ
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы.

Еще чертежи и проекты по этой теме:

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить комментарии.